Reestdal: Rontien Schrapveen

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
4 km

De erosiedalen verloren hun aansluiting met de 'oer-Vecht' en het Reestdal ontstond. Ontdek tijdens dit 'Rontien' (streeknaam voor 'rondje') de karakteristieke buurtschappen, boerenlandweggetjes, unieke beekoversteken en (moerassige) hooilanden van Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap.

Toegankelijkheid

Tussen knooppunt 68-36 terrein hooilanden. Tip: trek waterdicht schoeisel aan. Route is volledig via de knooppunten recreatieschap Drenthe te volgen.

Startpunt

Startpunt: De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug. Het knooppunten wandelnetwerk van Recreatieschap Drenthe, met de markering (pijl: bruin) in het veld, staat op de kaart vermeld als POI knooppuntennummer. OV reiziger: vanaf NS station Hoogeveen lijndienst Qbuzz 31 richting Ommen. Stap uit bij Halte De weg naar Den Oosterhuis. Volg bij het wandelknooppunt 99 de markering (pijl: bruin) naar tunnel Den Kaat tot knooppunt 36 (20 minuten). Begin bij startpunt De Kruidenhoeve.

Highlights op deze route:

 • Rustpunt De Kruidenhoeve

  Een bezoek brengen aan het Rustpunt De Kruidenhoeve? Loop dan na het kleine houten toegangshekje (graag ook weer sluiten) rechtdoor naar de groene kast (overdekt) bij het Theehuis. Maak gebruik van de selfservice (prijzen koffie/thee/soep/fris etc., zie lijst). Dit Rustpunt is het hele jaar door open, tenzij het streng vriest (i.v.m. water tappen). Toilet in het halletje Theehuis (bij de bel).

  Rustpunt De Kruidenhoeve
 • Reestdal: Rontien Schrapveen

  Met je neus naar het Reestdalbord (rechts de toegang tuinen en rustpunt), het halfverharde pad naar de weg uitlopen tot knooppunt 36 (foto). Volg de markering (pijl: bruin) links naar de instructies wkp 69 - 68 - 36 tot het eindpunt De Kruidenhoeve.

 • 1

  De Kruidenhoeve

  De Kruidenhoeve

  Van juni tot september (op dinsdag/woensdag van 12 tot 17 uur) zijn de natuurvriendelijke sier-(kruiden)tuinen van stichting De Kruidenhoeve geopend. De grote natuurtuin van de boerderij grenst aan het unieke natuurgebied 'Het Reestdal'.

  Tuinen en B&B De Kruidenhoeve Natuurgebied 'Het Reestdal' Wandelnetwerk Drenthe
 • Wandelkeuzepunt A36

 • 2

  Buur(t)schappen ...

  Buur(t)schappen ...

  In Nederland kennen we van oudsher het 'buurtschap' als naam voor een verzameling huizen of boerderijen zonder formele zeggenschap. Een 'buurschap' of 'boerschap' heeft een andere betekenis: een gehucht waar de heer of boer zeggenschap heeft. Tegenwoordig worden de termen vaak door elkaar gebruikt.

  Buurschap Den Oosterhuis

  In het Reestdal ontstonden in het verleden veel buurschappen. De naam van het huidige buurschap 'Den Oosterhuis' is ontleend aan een 'hoevenaam'; de naam van de boerderij waarvan de boer het voor het zeggen had. In het Reestdal kom je regelmatig dit soort hoevenamen tegen.

  Buurschap Schrapveen

  Het huidige buurtschap 'Schrapveen' is afgeleid van de Friese persoonsnaam 'Schrappe'. Een paar eeuwen terug, zo rond 1570, had dit buurschap de naam 'Schrappinckvene'. Schrapveen ligt in de provincie Drenthe, het gelijknamige natuurgebied gebied valt onder het beheer van Het Drentse Landschap.

  Lees meer

  De Kiefte: keuterboerderij

  De oude kaart laat zien hoe onherbergzaam in het gebied 'De Kiefte' was tegen het einde van de 19e eeuw. Het Schrapveen was een groot moeras dat overliep in de Reest. Na de drooglegging werd het gebied De Kiefte ontgonnen (gele cirkel). Boerderij De Kiefte is nu erfgoedlogies van Drents Landschap. .

 • 3

  Grensoversteek de Reest

  Grensoversteek Schrapveen

  Wanneer je op dit bruggetje staat, heb je rechts zicht op de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links kijk je uit op natuurreservaat Schrapveen. De Reest is een van de weinige echte hoogveenbeken in Nederland.

  Lees meer...

  Onbeduidend slootje

  De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen.

  Moerassprinkhaan

  De Reest ligt in (natuur)gebied Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. Het grensriviertje kenmerkt zich door grote contrasten op korte afstand. Kleinschalig (boeren)landschap wordt afgewisseld met stuifduinen en (moerassige) hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt zich hier thuis.

  Ecoloog v der Weele vertelt...
 • wkp 69 - Schrapveen

  Wandelknooppunt 69 (Drenthe): Volg de (pijl: bruin) naar links tot de instructie wkp 68 - Hooilanden.

 • 4

  Natuurreservaat Schrapveen

  Planten als vertellers

  Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.

  Natuurreservaat Schrapveen

  Moeraskartelblad

  In het Reestdal groeit een bijzondere plant die het gemis van de orchidee ruimschoots compenseert: 'Moeraskartelblad'. Deze plant bloeit in het voorjaar en houdt van de drassige, matig voedselarme grond van reservaat Schrapveen.

  Moeraskartelblad
 • wkp 68 - Hooilanden

  Wandelknooppunt 68: Loop na de sloot/stuw naar links het gemarkeerde graspad op (pijl: bruin) richting wkp 36. Verderop, voor en na het smalle brugje over rivier de Reest, (natte)hooilanden. Het belopen paadje gaat richting Rustpunt De Kruidenhoeve.

 • 5

  Waterberging Nolderveld

  Waterberging Nolderveld

  In het gebied 'Nolderveld-Jodenvonder' bij Zuidwolde is in 2011 gestart met de omvorming van landbouwgronden tot natuur. Vroeger graasden hier de Limousinrunderen van stichting Het Drentse Landschap. Privéfoto routemaker: opgegraven kienhout.

  Ecologische verbindingen

  Voor dit gebied in de bovenloop van het Reestdal was - naast het herstel van de natuurwaarden en aanleg van ecologische verbindingen - waterberging als doelstelling geformuleerd. Het herstelproces vond plaats in overleg met o.a. het Waterschap Reest en Wieden.

  De Loop van de Reest

  De lange afstandswandeling 'De Loop van de Reest' tussen Meppel en Hoogeveen vertelt circa 160 km het verhaal van de geschiedenis van het Reestdallandschap. Vrijwel nergens in Nederland vind je een beek die zo goed bewaard is gebleven als de Reest.

  Lees meer

  Hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

  Ecoloog van der Weele vertelt
 • 6

  Het Jodenvonder

  Vonders over de Reest

  Over de Reest ligt een aantal vonders (smalle bruggen van planken) die er vroeger voor zorgden dat de mensen aan de verschillende zijden van het grensriviertje de Reest, contact met elkaar konden hebben. Herstel van dit brugje 'Het Jodenvonder' was in 1997.

  Het Jodenvonder

  De naam 'Jodenvonder' zou zijn ontstaan nadat een joodse marskramer op deze plek in de Reest verdronk. Tussen de 17e en 20e eeuw trokken deze zogenaamde 'kiepkerels' door Noord-Nederland met hun koopwaar in een mand op de rug ('kiep' is Nedersaksisch voor mand).

 • 7

  Ooievaars

  Hoogbenige Eibers

  In het voorjaar zien de hooilanden aan de Overijsselse kant van de Reest niet alleen geel van de dotterbloemen, maar ook laten de vele klepperende ooievaars (Eibers) van zich horen. Het paalnest, voorheen na de grensoversteek, staat sinds 2020 bij De Kruidenhoeve.

  Boomnestelaars of toch niet?

  Bouwden ooievaars oorspronkelijk hun nest in bomen, de afgelopen eeuwen zien we dat ze vooral gebruik maken van daken, torens en paalnesten. En, leuk om te weten, ooievaars zijn trouw aan hun nestplaats maar niet aan hun partner.

  Opgroeiende eibers

  Een ooievaar legt gemiddeld 3 tot 5 eieren die gedurende 33 dagen worden bebroed. Bij de geboorte weegt het jong ruim 60 gram en na 20 dagen is dit toegenomen tot circa 1,5 kilo. Ze consumeren per dag zo'n 500 gram voedsel. Na ruim twee maanden worden ze geringd.

  Het ringen van de eibers

  Vrijwilligers van de stichting Stork moeten bij het ringen van de jonge ooievaars hoog klimmen om ze te kunnen vangen. Vervolgens worden ze geringd op de 'begane grond'. Ze worden gewogen, gemeten en geringd met een uniek nummer. De jongen vliegen na circa 9 weken uit.

  Ooievaars in Nederland
 • 8

  Atelier Marie Louise Minke

  Ateliertuin Marie Louise Minke

  Voordat je de verrassende belevingstuin van beeldend kunstenaar Marie Louise Minke gaat bezoeken, graag even aanbellen bij de voordeur. In de ruimtelijke ateliertuin staan objecten die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal dat voor een bijzondere sfeer zorgt.

  Lees meer
 • De Kruidenhoeve

  Volg vanaf hier de oranje lijn (op de kaart) om weer bij het startpunt te komen als het om een dagwandeling gaat.

Colofon: Reestdalgroep i.s.m. Landschap Overijssel. (Archief)foto's: Het Drentse Landschap en buurtbewoners.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?