Balkbrug: prachtig Reestdal

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
12 km

Het Reestdal: wandel door het oeroude beekdallandschap langs het lieflijk kronkelende grensriviertje de Reest en door maar liefst drie natuurreservaten. kijkheuvel Takkenhoogte geeft zicht op het Meeuwenven, op de Wildenberg dolen schapen en grote grazers, de Haardennen kent stuifduinen.

Toegankelijkheid

Route door bos, heide, zandpaden en langs wateren is gemarkeerd door het wandelnetwerk Reestdal. Looprichting: volg de omhooglopende POI-nummering.

Startpunt

Startpunt: P bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug. OV reiziger: Lijnbus 29/83/31 stopt bij de halte Balkbrug centrum. Stap uit, volg de borden 'voetganger' en de aanlooproute (oranje lijn) naar knooppunt A19, A20, A21 tot A22. Horeca: voor de OV reiziger in Balkbrug centrum en onderweg bij de campings aan De Haar. Hier kunt u de route 'Balkbrug: Prachtig Reestdal' ook starten. Uw hond mee? Een alternatief pad (oranje lijn) op De Wildenberg. Lees de instructie.

Highlights op deze route:

 • 1

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum De Wheem van Landschap Overijssel is een goed begin- of eindpunt van een middagje Reestdal. In deze fraaie boerderij midden in het Reestdal, is van alles te beleven. Behalve mooie exposities vind je er een leuke winkel en kun je er terecht voor een kopje koffie met wat lekkers.

  Speelnatuur

  Een specialiteit van De Wheem is de havermout-appeltaart ('Reestdalkoek'); één van de lekkere streekproducten uit het Reestdal. Kinderen kunnen zich binnen vermaken in de dassenburcht of op het spannende Speelnatuurpad achter De Wheem. Ook worden regelmatig leuke (kinder-)activiteiten georganiseerd.

  Wandel- en fietsroutes

  De Wheem is een Toeristisch Overstap Punt (TOP); een vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes door het Reestdal. Naast de wandelingen van wandelnetwerk Vechtdal, kun je vanaf hier verschillende routes via de app van Landschap Overijssel volgen. Voor alle routes (ook speurroutes!), zie:

  routes Landschap Overijssel openingstijden De Wheem
 • 2

  Begraafplaats Oud Avereest

  De oudste begraafplaats

  In Oud Avereest ligt veruit de oudste begraafplaats van de voormalige gemeente Avereest. In de dertiende eeuw stond er al een kerkje. De bewoners uit de omgeving werden in- of in de directe omgeving van het kerkje begraven. Achter het smeedijzeren hek, op het hoogste gedeelte, stond de houten kerk.

  Militair Erehof Oud Avereest

  Aan de Meppelerweg het informatiebord over het Militair Erehof Oud Avereest. Om er veilig naar toe te lopen, kun je het beste toegang nemen via het smeedijzeren hek (foto boven). Achter dit hek stond in de tijd van 'Toen' een baarhuisje. Op de historische begraafplaats Achterveld nog te zien.

 • 3

  De Reestkerk

  Oude plek

  In opdracht van de bisschop van Utrecht, opvolger van de gesneuvelde Otto, die het leven liet bij de slag bij Ane in 1227, werd het Benedictijner Mariënklooster bij Hasselt gebouwd. Dit klooster kreeg twee taken; het moest dienen als bidplaats voor de gesneuvelden in de slag bij Ane...

  Houten kerkje...

  ... maar kreeg tevens de opdracht in het Reestgebied kerken te bouwen in het tegenwoordige Rouveen, IJhorst en Oud Avereest. Het eerste houten kerkje (100m vanaf de huidige kerk) werd verschillende keren als onderkomen voor soldaten uit de Ommerschans gebruikt en heeft het tot 1635 uitgehouden.

  Lees meer...

  Stenen kerk

  In dat jaar werd de tweede kerk, nu van steen, gebouwd. De eerste stond iets noordelijker op de verhoging die nog waarneembaar is op de naast de kerk gelegen begraafplaats. Bij deze kerk stond een klokkenstoel waarin de klokken hingen die later zijn overgebracht naar de in 1852 gebouwde kerk.

  Exposities & concerten

  Om de kerk ook in de toekomst goed te kunnen onderhouden is in het voorjaar van 2010 de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ in het leven geroepen. De stichting heeft als voornaamste doel de instandhouding van de kerk, maar ook het organiseren van kleinschalige concerten en exposities.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A31

 • 4

  Bruggetje van Bartje

  Over de Reest

  Het kronkelige riviertje De Reest vormt de grens tussen Overijssel en Drenthe. Het Reestdal dankt niet alleen haar naam aan dit riviertje, maar ook haar kleinschalige cultuurlandschap.

  Lees meer

  Rechte sloot?

  Diverse keren bogen de bestuurders van beide provincies zich over de vraag hoe ze van het kronkelige riviertje een rechte sloot konden maken. Dat kon alleen als er aan weerszijden van De Reest stukjes grond van provincie zouden wisselen. Gelukkig zijn ze daar nooit uitgekomen.

  Bartje en de bok

  Het bruggetje hier over De Reest, wordt ook wel het 'bruggetje van Bartje' genoemd. In de vroegere TV serie Bartje probeerde het ondeugende jongetje hier een eigenwijze bok de brug over te laten steken. Het was de slotscene van de film. Hierna trok Bartje samen met zijn bok de wijde wereld in!

 • 5

  Wandelnetwerk knooppunt 39

  Wandelnetwerk in Drenthe

  Drenthe: Het wandelnetwerk knooppunt (alleen nummer) met de markering (pijl; bruin) van Recreatieschap Drenthe wordt in het veld anders aangeduid dan in Overijssel. In deze provincie zie je een knooppunt (letter en nummer) met de markering (pijl: verschillende kleuren).

 • Wandelkeuzepunt A39

 • Wandelkeuzepunt A40

 • Omleiding voor hondenbezitters

  Let op: natuurreservaat De Wildenberg is verboden voor (aangelijnde) honden (zie bordje). Volg de markering (oranje lijn) rechtuit. Op de klinkerweg linksaf, wandel tot knooppunt 41 en vervolg rechts de hoofdroute.

 • 6

  Natuurreservaat De Wildenberg

  Natuurreservaat De Wildenberg

  In natuurreservaat De Wildenberg, aan de rand van Het Reestdal, zie je glooiende heidevelden met stuifduinen. Het Drentse Landschap prijst zich gelukkig dit te mogen beheren!

  Lees meer...

  Grazers als natuurbeheerder

  Ronddolende grazende, hoogbenige Schoonebeker heideschapen en Schotse Hooglanders schonen de ongewenste plantengroei op. Maar dat is niet voldoende. Ook Natuurwerkgroep de Reest helpt een handje.

 • Wandelkeuzepunt A41

 • 7

  Takkenhoogte

  Familie

  De Takkenhoogte vormt een met eikenbos begroeide verhoging in het landschap. Deze verhoging is ontstaan als een rivierduin in de warme periode voor de laatste ijstijd. De Takkenhoogte is vernoemd naar de boerenfamilie Takken die in de negentiende eeuw op de boerderij De Wildenberg woonde.

  Soortenrijk

  De vennen en de nieuwe waterpartijen in het gebied worden bewoond door groene en bruine kikkers, heikikkers en kleine watersalamanders.

  Regelmatig broeden hier grauwe ganzen, wintertalingen, dodaarzen, wilde eenden, rietgorsen, roodborsttapuiten en grauwe klauwieren. Ook is het gebied van groot belang voor allerlei soorten trekvogels.

  Bij de inrichting van het natuurgebied vestigde zich een grote kolonie oeverzwaluwen in een zandhoop. Om de zwaluwen in het gebied te houden, is een deel van die hoop omgevormd tot een permanente zwaluwenwand.

  Nieuwe soorten

  In het heideveld van Takkenhoogte ontwikkelen zich verschillende soorten planten. De laatste jaren zijn veel nieuwe soorten opgedoken zoals grote wolfklauw en heidekartelblad. Ook komen in het gebied paddestoelen voor die karakteristiek zijn voor schrale bodems.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A43

 • Wandelkeuzepunt A44

 • 8

  Mysterie Takkenhoogte

  't Reestdal en haar mysteries

  Volgens de overlevering is Takkenhoogte nooit in landbouwgrond omgezet omdat hier in het verleden veel vee is begraven dat ten prooi viel aan een besmettelijke veeziekte. Nieuwsgierig hoe het is afgelopen? Open de link.

  Mysterie Takkenhoogte
 • Wandelkeuzepunt A42

 • 9

  Meeuwenveen

  Kokmeeuwen en planten

  Het Meeuwenveen is een groot ven (een pingoruïne) met een duidelijke ringwal die gedeeltelijk is afgegraven. Vroeger huisde in het ven een grote kokmeeuwenkolonie waaraan het zijn naam te danken heeft. In het ven groeit veel Slangenwortel, dat behoort tot de Aronskelkfamilie.

  Lees meer...

  Pingoruine

  Een pingo is een heuvel tot zo'n 60 meter hoog, ontstaan doordat ondergronds ijs circa 100.000 jaar terug de bodem heeft opgedrukt. Als het ijs smelt ontstaat een 'pingoruïne', die de vorm van een krater heeft. Het Meeuwenveen is zo'n pingoruïne.

  Lees meer over ontstaan Pingo
 • 10

  Wandelnetwerk knooppunt 01

  Wandelnetwerk knooppunt 01

  Drenthe: Het wandelnetwerk knooppunt (alleen nummer) met de markering (pijl; bruin) van Recreatieschap Drenthe wordt in het veld anders aangeduid dan in Overijssel. In deze provincie zie je een knooppunt (letter en nummer) met de markering (pijl: verschillende kleuren).

 • 11

  Spookmeertje

  Ahh, witte wieven..

  Hier zie je een veenplas die door de mensen uit de buurt 'het Spookmeer' wordt genoemd. Het oude verhaal wil dat je er ’s nachts de kans loopt een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten van het meer probeert te lokken... Klik op de link.

  Spookmeer op de Wildenberg

  Turf

  De plas is waarschijnlijk ontstaan doordat water in de diep uitgestoven laagte bleef staan. Het veen dat in het ondiepe water ontstond, is door minder bijgelovige lieden als turf uit het Spookmeer gestoken.

  Goed kijken

  Meestal ligt het spookmeertje er heel rustig bij. Als je goed kijkt (en even blijft kijken, want hij duikt regelmatig onder) zie je hier regelmatig de dodaar - een klein familielid van de fuut die zijn naam dankt aan zijn pluizige kontje.

 • Wandelkeuzepunt A38

 • Wandelkeuzepunt A34

 • 12

  Holtberg

  Boomkikker

  Hier op de Holtberg in Rabbinge bevindt zich in de poeltjes de enige overgebleven populatie van boomkikkers in Drenthe (foto). Kun je deze kleine kikkertjes in het ruwe struikgewas (braamranken) spotten? Horen zeker, op een warme, zoele zomeravond.

  Graanakkers met veldbloemen

  Om het oude cultuurlandschap langs het grensriviertje de Reest terug te krijgen, besloot Het Drentse Landschap om ouderwetse graanakkertjes (met in zomer korenbloemen) aan te leggen. De haver en rogge wordt gebruikt als veevoer op het eigen boerenbedrijf, de beheerboerderij in het Reestdal.

 • 13

  Rustpunt Rabbinge

  Rabbinge

  Een heerlijk plekje om even pauze te houden. Je vind hier een Drentse koffiekast met onder andere koffie en thee. Het rustpunt is het gehele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Bij vrieskou is er soms zelfs een kopje chocomelk of kwast..

  Limousin

  Tijdens de wintermaanden zie je de Limousin runderen in de potstallen op het erf. Een prachtig gezicht. Je ziet hier ook, zoals gebruikelijk in een potstal, dat de runderen steeds hoger komen te staan naarmate de winter vordert. In de zomermaanden grazen de runderen buiten.

  Wat is een potstal?
 • Wandelkeuzepunt A33

 • 14

  Den Huizen

  Beschermd dorpsgezicht

  Den Huizen is één van de oudere buurtschappen in het Reestdal. Het bestaat uit slechts vier boerderijen, waarvan drie zich een rijksmonument mogen noemen. Daar komt bij dat Den Huizen de status van beschermd dorpsgezicht heeft gekregen. Het Reestdal kent meerdere karakteristieke boerderijen (link).

  Historie door Werner ten Kate

  Beeldende kunstenaars

  In een van de boerderijen woont Piet Eggen, één van de vele kunstenaars in het Reestdal waarvoor de Reest en het Reestdal vaak als inspiratie dienen. Klik op de linken voor meer informatie.

  Lees meer over Piet Eggen Kunstenaars in het Reestdal
 • Wandelkeuzepunt A27

 • Wandelkeuzepunt A26

 • 15

  Historie Haardennen

  Waarom de naam 'Haardennen'

  Waarom dit natuurgebied, onder beheer van Landschap Overijssel, de naam 'Haardennen' kreeg laat zich gemakkelijk raden. 'Haar' betekent 'hoogte' en met de begroeiing van dennenbomen ontstond de naam 'Haardennen'.

  Beheerder Dijkstra vertelt..

  Stuifduinen 'Haardennen'

  Doordat de heidevelden werden overbegraasd en er teveel werd afgeplagd ontstond hier een voedselarm milieu waar zand aan de oppervlakte kwam. Door de wind verplaatste het zand en vormde zo stuifduinen. Maar 'Haardennen' is ook een uniek stukje bos met (natte) heide, vennetjes en mooie zandruggen.

 • Wandelkeuzepunt A22

 • 16

  Oude verbindingswegen

  Een oude verbindingsweg

  Het is moeilijk voor te stellen dat de weg van Ommen richting het noorden, via de Ommerschans naar Zuidwolde, regelmatig moeilijk begaanbaar was om zowel zomers en 's winters te kunnen gebruiken. De zandruggen waren destijds meer dan welkom om de voeten in de moerassige venen droog te houden.

  Katingermolen

  Aan deze verbindingsweg door buurtschap Den Kaat vestigde zich ook de eerste molen. De Katingermolen is de oudste molen van de voormalige gemeente Avereest. De molen werd waarschijnlijk gebouwd tussen medio 1647. Meer historie over de Hoogeveensche weg en de Katingermolen, klik op de link.

  Lees meer
 • Balkbrug centrum

  Nabij knooppunt 15, Lunchroom Bakkerij Oegema (eigen foto): voor de bakkerswinkel een zomerterras en bij minder goed weer welkom binnen in de sfeervol ingerichte lunchroom (op zondag gesloten).

  Bakkerij Oegema
 • 17

  OV-reiziger: tips looprichting

  OV-reiziger: looprichting

  OV-reiziger: wandel vanaf één van de bushaltes naar de hoofdroute. Tip: voor de juiste looprichting volg je de omhooglopende POI-nummering. (Foto dateert van voor de aanleg tunnel N377.)

  Meer routes: dag of meerdaagse
 • 18

  Geschiedenis Balkbrug

  Negentiende eeuw en verder

  Vroeger was dit een onafzienbare vlakte met heide en in de lagere delen veenplassen. Voor de turfwinning werden in de 19e eeuw waterwegen gegraven- ook wel 'wijken' genoemd - om het veen te ontwateren en gestoken turf af te voeren. Er ontstond bebouwing langs De Dedemsvaart.

  Balkbrug, een speciale functie

  Eén van de drie belangrijke wegen die van het zuiden naar het noorden van ons land liep, moest vanwege de aanleg van kanaal De Dedemsvaart van een brug voorzien worden. De brug kreeg een speciale functie, namelijk een beweegbare balk; 'de balkbrug'. Zo komt het dorp aan zijn historische naam.

  Beeldbank Avereest (HVA) Beeldbank De Ommerschans
 • 19

  Vipera verbindt

  Dennen op hoogte

  Je loopt hier natuurgebied De Haardennen in. Het woordje 'Haar' betekent hoogte en zoals je ziet staan op de armere zandgronden, die iets hoger liggen, inderdaad hoge dennen. Zo ontstond de naam 'Haardennen'. In dit natuurgebied heeft de afgelopen jaren het project 'Vipera verbindt' plaatsgevonden.

  Lees meer

  Bedreigde dieren en planten

  Tijdens het project zijn heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden door bos te kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid. bijzondere soorten als adder (vipera), levendbarende hagedis en kamsalamander. Ook het heideblauwtje en klokjesgentiaan (foto) profiteren hiervan.

  Lees meer
 • Wandelkeuzepunt A23

 • 20

  Geritsel in de struiken

  Schuilplekken

  Links en rechts van het pad bevinden zich allerlei verschillende soorten struiken, ook ter hoogte van de campings. Dat levert voedsel en schuilplekken op voor allerlei vogels.

  Geritsel en gekwetter

  Als je even oplet, beweegt er van alles en hoor je gekwetter. Het zachte tikken van de roodborst en het winterkoninkje, het roepen van allerlei mezensoorten, de alarmroep van de merels. Soms zie je even verderop op de paden groepjes vinken hun kostje bij elkaar scharrelen.

 • Brasserie & camping Si-Es-An

  Brasserie De Boerderij: voor koffie, thee, lunch of diner op het terrein van camping Si-Es-An in Balkbrug. Naast kamperen of het huren van een chalet is er ook een mogelijkheid tot B&B met hotelfunctie. Informeer naar de mogelijkheden. .

  Brasserie De Boerderij
 • 21

  Camping Si-Es-An

  Over camping Si-Es-An

  Welkom bij Camping Si-Es-An, startpunt van verschillende (gps)wandel- speur- en fietsroutes van zowel de camping als Landschap Overijssel. De Brasserie en speeltuin zijn het gehele jaar geopend. Klik op de link over de recente openingstijden.

  Brasserie De Boerderij

  Historie campingboerderij

  Brasserie 'De Boerderij' staat in het hart van de camping en stamt uit de periode van ontginningen rond 1950. Voor de bodemgesteldheid en de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap rond Avereest buiten het beekdal, vonden in de 19e en 20e eeuw grootschalige heide- en veenontginningen plaats.

  Subsidieproject happy bee

  Natuurbeleving is een kernwaarde van de toeristische ervaring. Samen met camping Rheezerwold in Heemserveen hebben wij i.s.m. Landschap Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse delta de kwaliteiten van de omgeving op een speelse en spannende wijze onder de aandacht gebracht in 2020.

  Lees meer over dit project
 • Wandelkeuzepunt A25

 • 22

  Camping 't Reestdal & Outdoor

  Speeltuin

  Camping 't Reestdal heeft een leuke speeltuin naast horeca Proefkamer Het Reestdal. Liever het stoere werk? Maak dan kennis met 'Het Motorikpark' van Reestdal Outdoor met sportieve spelelementen en de trailruns van Landschap Overijssel. Download hiervoor de app 'Fietsen in Overijssel'.

  Camping 't Reestdal Reestdal Outdoor Trailruns Landschap Overijssel
 • Proefkamer het Reestdal

  Een sfeervolle pleisterplaats direct aan de rode route van landschap Overijssel. Daniel Poolman heeft de ambitie om het Reestdal culinair op de kaart te zetten. De kennis van Daniel, op het gebied van gezonde en natuurlijke voeding, sluit perfect aan bij de activiteiten van Reestdal Outdoor. U kunt bij hun ook Trailrun-apps starten van Landschap Overijssel.

  Proefkamer het Reestdal
 • Wandelkeuzepunt A28

 • Wandelkeuzepunt A29

 • 23

  Natuurspeelontdekpad

  Bas de das

  Samen met de kinderen van de basisschool in Oud Avereest en 2 basisscholen uit Balkbrug is hier een speelnatuurpad gemaakt. Deze leuke ontdekroute (volg de houten kop van de Das) start bij de parkeerplaats achter de Wheem.

  Spelen

  Hutten bouwen, klauteren en klimmen zijn belangrijk voor kinderen en vooral heel erg leuk! Dus kinderen... trek je (groot)ouders uit de luie stoel en laat ze lekker spelen. Of ga zelf lekker spelen en laat je (groot)ouders aan een van de picknickbankjes plaatsnemen.

  Lees meer
 • 24

  De vlindermuur

  De vlindermuur

  Op de parkeerplaats van De Wheem staat wel een bijzondere muur. Op het bordje staat voor wie dit muurtje is gemaakt. De foto is gemaakt na de aanleg, zie jij nu precies hetzelfde muurtje? Daar tegenover staat ook het kleinste hotel. Voor wie is dit gemaakt?

 • De Wheem

Colofon: Landschap Overijssel i.s.m. de Reestdalgroep.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?