Langs esdorp & stuifzand

Vechtdal / Reestdal

Paardrijden
8 km
Deze route is geschikt voor minder valide.

Een mooie route over dit landgoed met kamduinen, bijzondere planten en dieren en een blik op huis Beerze.

Toegankelijkheid

Grotendeels over onverharde paden.

Startpunt

Start en eindpunt bij camping Zandman aan de Marsdijk 4, 7736 PL in Beerze. Parkeergelegenheid aanwezig.

Highlights op deze route:

 • Camping Zandman in Beerze

 • 1

  Welkom in Beerze

  Natuur en cultuur in Beerze

  Natuurgebied Beerze is zo'n 400 ha groot en zeer divers in landschapstypen. Zo zijn er de cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, het oorspronkelijke landgoed 'Beerze' bestaande uit een landhuis en landgoedbos, het stuifzand, mooie oude dennenbossen, een langgerekt met eiken(hakhout) beplant kamduin, uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

  Hoevenzwermnederzetting

  Het dorp Beerze is een zeer mooie en authentieke hoevenzwermnederzetting (het woord zegt precies wat het is) en een typisch esdorp. Op de zwarte houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken te vinden. Deze vind je ook nog stroomopwaarts in een paar naburige dorpen langs de vecht.

 • 2

  Kamduinen

  Los zand stuift!

  In de één na laatste ijstijd ontstond een breed en diep oerstroomdal op de plek waar nu de Vecht ligt. Na de ijstijd raakte het stroomdal gevuld met zand dat door de wind werd aangevoerd. In de loop van de tijd werd het warmer en vormde zich veen en klei op de zandlaag.

  Mensen

  Vaak als gevolg van te intensief menselijk ingrijpen zoals ontbossing, branden, ontginning en overbegrazing kwam het zand aan de oppervlakte te liggen. De hoogste en droogste plekken raakten in verstuiving. Daarna werd het stuivende zand vaak weer vastgelegd in de lagere delen van het terrein, waar planten en bomen of vocht het zand beter vasthielden.

  Op de kop

  Er ontstond een omkering van het reliëf: de hogere delen stoven diep uit en de lagere delen werden opgehoogd. Die enorme afwisseling in hoogtes is kenmerkend voor Beerze en ervaar je volop als je hier wandelt.

  kamduinen

  Met name op de grens van het stuifzandgebied en de oude cultuurgronden zijn prachtige kamduinen ontstaan. Duinen met een zeer steile en scherp begrensde wand. Op deze grens zijn om het oude cultuurland tegen verstuiving te beschermen, in een vrij smalle strook eiken geplant. Deze eiken stoven ook onder en men plantte er weer nieuwe eiken bovenop.

 • 3

  Bijzondere planten en dieren

  Rood is uw kleur!

  Rood? Ja, en dat maar liefst 26 keer. In Beerze komen 26 Rode Lijstsoorten voor. Soorten die voorkomen op de lijst met bedreigde dier-en pantensoorten. De meesten zijn te vinden op de heidevelden en in de veenputten.

  Blauwe bloemen en vlinders

  Deze rode lijstsoorten, de lijst met beschermde planten en dieren zijn overigens niet allemaal rood van kleur. In de zomer bloeit hier de prachtig blauwe Klokjesgentiaan, vergezeld van het nog bijzonderder gentiaanblauwtje, een vlindertje dat alleen de eitjes afzet op de klokjesgentiaan. We vinden hier ook de kleine veenbes en lavendelheide.

  Bruine reptielen

  Maar ook dieren van de rode lijst vind je hier. Met heel veel geluk zie je de heel schuwe en enige giftige slang van Nederland zich opwarmend in de zon. Ook de zandhagedis komt hier voor. Bij mooi weer zie je deze nog wel eens wegschieten van het pad.

  Zwarte vogels

  Meer kans heb je op het zien en vooral horen van Nederlands grootste zangvogel. De raaf. Zo groot als een buizerd is deze kraaiachtige die na vele heel moeilijke jaren langzaam terugkeert in de Nederlandse natuur.

  Onzichtbaar

  Als de nacht valt begint in de zomer een heel merkwaardige vogel te... tja zingen kun je het niet noemen... zijn geluid te maken. De nachtzwaluw, die uitzonderlijk goed gecamoufleerd is, is een zelden geziene en graag gehoorde broedvogel in Beerze.

 • 4

  Georganiseerde rommel

  Georganiseerde rommel

  Rommelig? Ja eigenlijk wel, maar dat betekent niet altijd dat je die rommel ook op moet ruimen. Deze 'rommel' langs de spoorlijn Ommen-Mariënberg is namelijk doelbewust aangelegd om dekking en variatie in microklimaat te bieden voor vele soorten dieren.

  Takkenzooi

  Deze berg met takken, plaggen, bladeren en hier en daar zand is ondermeer aangelegd voor de zeer schuwe adder, Nederlands enige giftige slang. Maar ook hagedissen, vlinders, zoogdieren en vogels profiteren van de nieuwe rommel. Niet alleen hier , maar op meerdere plekken in Overijssel zijn takkenrillen, plagselhopen en stobbewallen aangelegd. Dit wordt gedaan in het kader van het project ‘ Vipera verbindt …’. (Vipera is de latijnse naam voor adder)

  Vipera verbindt..

  In het project ‘Vipera verbindt .. ‘ wordt nog veel meer gedaan om terreinen geschikter te maken voor heidesoorten zoals adders, vlinders en specifieke heidevegetatie: kappen van bos en het (deels) plaggen van de oude bosbodem, de bodem met heidemaaisel of –plagsel enten om regeneratie van heide te versnellen en sparen van waard- en nectarplanten voor vlinders.

  Betrokkenen Vipera verbindt

  Veel partijen werken samen om dit aansprekende project tot een succes te maken: RAVON, Bosgroep Noord-Oost Nederland, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse landgoedeigenaren, particuliere eigenaren, FLORON, EIS-NL en de Vlinderstichting.

 • 5

  Van droog naar nat

  Overgangen

  Dit uitgebreide open gedeelte is zeer bijzonder is. Het is grotendeels een uitgestoven dekzandvlakte met natte heide en een aantal veenputten. Hier zie je goed de omkering van het reliëf te bekijken. Tussen de struikheide staan prachtige jeneverbesstruiken.

  Water stroomt naar het hoogste punt?

  Maar hier is iets bijzonders aan de hand. De dekzandgordels gaan vrij steil een paar meter omhoog en als je dan op die hoogte doorloopt, loop je ineens tussen de veenputten! Deze putten liggen dus wel een paar meter hoger dan de vochtige en natte heide aan de andere kant van de helling met jeneverbes!

  Veenputten

  Bijzonder is Beerze is het voorkomen van veenputten. Het zijn putten van 3 x 1 meter tot 10 x 2 meter, daartussen zijn dammetjes. De bewoners van het dorp Beerze gingen hier 's winters turf steken. Met een beetje mazzel kon je een paar dagen turf steken in 1 put, soms liep de put echter al snel vol water en dan was het over met die put. Ook als het dammetje doorbrak moest je springen.

 • 6

  Huis Beerze

  Huis Beerze

  Via een statige en iets oplopende laan heb je prachtig zicht op het landhuis Beerze dat in 1924 is gebouwd.

  Historie

  Het huidige huis is gebouwd op de plek waar vroeger het bouwhuis stond van de havezathe Beerse. Dit huis werd al in 1328 genoemd. Rond 1746 is het huis afgebroken.

  Bezoek

  Regelmatig verbleven koningin Juliana en haar man prins Bernhard op landgoed Beerze. De toenmalige bewoners waren goed bevriend met de koninklijke familie.

 • Camping Zandman in Beerze

Colofon: Deze route is gemaakt door Landschap Overijssel.

Over deze route

 • Paardrijden

 • Toegankelijk voor mensen met een beperking

  Deze route is geschikt voor minder valide.

 • Bos

Deel deze pagina