Waterspitsmuis

Een echte insecteneter

Herkenning

Spitsmuizen zijn insecteneters en hebben daarvoor scherpe tandjes. Ze hebben - in tegenstelling tot gewone muizen - een spitse snuit en erg kleine oren en ogen. De waterspitsmuis is de grootste spitsmuis van de Benelux. De bovenkant van zijn vacht is overwegend donkerbruin tot leigrijs en de buik lichtbruin tot wit.

Leefgebied

De spitsmuis komt vooral voor langs redelijk schoon, voedselrijk en langzaam stromend water. Een rijke watervegetatie en ruig begroeide oever vindt de spitsmuis fijn. Binnen een straal van 500 meter moet er water aanwezig zijn waar hij wormen, slakken, kleine visjes, amfibieën en hun eieren kan eten. De leefgebieden zijn langgerekt en lopen evenwijdig aan de oever.

Wil je weten wat jij kunt doen voor de waterspitsmuis, download dan de ervenscan.