Prachtige werk

Mede dankzij de provincie Overijssel kunnen we:

  • Natuur- en landschapsbeleving creëren door middel van het toegankelijk maken en houden van onze natuurgebieden door het aanleggen van wandelpaden en panelen en we kunnen onze bezoekerscentra onderhouden
  • Cultuurhistorie in natuurgebieden onderhouden, denk hierbij aan het onderhouden van cultuurhistorische elementen die op onze terreinen liggen, zoals oude familiegraven en landgoedtuinen
  • Vrijwilligerswerk faciliteren door het coördineren en faciliteren van vrijwilligersgroepen en werkdagen in het landschap
  • Cursussen aanbieden om kennis over ons landschap over te dragen aan particulieren, vrijwilligers en professionals
  • Weidevogels beschermen door het coördineren van de weidevogelvrijwilligers en het organiseren van het weidevogelplatform
  • Natuurgebieden beheren in onze terreinen
  • Landschapsbeheer uitvoeren

Lex Dirkse