LandschappenNL

Drenthe, foto Nico Kloek

LandschappenNL

Landschap Overijssel is één van de Provinciale landschappen en één van de provinciale landschapsbeheerorganisaties. In 1999 zijn in Overijssel deze twee organisatie gefuseerd tot Landschap Overijssel. Ook onze koepelorganisaties zijn recent gefuseerd tot één organisatie; LandschappenNL. Met ruim 100.000 hectare natuur in beheer, behoort LandschappenNL tot de grootste natuurbeschermings organisaties van het land. Ieder provinciaal landschap heeft een eigen karakter, maar samen zetten we ons in voor natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt.

Bekijk LandschappenNL