Bever

Foto: Jacob van der Weele

Ruim 150 jaar lang stond de bever in Nederland te boek als verdwenen diersoort. Herintroductie in diverse provincies bleek een groot succes en uiteindelijk vond dit imposante, slimme dier zelf zijn weg naar Overijssel.

Ruige vacht, platte staart, formaat jonge hond. Mocht je het geluk hebben tijdens een wandeling een dier met deze kenmerken te zien, dan weet je direct dat je oog in oog staat met een bever. In het verleden kwam hij volop voor in Nederland en maakte je meer kans, maar bejaagd om zijn vacht en vlees ging de soort in aantallen achteruit. De allerlaatste Nederlandse bever werd in 1826 in Overijssel gedood.
In 2005 werd ineens een bever gezien in het IJsseldal nabij Zwolle. Volgens Robert Pater, adviseur Natuur & Landschapsbeheer en lid van otter- en beverwerkgroep CaLutra in Overijssel, zullen de bevers vanuit de gebieden langs de IJssel op zoek gaan naar meer nieuwe leefgebieden: “Ik verwacht dat ze zich binnenkort zelfs definitief vestigen in Twente, waar de afgelopen jaren incidenteel al bevers zijn gespot.”

Wateringenieur in de lift
De bever blijkt een verrijking voor het rivierenlandschap: de wisselende waterstanden als gevolg van beverdammen vergroten de soortenrijkdom.
Robert Pater: “Waar de bever zich heeft gevestigd, zie je een toename van ruigtekruiden, nieuwe planten en bloemen. De open plekken die ontstaan door het afknagen van bomen vormen nieuwe leefgebieden voor vlinders en andere insecten. En zo levert deze dammenbouwer een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in zo’n gebied. Maar het bouwen van dammetjes heeft nog een voordeel. Als heuse wateringenieur helpt de bever gebieden ook minder snel te laten verdrogen.”

Bever gezien?
Heb je elders dan het IJsseldal in Overijssel de bever of zijn knaagsporen gezien? Meld dit dan via de otter- en beverwerkgroep CaLutra door je melding te mailen aan Calutra@gmail.com

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?