Ons landschap in 2018

"Dankzij de bijdrage van duizenden donateurs en vrijwilligers is ons landschap ook in 2018 versterkt. Bedankt!" Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel

Ook afgelopen jaar hebben wij ons samen met onze deskundige medewerkers (betaald en onbetaald) en vele inwoners van Overijssel met hart en ziel ingezet voor het landschap in onze prachtige provincie. In dit publieksjaarverslag lees je highlights van de resultaten en de weg er naartoe. Het formele jaarverslag ligt ter inzage bij onze Raad van Toezicht.

Bekijk het jaarverslag 2018

We doen het toch niet voor het geld?

Nee, we doen het niet voor het geld, maar voor het landschap: de waardevolle natuur en de bijzondere cultuurhistorie. Soms doen zich kansen zich voor, maar beschikken we niet per direct over de middelen tot aankoop. Zoals in de Vledders- en Leijer hooilanden. Een bijzonder gebied in het Reestdal met prachtige kansen om samen met het waterschap en inwoners het gebied optimaal tot zijn recht te laten komen voor mens, plant en dier! We spraken onze achterban aan en met succes: maar liefst € 35.000,- hebben betrokken mensen bijgedragen aan dit schitterende gebied.

Verhalen geven betekenis aan het landschap

Op verschillende plekken in Overijssel hebben vrijwilligers bijzondere verhalen opgehaald over de verbondenheid van inwoners met hun landschap. Een bijzondere samenwerking met de IJsselacademie, de Raalter Plaskerk, het archivariaat Bentinck Schoonheten, het Historisch museum in Vriezenveen en de Groene Koepel. Duizenden bezoekers genoten in 2018 van de verhalen en foto’s in boeken, een documentaire, tentoonstellingen, excursies en lezingen.

Overijssel zoemt dankzij vele vrijwilligers

Tijdens Burendag gingen in Overijssel maar liefst 200.000 voorjaarsbollen voor bijen de grond in. Honderden kinderen en volwassen gingen enthousiast aan de slag met zaaien, planten, graven en bouwen. Als samenwerkende partner binnen de Groene Lopers hebben we met de Bijenbeweging Overijssel en honderden vrijwilligers het belang van wilde bijen voor ons voedsel, voor andere dieren en voor het voortbestaan van planten duidelijk gemaakt!

De staat van ons landschap

Verontruste burgers in Twente trokken aan de bel toen zij zagen dat steeds meer kenmerkende houtwallen verdwenen uit het landschap. Daarna zijn we niet naar het gemeentehuis getrokken, maar samen met LTO, de gemeenten en de stichting Behoud Twents landschap naar buiten gegaan, naar de plekken waar het om gaat. En we hebben samen gezocht naar wat ons verbindt. Typisch Twentse houtwallen als een verbindingsader voor biodiversiteit. Bij beheer hoort ook onderhoud, maar van zo’n kappersbeurt knapt de wal enorm op. Zo behouden we de identiteit van dit bijzondere landschap.

Samen voor natuur, Natuur voor elkaar

Of wij het beleid maken van de provincie? Nee, maar we geven gevraagd en ongevraagd advies en er wordt ook geluisterd. En nee, we krijgen niet altijd onze zin. Maar we zijn heel blij dat wij, samen met andere organisaties, mee mogen denken over het provinciale natuurbeleid in Overijssel. Door dicht bij elkaar te zijn, kunnen we niet alleen problemen signaleren, maar ook meedenken in oplossingen. Onze rol is het belang van het landschap behartigen.

Zorgend landschap

Het is bijzonder om mee te maken dat mensen die op relatief jonge leeftijd met dementie te maken krijgen, opbloeien door te werken in het landschap. Voor ons is het zeer belangrijk dat niet alleen planten en dieren beter worden van het landschap, maar zeker ook de mens. We zijn daarom heel blij dat de pilot die we met Carintreggeland en betrokken vrijwilligers in 2018 uitvoerden bij ons bezoekerscentrum Hof Espelo uitgroeit naar een vast aanbod. Daarnaast hebben we samen met de gemeenten Wierden en Hof van Twente mensen op weg geholpen bij terugkeer naar het arbeidsproces in Baanbrekend Landschap. Zorg jij voor het landschap, dan zorgt het landschap jou.

Aan de slag voor biodiversiteit

In onze natuurgebieden moeten we natuurdoelen bereiken waarvan een aantal omschreven door de overheid. Om die te bereiken, moeten we maatregelen nemen: in de gebieden zelf, maar soms ook rondom de gebieden. In onze heidegebieden moeten we bijvoorbeeld meer heide en stuifzand realiseren voor bijzondere soorten als de zandhagedis en het heideblauwtje. Dit betekent dat we bos moeten kappen om de biodiversiteit te waarborgen. Voor de boomkikker in het landelijk gebied hebben we samen met grondeigenaren leefgebieden ingericht. Een klein knalgroen kikkertje met een hoop lawaai, dat we graag blijven horen.