Reestdal: Rontien Schrapveen

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
4 km

De erosiedalen verloren hun aansluiting met de 'oer-Vecht' en het Reestdal ontstond. Ontdek tijdens dit 'Rontien' (streeknaam voor 'rondje') de karakteristieke buurtschappen, boerenlandweggetjes, unieke beekoversteken en (moerassige) hooilanden van Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap.

Toegankelijkheid

Terrein hooilanden: vaak hoog, (nat) gras. Bij veel regen wordt het een laarzenpad.

Startpunt

Startpunt: De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug. Route volgt voor 100% de markering van Recreatieschap Drenthe (pijl: bruin). Voor 90% LAW 'De Loop v/d Reest' (zie bordjes). OV: vanaf NS station Hoogeveen lijndienst Qbuzz 31 richting Ommen. Stap uit bij Halte De weg naar Den Oosterhuis. Volg de markering (pijl: bruin) naar tunnel Den Kaat tot WKP 36 (20 minuten). Begin bij Startpunt De Kruidenhoeve.

Highlights op deze route:

 • De Kruidenhoeve

  Loop vanaf het houten hek (ingang Tuinen en Rustpunt) rechtsaf tot WKP A36. Volg linksaf de markering (pijl: bruin) en gelijk weer linksaf naar WKP 69 en 68, instructie - Hooilanden.

 • 1

  De Kruidenhoeve

  De Kruidenhoeve

  Je bent van juni tot september (tijdens openingstijden) van harte welkom bij de natuurvriendelijke sier-(kruiden)tuinen van stichting De Kruidenhoeve. Een kopje thee, rondkijken en voor de kinderen een Speurneusroute. De achtertuin grenst aan het mooie natuurgebied Reestdal.

  Tuinen en B&B De Kruidenhoeve

  Rustpunt De Kruidenhoeve

  Een bezoek brengen aan Rustpunt van De Kruidenhoeve? Loop dan na het houten toegangshekje (graag ook weer sluiten) rechtdoor naar de groene kast (overdekt) bij het Theehuis. Maak gebruik van de selfservice. Dit Rustpunt is het hele jaar door open, tenzij het streng vriest (i.v.m. water tappen).

  Rustpunt De Kruidenhoeve
 • Wandelkeuzepunt A36

 • 2

  Buur(t)schappen ...

  Buur(t)schappen ...

  In Nederland kennen we van oudsher het 'buurtschap' als naam voor een verzameling huizen of boerderijen zonder formele zeggenschap. Een 'buurschap' of 'boerschap' heeft een andere betekenis: een gehucht waar de heer of boer zeggenschap heeft. Tegenwoordig worden de termen vaak door elkaar gebruikt.

  Buurschap Den Oosterhuis

  In het Reestdal ontstonden in het verleden veel buurschappen. De naam van het huidige buurschap 'Den Oosterhuis' is ontleend aan een 'hoevenaam': de naam van de boerderij waarvan de boer het voor het zeggen had. In het Reestdal kom je regelmatig dit soort hoevenamen tegen.

  Buurschap Schrapveen

  Het huidige buurtschap 'Schrapveen' is afgeleid van de Friese persoonsnaam 'Schrappe'. Een paar eeuwen terug, zo rond 1570, had dit buurschap de naam 'Schrappinckvene'.

  De Kiefte: keuterboerderij

  De oude kaart laat zien hoe onherbergzaam in het gebied 'De Kiefte' was tegen het einde van de 19e eeuw. Het Schrapveen was een groot moeras dat overliep in de Reest. Na de drooglegging werd het gebied De Kiefte ontgonnen (gele cirkel). Boerderij De Kiefte is nu erfgoedlogies.

  Het Drentse Landschap
 • 3

  Grensoversteek de Reest

  Grensoversteek Schrapveen

  Wanneer je op dit bruggetje staat, heb je rechts zicht op de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links kijk je uit op natuurreservaat Schrapveen. De Reest is een van de weinige echte hoogveenbeken in Nederland.

  Lees meer...

  Onbeduidend slootje

  De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen.

  Moerassprinkhaan

  De Reest ligt in (natuur)gebied Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. De rivier kenmerkt zich door grote contrasten op korte afstand. Kleinschalig (boeren)landschap wordt afgewisseld met stuifduinen en (moerassige) hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt zich hier thuis.

 • Knooppunt 69 - Schrapveen

  Wandelnetwerk knooppunt 69: markering van 'De Loop van de Reest' gaat rechtsaf, volg naar links de markering (pijl: bruin) tot de instructie WKP 68 - Hooilanden.

 • 4

  Natuurreservaat Schrapveen

  Planten als vertellers

  Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.

  Natuurreservaat Schrapveen

  Moeraskartelblad

  In het Reestdal groeit een bijzondere plant die het gemis van de orchidee ruimschoots compenseert: 'Moeraskartelblad'. Deze plant bloeit in het voorjaar en houdt van de drassige, matig voedselarme grond van reservaat Schrapveen.

  Moeraskartelblad
 • WKP 68 - Hooilanden

  Wandelnetwerk knooppunt 68: Loop na de sloot/stuw naar links het gemarkeerde brede graspad op (pijl: bruin) richting WKP 36. Verderop zicht op het grensriviertje de Reest en Hooilanden. Loop door tot de instructie - Jodenvonder.

 • 5

  Waterberging Nolderveld

  Waterberging Nolderveld

  In het gebied 'Nolderveld-Jodenvonder' bij Zuidwolde is in 2011 gestart met de omvorming van landbouwgronden tot natuur. Vroeger graasden hier de Limousinrunderen van stichting Het Drentse Landschap.

  Ecologische verbindingen

  Voor dit gebied in de bovenloop van het Reestdal was - naast het herstel van de natuurwaarden en aanleg van ecologische verbindingen - waterberging als doelstelling geformuleerd. Het herstelproces vond plaats in overleg met o.a. het Waterschap Reest en Wieden.

  De Loop van de Reest

  De lange afstandswandeling 'De Loop van de Reest' tussen Meppel en Hoogeveen vertelt het verhaal van de geschiedenis van het Reestdallandschap. Vrijwel nergens in Nederland vind je een beek die zo goed bewaard is gebleven als de Reest.

  De loop van de Reest

  Hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

 • Jodenvonder - De Kruidenhoeve

  Pijl bruin gaat naar links tussen oeverstruiken. Loop na het brugje 'Jodenvonder' rechtuit naar het ooievaarsnest. Ga voor de afrastering rechts, kort daarna links breed graspad op. Loop richting atelier en De Kruidenhoeve; het eindpunt.

 • 6

  Het Jodenvonder

  Vonders over de Reest

  Over de Reest ligt een aantal vonders (smalle bruggen van planken) die er vroeger voor zorgden dat de mensen aan de verschillende zijden van het grensriviertje de Reest, contact met elkaar konden hebben. Herstel van dit brugje in 1997.

  Het Jodenvonder

  De naam 'Jodenvonder' zou zijn ontstaan nadat een joodse marskramer op deze plek in de Reest verdronk. Tussen de 17e en 20e eeuw trokken deze zogenaamde 'kiepkerels' door Noord-Nederland met hun koopwaar in een mand op de rug ('kiep' is Nedersaksisch voor mand).

 • 7

  Ooievaars

  Hoogbenige Eibers

  In het voorjaar zien de hooilanden aan de Overijsselse kant van de Reest niet alleen geel van de dotterbloemen, maar ook laten de vele klepperende ooievaars (Eibers) van zich horen. Nabij De Kruidenhoeve staat al jaren een paalnest.

  Boomnestelaars of toch niet?

  Bouwden ooievaars oorspronkelijk hun nest in bomen, de afgelopen eeuwen zien we dat ze vooral gebruik maken van daken, torens en paalnesten. En, leuk om te weten, ooievaars zijn trouw aan hun nestplaats maar niet aan hun partner.

  Opgroeiende eibers

  Een ooievaar legt gemiddeld 3 tot 5 eieren die gedurende 33 dagen worden bebroed. Bij de geboorte weegt het jong ruim 60 gram en na 20 dagen is dit toegenomen tot circa 1,5 kilo. Ze consumeren per dag zo'n 500 gram voedsel. Na ruim twee maanden worden ze geringd.

  Het ringen van de eibers

  Vrijwilligers van de stichting Stork moeten bij het ringen van de jonge ooievaars hoog klimmen om ze te kunnen vangen. Vervolgens worden ze geringd op de 'begane grond'. Ze worden gewogen, gemeten en geringd met een uniek nummer. De jongen vliegen na circa 9 weken uit.

 • 8

  Atelier Marie Louise Minke

  Ateliertuin Marie Louise Minke

  Van harte welkom in de verrassende belevingstuin van beeldend kunstenaar Marie Louise Minke. Voordat je gaat kijken, wel even melden bij de voordeur. In de ruimtelijke ateliertuin staan objecten die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal dat voor een bijzondere sfeer zorgt.

  Marie Louise Minke
 • De Kruidenhoeve

Colofon: Groep Reestdal Mystiek: Hennie de Jong en Tineke Poortman in samenwerking met Landschap Overijssel.
Deel deze pagina