Werkzaamheden aan de MTB-route Reggedal

De groene mountainbikeroute in de gemeente Hellendoorn wordt onder handen genomen.

Op natuurterrein Kalvenhaar zijn de werkzaamheden volop gaande. Over de Kalvenhaar loopt een deel van de groene mountainbikeroute in de gemeente Hellendoorn. Deze route zijn we aan het verleggen.

Wat kun je verwachten?
Met het verleggen van de route scheiden we MTB’ers van fietsers en wandelaars in het gebied, zodat iedereen zijn eigen ruimte heeft om vrij te recreëren. Het nieuwe gedeelte wordt ook een stuk aantrekkelijker: met meer onverharde paden, houten vlonders en modder hebben we nieuwe manieren gevonden om je te laten slippen en klimmen. Extra uitdaging, dus! Ook zijn er drie struweeleilanden aangelegd op de Kalvenhaar, die goed zichtbaar zijn in het landschap. Hiermee versterken we de leefomgeving voor vogels en insecten.

Wanneer is de route klaar?
Naar verwachting zal de mountainbikeroute Reggedal in het najaar van 2020 klaar zijn.

Het verleggen van dit deel van de route is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de initiatiefnemers, vrijwilligers, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Support for Nature, Routenetwerken Twente en de gemeente Hellendoorn.