Kerstwandeling 2017 m

Zuid Twente

Wandelen
14 km

Welkom bij de kerstwandeling 2017 op een bijzondere locatie, dit jaar. We starten in de weidse nieuwe natuur bij vliegveld Twente en wandelen via Hof Espelo, waar de chocolademelk wacht, het kleinschalige landschap in. Onderweg hoor je klanken van de midwinterhoorn. Deze route volgt de gele pijlen

Toegankelijkheid

De wandeling voert je over zandpaden en deels over verharde wegen

Startpunt

De route start op de parkeerplaats van Vliegveld Twente, locatie Deventerpoort Vliegveldweg 333 Enschede

Highlights op deze route:

 • Deventerpoort

 • Chocolademelk en wat lekkers

 • 1

  Parallax

  Parallax

  Twee voormalige opslagtanks voor brandstof (Air Fuel Station Zuid) zijn opengesneden, deels ontmanteld en helemaal schoongemaakt. Geheimzinnige tunnels gaven toegang tot de verborgen tanks.

  Lenzen

  Nu worden de tunnels afgesloten door een deur, maar speciale lenzen in de deur geven een bijzondere kijk op het interieur van de tunnels.

  Uitkijkpunt

  De twee uitkijkpunten bovenop de tanks geven uitzicht over het open veld waar reeën en vogels te zien zijn. De parallax is een ontwerp van kunstenaar Paul de Kort i.s.m. landschapsarchitect Marcel Eekhout. Hoe mooi is het om hier te zitten en te genieten van een mooie 'zomernacht'?

 • 2

  Spotters Hill

  Uitzicht oude startbaan

  Op de Spottershill hebt u een fantastisch uitzicht over de voormalige luchtmachtbasis. U hebt uitzicht op nieuwe natuur, de start en landingsbaan, de Lonnekerberg en het terrein van de vliegclub.

 • 3

  Schietbaan

  Schietbaan

  Op de oude schietbanen werden handvuurwapens en boordwapens in vliegtuigen getest. Aan het begin van de boordschietbaan stelde men vooral Messerschmitts op. Verderop stond een bunker gebruikt als kogelvanger.

  Herinneringspad

  Langs de boordschietbaan is een herinneringspad aangelegd met persoonlijke verhalen uit de oorlogstijd in het Fliegerhorstgebied. Verhalen over de verdreven boeren, de bezetting, gevechtshandelingen, de bevrijding en meer.

  Kunstwerk

  De boordschietbaan is inmiddels gerestaureerd. Kunstenaar Paul de Kort transformeerde de oude kogelvanger i.s.m. landschapsarchitect Marcel Eekhout tot een kunstwerk.

 • 4

  Strootman / grens vliegveld

  Strootman

  Tijdens de Duitse bezetting werd het gebied van het vliegveld door de Duitsers uitgebreid en diverse boerderijen, waaronder die van Strootman, moesten daarvoor ontruimd worden. Het hek is nog het enige wat over is.

  Vliegveld

  Op verschillende plaatsen lopen we langs de afrastering die het gebied van de Lonnekerberg scheidt van het voormalige vliegveld. Het vliegveld werd gefinancierd door een groep Twentse industriëlen en in 1931 in gebruik genomen. In 1939 werd het militair terrein.

 • 5

  Graf van Blijdenstein

  Rustplaats

  Albert Jan Blijdenstein leefde van 1829 tot 1896. Hij kocht dit gebied, toen een open heideveld, in 1850 als jachtgebied van een aantal boeren. Met de komst van kunstmest rond 1850 waren heideplaggen niet meer nodig voor bemesting. De boeren hadden het gebied dus niet meer nodig.

  Verknocht

  Blijdestein was zowel voorzitter van de Heidemaatschappij, als van de Kamer van Koophandel. Omdat hij zo verknocht was aan het gebied, werd hij na zijn overlijden hier begraven in een familiegraf. Behalve enkele familieleden ligt er ook een hondje begraven in een klein grafje rechtsvoor.

  informatie over Lonnekerberg
 • 6

  Lonnekerberg

  Lonnekerberg

  De Lonnekerberg ligt op een stuwwal dat bestaat uit zand-, grind-, en kleilagen. Daar waar het regenwater op de stugge kleilaag stuit, ontstaan grote waterlichamen of wel bronnen. Het water uit deze bronnen stroomt horizontaal over de kleilaag tot boven de grond waar het zijn weg als beekje kan vervolgen.

  Weer stromen

  De aanplant van bossen met talloze greppels en rabatten, heeft dit proces verstoord. Door de greppels af te dammen laten Landschap Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel de bronnen weer stromen.

 • 7

  Kampenlandschap

  Kleinschalige landbouw

  Al heel lang wordt in deze streek landbouw bedreven. Vanaf de Middeleeuwen ibemestten de boeren de akkers en ontstond het landschap van essen en kampen. Met wei- en hooilanden in de laaggelegen delen en heidevelden op de hoge delen van het land.

  Waar de ondergrond bestond uit kleine dekzandkopjes, en er geen ruimte was voor grote aaneengesloten essen, ontwikkelde zich een kleinschalig landschap van kampen (eenmansesjes met weide- of akkerpercelen), omgeven door heggen, houtwallen of houtsingels. De boerderijen lagen hier verspreid.

 • 8

  Gabriel Davina

  Hof Espelo 800 jaar

  De geschiedenis van Hof Espelo gaat ver terug in de tijd. Al in 1215 wordt Hof Espelo genoemd in een schrijven van Paus Innocentius III. Dit betekent dat het landgoed in 2015 al minstens 800 jaar oud is. Deze wandelroute is gemaakt ter ere van de 800ste verjaardag van Hof Espelo.

  Gabriel Davina

  De route is vernoemd naar Gabriel Davina, een van de pachters en latere eigenaar van Hof Espelo. In 1748 treedt de 22-jarige Gabriël uit Oldenzaal in het huwelijk met Maria Agnes Hofmeijer, dochter van de beheerder van Hof Espelo. In 1755 worden Gabriël en Maria Agnes officieel pachter van het hof.

  Eigenaar

  Davina probeert diverse malen Hof Espelo te kopen. Maar de eigenaar - het kapittel in Utrecht - is niet bereid om het van de hand te doen. Toch verkoopt het kapittel Hof Espelo in 1770 aan David Constantijn du Tour. Na een lange juridische strijd lukt het Davina in 1776 alsnog om eigenaar te worden.

  Historische kaart Daelhoff

  Het kapittel laat in 1759 een kaart van Hof Espelo maken door landmeter D.G.B. Daelhoff. Op het huidige landgoed zijn nog veel plekken te zien die op die 250 jaar oude kaart staan. De Gabriël Davina-wandeling voert o.a. langs deze 250 jaar oude plekken in het landschap.

  Boekje Davina-wandeling

  Ter ere van de 800ste verjaardag van Hof Espelo is een boekje uitgegeven met daarin deze Gabriel Davina-wandeling met een historische toelichting. Het boekje is verkrijgbaar bij bezoekerscentrum Hof Espelo.

 • 9

  Heide

  Heide

  Niet eetbaar, wel mooi! De heide op Hof Espelo. Een tijdje terug is dit wandelpad gemaakt om ook aan bezoekers het herstel van de heide te laten zien. De heide zelf is te kwetsbaar om te betreden, maar vanaf hier heb je mooi zicht op het veld.

  Onderhoud

  Landschap Overijssel is beheerder van dit landgoed. Op sommige heidevelden worden schapen ingezet voor het onderhoud, maar dit terrein is daarvoor te klein. Elk jaar zijn hier vele vrijwilligers bezig om jonge dennen uit de grond te trekken, zodat de heide meer ruimte krijgt. Interesse? Kijk op:

  http://www.landschapoverijssel.nl/vrijwilligers
 • 10

  Rolbaan

  Naaldhout

  De door de Duitsers in WOII aangelegde rolbaan, is hier nog enigszins zichtbaar. Voor de aanleg ervan is destijds op deze plek een rij bomen gekapt. Aan de andere kant van het roggeveld is ook te zien waar de baan lag: in de strook met naaldbomen.

 • 11

  IJsvogel

  IJsvogel

  Hier op Hof Espelo kun je regelmatig ijsvogels zien vliegen. Ze houden van water (en van vissen!) dus let vooral op bij de beekjes. Zie je in een ‘flits’ iets groen-blauws voorbij schieten? Dan is het vast een ijsvogeltje geweest.

  Hol

  Als je onderweg een steile oever tegenkomt, kijk dan eens goed of je ergens een holletje ziet. Misschien is dat wel de nest- en schuilplaats van een ijsvogel, zoals deze op de foto. In zijn hol kan de ijsvogel zich goed verstoppen voor zijn vijanden, zoals de nerts en de wezel.

 • 12

  Hooimaat

  Vloeiweide

  Waar u nu staat, liep vroeger een beek die diende om hooiland te bevloeren. Zo’n ‘hooimaat’ - oude Twentse naam voor ‘vloeiweide’ - werd gebruikt om op arme grond toch gras te kunnen laten groeien, dat in de winter als hooi voor het vee diende.

  Orchideeën

  De hooimaten hebben nu geen landbouwkundige functie meer, maar functioneren als natuurgebied en waterberging om het water van de Eschbeek langer vast te kunnen houden en zo verdroging tegen te gaan. Zo krijgen planten als orchideeën een kans.

 • 13

  Splitterbox

  primitieve vliegtuigbunker

  Vanaf het einde van de startbaan liepen rolbanen de omliggende bossen in. Op plaatsen waar het ver genoeg van het vliegveld verwijderd was dat de bomscherven deze niet bereikten werden primitieve vliegtuigbunkers aangelegd. Vandaar de naam splitterbox.

  de Bunkers bestonden uit aarden wallichamen die opgeworpen werden met zand uit de omgeving. Op deze plek zijn hiervoor geulen gegraven die nu nog als watergaten terug te vinden zijn.

 • 14

  Eerste luchthaven

  KLM-toren

  Het belevingspad door het natuurgebied gaat langs de oude fundamenten van het hotel, de hangar en de oude KLM-toren van het eerste vliegveld uit 1931. Deze fundamenten zijn zichtbaar gemaakt met opvallende beplanting.

  Beleving

  In 2016 wordt een nieuwe eigentijdse toren gerealiseerd. Die geeft straks uitzicht op het terrein. In de toren zelf lees je straks over de historie van het eerste vliegveld.

Colofon:
Deel deze pagina