Contactdag gemeenten Zwolle

IJsseldelta

Fietsen
9 km

Welkom in dit prachtige stukje Zwolle! Op deze korte fietstocht ontdekken we een paar pareltjes in het landschap aan de noordrand van Zwolle. Waar de Buitenlanden Langenholte, aangewezen als Europese topnatuur, via kleinschalig landelijk gebied vloeiend overgaan in de stad.

Toegankelijkheid

Startpunt

De fietstocht start bij theehuis De Agnietenberg aan de Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle

Highlights op deze route:

 • De Agnietenberg

  Welkom bij het Theehuis de Agnietenberg, spring op de fiets...

 • 1

  Hakhoutbeheer Agnietenberg

  Hakhoutbeheer, Groen erfgoed

  De bossen bij de Agnietenberg zijn in de 19e eeuw aangelegd op de oude rivierduinen van de Vecht en worden gekenmerkt door knoestige stammen, begroeid met mos. Hier wordt nog deels het cultuurhistorisch waardevol hakhoutbeheer toegepast.

  De bast van de eiken werd gebruikt in de leerlooierij, de dikkere stammen werden voor vele praktische doeleinden gebruikt en de dunnere takken vooral als brandhout voor de oven die elk erf vroeger in het bakhuisje had staan.

 • 2

  Buitenlanden - Binnenlanden

  Voedsel voor de stad

  Hier staan we bij een (cultuur)historische verbinding tussen de Buitenlanden en de Binnenlanden. Hier vind je buitendijks Europese topnatuur met in april honderdduizenden bloeiende kievitsbIoemen. Zodra je de dijk over bent vind je de cultuurgronden waar boeren het voedsel voor de stad verbouwden.

  In Zwolle herinneren straatnamen nog aan de verschillende markten, De Oude Vismarkt, de Melkmarkt etc. waar de boeren hun waar verkochten. Korte ketens van platteland naar stad. Hoe mooi is het om de korte ketens weer terug te krijgen. Goed voor mens, milieu en voor ons landschap.

 • 3

  De Zwolse Stadslanderijen

  Vers eten van om de hoek

  De Zwolse Stadslanderijen zijn een groep boeren in de stadsrand van Zwolle. Landschap Overijssel, Rabobank, projectontwikkelaar BPD en initiatiefnemer jos van Leussen zijn terkker van de Stadslanderijen. Wij bieden de boeren ondersteuning met advies, kennis en gronden.

  Vananuit Landschap Overijssel zijn dat natuurgronden en vanuit BPD gronden die in het verleden zijn aangekocht met de verwachting er in de toekomst te kunnen bouwen en die nu tijdelijk of permanent verhuurd worden aan boeren voor biologische landbouw. Zo worden de gronden goed gebruikt.

  De boeren verkopen vervolgens groenten, fruit, vlees, melk, kaas en eieren rechtstreeks aan de Zwollenaren. Lekker, biologisch en supervers eten is binnen handbereik!

  Door het voedsel rechtstreeks bij de boer te kopen, heb je gezond en lekker eten en zorg je bovendien voor een fatsoenlijk inkomen voor de boeren. De boeren zorgen met hun manier van werken voor herstel van bodem, natuur en landschap rondom de stad. Kom eens kijken op de erven! Je bent er welkom!

  Naar de Stadslanderijen
 • 4

  Zwolse soorten

  Otter en knoflookpad

  Wok, wok, wok, schijnt hij te zeggen deze typische inwoner van Zwolle. De zeldzame knoflookpad is ongeveer even groot als een gewone pad, maar hij is een beetje knapper. Je ziet hem echter maar zelden want hij leeft vooral 's nachts.

  Waarom Zwolle?

  Het leefgebied is een gevarieerd cultuurlandschap waar droge zandgrond aanwezig is, waarin gemakkelijk te graven is. Dit kunnen rivierduinen zijn. In de buurt moeten meerdere voortplantingswateren zijn bij voorkeur vrij van vis en niet droogvallend in het voorjaar en de zomer. Veeleisend dus.

  Maar hier aan de noordrand van Zwolle vind je de gewenste omstandigheden. Niet alleen de knoflookpad, de kleurrijke kievitsbloem en ook de otter voelt zich thuis in Zwolle. In Langenholte wordt hij regelmatig door een cameraval "betrapt".

 • De Agnietenberg

Colofon: Deze route is samengesteld voor de Contactdag gemeenten 2017, maar altijd de moeite waard!
Deel deze pagina