Bergvennen

Noord Twente

Wandelen
2 km

Tegen de Duitse grens, in Noordoost Twente, ligt natuurgebied de Bergvennen. Een weids, glooiend landschap met zeven vennen, droge en natte heide, schrale hooilanden en bos. De Bergvennen is aangewezen als Natura 2000 gebied.

Toegankelijkheid

De route gaat over een zandpad

Startpunt

Startpunt: Bergvennenweg, Lattrop-Breklenkamp

Highlights op deze route:

 • 1

  Natura 2000

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Waterbeheer

  Natuurgebied De Bergvennen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het is een heidegebied op dekzandruggen met daarin een aantal grote vennen. De kwaliteit en hoogte van het water in de vennen wordt kunstmatig op orde gehouden: in de winter wordt bijvoorbeeld grondwater opgepompt.

 • 2

  Voormalige graanakker

  Voormalige graanakker

  In dit natuurgebied liggen zeven vennen, vier grote en drie kleinere. Daarnaast bestaat het glooiende gebied uit bos en heide. Achter het informatiepaneel ligt een relatief jong heideveld. Vroeger was dit een graanakker.

  Nieuwe soorten

  Door de voedselrijke toplaag af te plaggen, is de grond doelbewust 'verschraald'. Hierdoor heeft heide een kans gekregen om te ontwikkelen. Naast struikheide komen er nu ook soorten als muizenoortje, trekrus, zandblauwtje en klein warkruid voor.

 • 3

  Pluzenven

  Pluzenven

  Het Pluzenven is een van de vier grotere vennen in het gebied. Het ven dankt zijn naam aan het veenpluis dat hier op de oevers groeit. Veenpluis bloeit van juni tot half augustus. De kleinere bloemen vallen eerst niet op, maar groeien uit tot lange, witte haren, vandaar de naam veenpluis.

  Meest zure ven

  Veenpluis is een plant uit de zogenaamde cypergrassenfamilie. De aanwezigheid van veenpluis geeft aan dat het Pluzenven het meest zure ven in dit unieke natuurgebied is. De plant groeit namelijk alleen op vochtige, zure grond.

 • 4

  Heischraal grasland

  Gevarieerde begroeiing

  Dit bijzondere grasland kent een gevarieerde vegetatie van grassoorten als blauwe zegge en pijpenstrootje. Daarnaast komen verschillende heidesoorten voor, zoals de dopheide.

  Kraambed voor aardbeivlinder

  In dit grasland komt ook tormentil, een plant uit de rozenfamilie, voor. Tormentil is zogenaamde 'waardplant' van de zeldzame aardbeivlinder, d.w.z. dat de vlinder haar eitjes legt op de bladeren van de plant. Bovendien eet de vlinder de nectar.

 • 5

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Twentse landschap!

  sms & doneer eur 2,50

  Klik op de doneerknop en je steunt het landschap met eur 2,50. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven via je telefoonrekening. Alvast hartelijk dank voor de steun!

 • 6

  Eilandven

  Eilandven

  Nadat in 1994 het met meststoffen verrijkte slib uit de vier grote vennen was verwijderd, werd het Eilandven een waar paradijs voor de zeldzame waterlobelia. Deze waterplant houdt namelijk van voedselarme zandgrond.

  Waterlobelia

  In de maanden juli en augustus bloeien in het Eilandven duizenden waterlobelia's met hun bleke lila bloemen. Een unieke aanblik, want de waterlobelia komt in Nederland nauwelijks voor.

  Kwetsbaar

  Heidevennen zijn voedsel- en kalkarme wateren, die in natte delen van heidegebieden voorkomen. Het zijn kwetsbare systemen; de begroeiing is gevoelig o.a. voor verdroging en vermesting. Daarom onderhoudt Landschap Overijssel dit gebied zorgvuldig.

 • 7

  Pentekening bergvennen

  Pentekening Wiebe Bloemena

  Beeldend kunstenaar Wiebe Bloemena laat zich graag inspireren door het landschap. Bloemena heeft zijn atelier in Oldenzaal maar tekent ook vaak op locatie, zoals hier op de Bergvennen. In oktober 2015 maakte hij deze tekening met pen en inkt van de Bergvennen, zie ook www.bloemena.com

  Over de kunstenaar

  Recensent Peggie Breitbarth schreef over de kunstenaar: ‘Bloemena´s kracht schuilt in het onthullen van eindeloze dieptes in een voor het oog heel gewone platte wereld. Hij denkt in beelden, hij denkt al kijkende en ontwaart de ene ongerijmdheid na de andere.'

  Nuchter Poëet

  'Vaak is zijn werk, juist door die onorthodoxe blik, goed voor een lach. Het werkt bevrijdend en relativerend de dingen net even anders dan anders te zien. Bloemena heeft zich tot dusver altijd laten kennen als een nuchter poëet,’ aldus Breitbarth in opiniebald ‘De Roskam’, november 2012.

Colofon: Route gemaakt door Landschap Overijssel.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?