Top natuur in Beerze

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
4 km

We zijn trots dat we acht gebieden beheren die zijn aangewezen als Natura2000. Gebieden die bij de top van de Europese natuur horen. Op deze route ontdek je Beerze. Hier voelen zeer veel verschillende soorten planten en dieren zich thuis. Dat komt door de enorme afwisseling in biotopen.

Toegankelijkheid

Het terrein is enigszins glooiend en gaat grotendeels over onverharde paden.

Startpunt

De route start op de parkeerplaats aan de Beerzerpoort, net na de ‘poort’ vanuit het dorp Beerze.

Highlights op deze route:

 • Beerzerpoort

  Bij de start sla het onverharde pad in en volg de rood/groene routepaaltjes

 • Wandelkeuzepunt L30

 • 1

  Topnatuur

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Kamduin

  Natuurgebied Beerze is o.a. vanwege de kamduin en het uitgebreide veenputtencomplexen aangewezen als Natura 2000 gebied. Bovendien is het een gebied met verschillende biotopen, waar veel verschillende soorten planten en dieren zich thuis voelen. Een terrein om zuinig op te zijn dus!

 • 2

  Raaf

  Rauw gekras

  Het prachtige rauwe geluid - zwaarder dan dat van de kraai - de wigvormige staart en de trage vleugelslag van de grote zwarte vogel maken het duidelijk; hier leven raven. De raaf is ongeveer even groot als een buizerd en een alleseter met een voorkeur voor aas, insecten, en larven.

  Niet geliefd

  De raaf is een mythische vogel. Door zijn uiterlijk, intelligentie en de volksverhalen is de raaf ooit tot uitroeiing vervolgd in Nederland. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is de raaf met een opmars bezig. Maar met zo’n 100 broedparen in Nederland, staat de soort nog altijd op de rode lijst.

 • Wandelkeuzepunt L21

 • 3

  Let op: hier wordt gestuifd

  Cultuurhistorische natuur

  Dat de mens het zichzelf niet makkelijk maakt in de natuur, blijkt hier. Het is hier een grote zandbak..

  De wind

  Door de wind ging het zand stuiven. Beerze dreigde onder het zand te komen. Om dat te voorkomen, plantten de Beerzenaren bos aan zodat het zand weer vast kwam te liggen. Maar op een paar plekken bleef het zand stuiven. En dat levert bijzondere soorten planten en dieren op.

  Meer stuiven

  Tegenwoordig is er nog zo'n 2,5 ha echt stuivend en kaal zand aanwezig en 2,5 ha vastgelegd stuifzand. Dat is zand met daarop korstmossen, buntgrasvegetaties en struikheide. Als je goed kijkt zie je aan de randen van het stuifzand een breekbaar laagje vegetatie, dat verstuiving verhindert.

  Vegetatie

  Ook vegetatiekundig is het stuifzand in Beerze goed ontwikkeld. De overgang van het losse stuifzand via Buntgrasvegetaties naar Heide en Jeneverbesstruwelen of Vliegdennenbosjes zijn fraai ontwikkeld. Als je vanaf het stuifzand richting bos kijkt, zie je de verschillende vegetatietypen goed.

 • Wandelkeuzepunt L22

 • 4

  Stronkmier

  Uniek

  Op de overgang van bos naar stuifzand woont een uniek diertje dat alleen in de bossen rond Ommen voorkomt. Het is de stronkmier die onder meer tegen oude stronken koepelvormige nesten bouwt. De soort is kwetsbaar.

  Zorgvuldig beheer

  Om de soort in stand te houden is het belangrijk zorgvuldig beheer toe te passen. De stronkmier stelt behoorlijk wat eisen aan zijn leefgebied. Van te veel of te weinig begroeiing houdt de stronkmier niet.

 • 5

  Adder

  Zigzag

  Een typische bewoner van de droge heide is de adder, Nederlands enige gifslang. De mooie zigzagtekening op de rug van de bruin tot grijsbruine adder is een typisch kenmerk van deze slang.

  Zuinig

  De adder gaat zo zuinig om met zijn energie dat hij aan nog geen 10 muizen per jaar genoeg heeft voor zijn voedselvoorziening. Het is trouwens geen toppredator want ook de adder zelf dient als voedsel voor bijvoorbeeld grote roofvogels.

 • Wandelkeuzepunt L23

 • 6

  Veenpluis

  Wattenbolletjes

  In de zomer zie je hier prachtige witte wattenbolletjes boven het drassige land. Het is een veenpluis. Het veenpluis is gebonden aan de natte, ietwat zurige omstandigheden zoals je die hier vindt.

 • 7

  Dodaars

  Hagelzakje

  Een kleine watervogel met een pluizig kontje, de dodaars duikt steeds onder water om telkens op een verrassende plek weer boven te komen. Je kunt er uren naar kijken. Hij jaagt op waterinsecten.

  'dot aars'

  Het is de kleinste fuut van Nederland en genoemd naar zijn achterwerk ‘dot aars’. In andere streken wordt hij ook wel hagelzakje genoemd, naar de functie die hij - eenmaal dood - kon hebben voor jagers

 • Wandelkeuzepunt -

 • 8

  Veenmos

  Spons

  Eén van redenen waarom Beerze Natura2000 gebied is, is het herstelend hoogveen. En daarvoor is veenmos essentieel. Dit mos neemt water op als een spons. Niet alleen grondwater maar ook regenwater. Zo groeit het veen (dat bestaat uit plantenresten) ook boven het grondwaterpeil aan.

  Kleurig

  Veenmos heeft nog een bijzondere eigenschap: de kleur kan variëren van donkerrood tot helder geel en alle tinten groen. Dit is niet alleen afhankelijk van het soort veenmos, maar ook van de omstandigheden waarin het mos groeit.

 • Wandelkeuzepunt L36

 • 9

  Boommarter

  Snelle jager

  Weer terug in het bos kun je met enorm veel mazzel één van de meest elegante zoogdieren van Nederland door de bomen zien stuiven. De prachtige koffiebruine boommarter met zijn lichtgele bef.

  Achtervolgen

  Het unieke aan de Boommarter is dat die als enige zoogdier in staat is om een Eekhoorn in de boomkruinen te achtervolgen en te vangen.

 • 10

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Sallandse landschap!

  sms & doneer eur 2,50

  Klik op de doneerknop en je steunt het landschap met eur 2,50. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven via je telefoonrekening. Alvast hartelijk dank voor de steun!

 • Top natuur Beerze

Colofon: Deze route is gemaakt door Landschap Overijssel
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?