Balkbrug: prachtig Reestdal

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
12 km

Het Reestdal: wandel door het oeroude beekdallandschap langs het lieflijk kronkelende grensriviertje de Reest langs maar liefst drie natuurreservaten. Kijkheuvel Takkenhoogte geeft zicht op het Meeuwenveen, op de Wildenberg dolen schapen en grote grazers, de Haardennen kent stuifduinen.

Toegankelijkheid

Merendeels bos. heide, zand en karrenspoorpaden, soms met lichte glooiingen. Tijdens natte perioden kunnen sommige bospaden drassig zijn.

Startpunt

Startpunt: parkeerplaats Bezoekerscentrum De Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN Balkbrug. Er is geen OV-busverbinding mogelijk naar het startadres. De route is volledig gemarkeerd door het wandelnetwerk Reestdal. Let op de startinstructie voor de looprichting. Horeca: bij de campings aan De Haar. Hier kunt u de route ook starten.

Highlights op deze route:

 • Balkbrug: prachtig Reestdal

  Start bij De Wheem. Vanaf de TOP informatieborden steekt je de provinciale weg over. Volg het wandelnetwerk Reestdal, markering (pijl: verschillende kleuren) van knooppunt naar knooppunt tot het eindpunt, zie routekaart. Campinghoreca aan De Haar.

 • 1

  Bezoekerscentrum de Wheem

  Even opwarmen of opfrissen

  Bezoekerscentrum De Wheem is een prima begin- of eindpunt van een middagje Reestdal. In deze fraaie voormalige boerderij en herberg, midden in het Reestdal, is van alles te beleven. Behalve mooie exposities vindt u er een leuke winkel en kunt u er terecht voor een kopje koffie met krentewegge.

  Van alles te doen

  Kinderen kunnen zich vermaken in de dassenburcht of op het spannende Speelnatuurpad achter De Wheem. Het hele jaar door worden bij De Wheem leuke activiteiten georganiseerd. Informeer via de link over de openingstijden (beperkt).

  Lees meer...

  Vrijwilligers

  Wist u trouwens dat dit bezoekerscentrum en alle activiteiten vrijwel volledig door vrijwilligers worden gerund? Lijkt het u ook leuk om vrijwilliger te worden bij De Wheem, dan kunt u contact opnemen met Landschap Overijssel, 0529-401731

 • Wandelkeuzepunt A30

 • 2

  De Reestkerk

  Oude plek

  In opdracht van de bisschop van Utrecht, opvolger van de gesneuvelde Otto, die het leven liet bij de slag bij Ane in 1227, werd het Benedictijner Mariënklooster bij Hasselt gebouwd. Dit klooster kreeg twee taken; het moest dienen als bidplaats voor de gesneuvelden in de slag bij Ane...

  Houten kerkje...

  ... maar kreeg tevens de opdracht in het Reestgebied kerken te bouwen in het tegenwoordige Rouveen, IJhorst en Oud Avereest. Het eerste houten kerkje (100m vanaf de huidige kerk) werd verschillende keren als onderkomen voor soldaten uit de Ommerschans gebruikt en heeft het tot 1635 uitgehouden.

  Lees meer...

  Stenen kerk

  In dat jaar werd de tweede kerk, nu van steen, gebouwd. De eerste stond iets noordelijker op de verhoging die nog waarneembaar is op de naast de kerk gelegen begraafplaats. Bij deze kerk stond een klokkenstoel waarin de klokken hingen die later zijn overgebracht naar de in 1852 gebouwde kerk.

  Exposities & concerten

  Om de kerk ook in de toekomst goed te kunnen onderhouden is in het voorjaar van 2010 de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ in het leven geroepen. De stichting heeft als voornaamste doel de instandhouding van de kerk, maar ook het organiseren van kleinschalige concerten en exposities.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A31

 • 3

  Bruggetje van Bartje

  Over de Reest

  Het kronkelige riviertje De Reest vormt over enkele tientallen kilometers de grens tussen Overijssel en Drenthe. Niet alleen heeft het Reestdal haar naam aan dit riviertje te danken, maar ook het kleinschalige landschap met de oogstrelende natuur.

  Rechte sloot?

  Diverse keren bogen de bestuurders van beide provincies zich over de vraag hoe ze van het kronkelige riviertje een rechte sloot konden maken. Dat kon natuurlijk alleen als er aan weerszijden van De Reest stukjes grond van provincie zouden wisselen. Gelukkig zijn ze daar nooit uitgekomen.

  Bartje en de bok

  Het bruggetje hier over De Reest, wordt ook wel het bruggetje van Bartje genoemd. In de vroegere TV serie Bartje probeerde het ondeugende jongetje hier een eigenwijze bok de brug te laten oversteken. Het was de slotscene van de film. Hierna trok Bartje samen met zijn bok de wijde wereld in!

 • Wandelkeuzepunt A39

 • Wandelkeuzepunt A40

 • 4

  Natuurreservaat De Wildenberg

  Natuurreservaat De Wildenberg

  Natuurreservaat De Wildenberg, aan de rand van Het Reestdal: Het is een van de weinige gebieden (glooiende heidevelden met stuifduinen) die herinnert waar in de middeleeuwen Drentse boeren het op lieten vallen om te ontginnen. Het Drentse Landschap prijst zich gelukkig om dit te mogen beheren!

  Grazers als natuurbeheerder

  Ronddolende grazende, hoogbenige Schoonebeker heideschapen en Schotse Hooglanders schoonen de ongewenste plantengroei op, maar dan is niet voldoende! Met enige regelmaat helpt Natuurwerkgroep de Reest de beide natuurbeheerders, Het Drentse en Overijssels Landschap, ook een handje.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A41

 • 5

  Takkenhoogte

  Familie

  De Takkenhoogte vormt een met eikenbos begroeide verhoging in het landschap. Deze verhoging is ontstaan als een rivierduin in de warme periode voor de laatste ijstijd. De Takkenhoogte is vernoemd naar de boerenfamilie Takken die in de negentiende eeuw op de boerderij De Wildenberg woonde.

  Over het mysterie Takkenhoogte

  Soortenrijk

  De vennen en de nieuwe waterpartijen in het gebied worden bewoond door groene en bruine kikkers, heikikkers en kleine watersalamanders.

  Regelmatig broeden hier grauwe ganzen, wintertalingen, dodaarzen, wilde eenden, rietgorzen roodborsttapuiten en grauwe klauwieren. Ook is het gebied van groot belang voor allerlei soorten doortrekkende vogels.

  Bij de inrichting van het natuurgebied, enkele jaren geleden, vestigde zich een grote kolonie oeverzwaluwen in een zandhoop. Om de oeverzwaluwen in het gebied te houden is een deel van die hoop omgevormd tot een permanente zwaluwenwand.

  Er is in het heideveld van Takkenhoogte een zeer gevarieerde plantengroei tot ontwikkeling gekomen. De laatste jaren zijn hier veel nieuwe soorten opgedoken zoals: grote wolfklauw en heidekartelblad. Ook komen in het gebied paddestoelen voor die karakteristiek zijn voor schrale bodems.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A43

 • Wandelkeuzepunt A44

 • Wandelkeuzepunt A42

 • 6

  Meeuwenven

  Kokmeeuwen, planten en pingo

  Het Meeuwenveen is een groot ven (een pingoruïne) met een duidelijke ringwal die echter wel gedeeltelijk is afgegraven. Vroeger huisde er in het ven een grote kokmeeuwenkolonie waaraan het zijn naam te danken heeft. In het ven groeit veel Slangenwortel, behoort tot de Aronskelkfamilie.

  Lees meer...

  Pingo

  De naam pingo komt van het Inuktitut, de taal van de Eskimo's, en betekent 'heuvel die groeit'. Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevindt. Pingo's bestaan daarom alleen in gebieden met een koud klimaat. Rondom het ven grazen ook Schotse Hooglanders.

  Pingoruine

  Gedurende het Weichselien, 115.000 tot 10.000 jaar geleden heerste er in Nederland een toendraklimaat. Ook in Nederland kwamen toen pingo's voor. De restanten van deze pingo's vinden we nu terug in het landschap; we noemen ze pingoruïnes. Bron: Geologie van Nederland

  Lees meer...
 • 7

  Spookmeertje

  Ahh, witte wieven..

  Hier ziet u een veenplas die de mensen uit de buurt de veelzeggende naam Spookmeer gaven. Het oude verhaal wil dat je er ’s nachts de kans loopt een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten van het meer probeert te lokken... Klik op de link.

  Spookmeer op de Wildenberg

  Turf

  De plas is waarschijnlijk ontstaan doordat het water in de diep uitgestoven laagte bleef staan. Het veen dat in het ondiepe water ontstond, is door minder bijgelovige lieden als turf uit het Spookmeer gestoken.

  Goed kijken

  Meestal ligt het spookmeertje er heel rustig bij. Als je goed kijkt (en even blijft kijken, want hij duikt regelmatig onder) zie je hier regelmatig de dodaars. Een heel klein familielid van de fuut die zijn naam dankt aan zijn pluizige kontje.

 • Wandelkeuzepunt A38

 • Wandelkeuzepunt A37

 • 8

  Uilenburcht

  Beheerboerderij

  Dit is een van de drie beheerboerderijen van Het Drentse Landschap. Op deze prachtige boerderij in de buurtschap Rabbinge wordt nog geboerd als in vroeger dagen.

  Potstal

  Op deze boerderijen wordt gewerkt volgens de eeuwenoude wetten. Het vee graast op de weilanden in de beekdalen en op het veld. De wintervoorraad hooi komt van de nattere groenlanden. De mest wordt in de stal verzameld en later op de akkers ondergeploegd. Betere mest kun je je niet voorstellen.

  Vlees

  Op de akkers wordt graan verbouwd. Het vee krijgt een deel van het graan als krachtvoer, het stro wordt weer in de potstal gebruikt. Als in het najaar een deel van de runderen naar de slager gaat, is de cirkel rond. Dit vlees kunt u overigens ook kopen bij Het Drentse Landschap!

 • Wandelkeuzepunt A32

 • 9

  Rustpunt Rabbinge

  Rabbinge

  Een heerlijk plekje om even pauze te houden. U vindt hier een Koffiekast met onder andere koffie en thee. Het rustpunt is het gehele jaar geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Bij vrieskou vindt u er soms zelfs een kopje chocomelk of kwast..

  Limousin

  Tijdens de wintermaanden treft u de Limousin runderen in de potstallen aan op het erf. Een machtig gezicht! Je ziet hier ook, zoals gebruikelijk in de potstal, dat de runderen steeds hoger komen te staan naarmate de winter vordert. In de zomermaanden grazen de runderen buiten.

 • Wandelkeuzepunt A33

 • 10

  Holtberg

  Graanakkertjes

  Het Drentse Landschap heeft hier de afgelopen jaren weer akkers gemaakt nadat vrijwel alles grasland geworden was. Om het oude cultuurlandschap langs de Reest terug te krijgen, besloot men ouderwetse graanakkertjes aan te leggen. De haver en rogge wordt gebruikt als veevoer op het eigen boerenbedrijf.

  Boomkikker

  Hier ziet u poeltjes die speciaal gegraven zijn om de leefomstandigheden voor de zeldzame boomkikker zo optimaal mogelijk te maken. Hier op Rabbinge bevindt zich de enig overgebleven populatie van deze bijzondere kikkersoort in Drenthe. De kans dat u ze ziet, is overigens vrijwel uitgesloten. Horen kun je de boomkikkers op mooie warme zomeravonden des te beter!

 • 11

  Den Huizen

  Beschermd dorpsgezicht

  Den Huizen is één van de oudere buurtschappen in het Reestdal. Het bestaat uit slechts vier boerderijen, waarvan drie zich een rijksmonument mogen noemen. Daar komt bij dat Den Huizen de status van beschermd dorpsgezicht heeft gekregen. Het Reestdal kent meerdere karakteristieke boerderijen (link).

  Historie door Werner ten Kate

  Atelier

  In een van de boerderijen vindt u het atelier van kunstenaar Piet Eggen. Mocht u in de gelegenheid bekijk dan vooral zijn werk (beperkte openingstijden) waarvoor de Reest en het Reestdal vaak als inspiratie dienen.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A27

 • Wandelkeuzepunt A26

 • 12

  Historie Haardennen

  Waarom de naam 'Haardennen'

  Waarom dit natuurgebied de naam 'Haardennen' kreeg laat zich gemakkelijk raden. 'Haar' betekent 'hoogte' en met de dennenbomen er op ontstond de naam 'Haar'dennen.

  Stuifduinen 'Haardennen'

  Doordat de heidevelden werden overbegraasd en er teveel werd afgeplagd ontstond hier een voedselarm milieu waar zand aan de oppervlakte kwam. Door de wind verplaatste het zand en vormde zo stuifduinen. Maar 'Haardennen' is ook een uniek stukje bos met (natte)heide, vennetjes en zandruggen.

 • Wandelkeuzepunt A22

 • 13

  Vipera verbindt

  Dennen op hoogte

  U loopt hier natuurgebied De Haardennen in. Het woordje 'haar' betekent hoogte en zoals u ziet staan op de armere zandgronden die iets hoger liggen inderdaad dennen. In de Haardennen heeft de afgelopen jaren het project 'Vipera verbindt' plaatsgevonden.

  Bedreigde soorten krijgen kansen

  Tijdens het project zijn heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden door bos te kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid. bijzondere soorten als adder (vipera), levendbarende hagedis, kamsalamander, heideblauwtje en klokjesgentiaan profiteren hiervan.

  Lees meer...
 • Wandelkeuzepunt A23

 • 14

  Geritsel in de struiken

  Geritsel en gekwetter

  Links en rechts van het pad bevinden zich allerlei verschillende soorten struiken, ook ter hoogte van de campings. Dat levert voedsel en schuilgelegenheid op voor allerlei vogels. Als je even oplet, beweegt er van alles en hoor je zacht gekwetter.

  Soorten

  Het zachte tikken van de roodborsten en winterkoninkjes, roepjes van allerlei mezensoorten, de alarmroep van de merels. Vaak zie je een eindje voor je op de paden troepjes vinken een kostje bij elkaar scharrelen.

 • 15

  Camping Si-Es-An

  Historie camping Si-Es-An

  Welkom bij Camping Si-Es-An, startpunt van verschillende gps-wandel- speur en fietsroutes van zowel de camping als Landschap Overijssel starten hier. De Brasserie en speeltuin zijn het gehele jaar geopend. Klik op de link over de recente openingstijden.

  Brasserie De Boerderij

  Brasserie De Boerderij

  Brasserie 'De Boerderij' stamt uit de periode van ontginningen rond 1950. Voor de bodemgesteldheid en de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap rond Avereest buiten het beekdal, vonden in de 19e en 20e eeuw grootschalige heide- en veenontginningen plaats.

 • Wandelkeuzepunt A25

 • 16

  Camping 't Reestdal & Outdoor

  Speeltuin

  Welkom bij Camping 't Reestdal, met een leuke speeltuin naast horeca Proefkamer het Reestdal. Liever het stoere werk? Maak dan kennis met de trailruns van Landschap Overijssel, zie app 'Trailrunnen in Overijssel', en 'Het Motorikpark' van Reestdal Outdoor met sportieve spelelementen voor ieder.

  Camping 't Reestdal
 • Wandelkeuzepunt A29

 • 17

  Natuurspeelontdekpad

  Bas de das

  Samen met de kinderen van de basisschool in Oud Avereest en 2 basisscholen uit Balkbrug is hier een natuurspeelpad uitgezet. Deze leuke ontdekroute start bij de ingang van de parkeerplaats achter de Wheem.

  Spelen

  Hutten bouwen, klauteren en klimmen zijn belangrijk voor kinderen en vooral heel erg leuk! Dus kinderen ... trek je (groot)ouders uit de luie stoel en laat ze lekker spelen. Of ga zelf lekker spelen en laat je (groot)ouders aan een van de picknickbankjes plaatsnemen.

 • 18

  De Vlindermuur

  De Vlindermuur

  Na de greppeloversteek zie je links op de parkeerplaats een heel bijzondere muur staan. Op het bordje staat voor wie dit muurtje is gemaakt. Wanneer je richting de boerderij kijkt, zie je links ook het kleinste hotel staan. Mooi he?

 • Balkbrug: prachtig Reestdal

Colofon: Landschap Overijssel in samenwerking met Tineke Poortman.
Deel deze pagina