Staphorst langjarig beheer

Rouveen - foto: Studio Pothoff

Dit bidbook is geïnitieerd door de gemeente Staphorst. Ook in dit gebied was er, in tegenstelling tot andere gebieden, nog geen coöperatie of werkgroep actief op het gebied van landschap. Via de gemeente is een begeleidingsgroep samengesteld. In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van Stichting Historieherstel Staphorst 2017, LTO Noord afdeling West Overijssel, Stichting Landbouw Contact Commissie, Landschap Overijssel en Gemeente Staphorst.

De keuze voor het gebied houdt verband met de inzet van Stichting Historieherstel Staphorst in het gebied voor de herinrichting van drie kerkheuvels en de reconstructie van een historische klokkenstoel. In het verlengde hiervan zet de Stichting Historieherstel Staphorst zich ook in voor de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het gebied evenals herstel en beheer van het karakteristieke landschap. Een andere reden is dat in dit gebied slechts een beperkt deel van de landschapselementen onder contract is gebracht bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO). De Stichting Historieherstel Staphorst neemt het onderhoud van de geriefhoutbosjes, de kerkebosjes en het wandelpad voor eigen rekening. Eigenaren van de grond waarop de elzensingels staan, worden ingeschakeld voor het onderhoud. Er worden contracten afgesloten waarin de vergoeding voor landschapsonderhoud is vastgelegd.

in het nieuws

Staphorst op de bres voor eigen landschap

Een bedrag van rond de 1,3 miljoen euro is nodig voor de uitvoering van het project langjarig landschapsbeheer Staphorst om zo de voor Staphorst karakteristieke elzensingels te kunnen behouden.

Lees het bericht van De Stentor

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?