Trailrun Tankenberg/Paaschberg

Noord Twente

Trailrunnen
16 km

Ronde over en rondom de Tankenberg en Paaschberg. Voor goed getrainden, geen probleem. Vanwege beperkte instructie, routelijn goed volgen. Informatie in de app is ook na of voor het trailrunnen te bekijken. Eenvoudig in te korten en tevens mooi als wandeling. Goed bereikbaar vanaf station Oldenzaal.

Toegankelijkheid

Afwisselend parcours; verhard, onverhard, dwars door het bos, asfalt. Let goed op, er zijn enkele zeer lastige klimmetjes en slechte paden.

Startpunt

Route is goed bereikbaar vanaf station Oldenzaal en via een mooie aanlooproute (oranje lijn en 3 km extra) op te pakken. De treinreiziger komt vanaf de aanlooproute als eerste POI nummer 6 tegen, en gaat daarna naar rechts richting het startpunt bij 'Pannenkoekhoes De Stroper'. Vervolgens kan de route op meerderde plekken ingekort c.q. uitgebreid worden. Met de auto is het startpunt bij 'Pannenkoekhoes De Stroper'.

Highlights op deze route:

 • Pannenkoekhoes

 • Pannenkoekhoes

 • 1

  Aardappelkelder

  Tuffelkelder

  Vroeger stond er altijd wel een aardappel- ofwel tuffelkelder op het erf van een Twentse boerderij. In deze kelders konden de boeren hun aardappelvoorraad tijdens de winter vorstvrij bewaren. In de loop der jaren verloren deze kelders hun functie en raakten in verval.

  Behoud tuffelkelder

  Vanuit cultuurhistorisch oogpunt heeft Landschap Overijssel op diverse Twentse erven aardappelkelders opgeknapt. Bij de restauratie zijn lokale materialen gebruikt om het oorspronkelijke karakter van de kelders te behouden. Opvallend zijn de strodokken, kleine bundeltjes stro, als isolatie.

 • 2

  Belvedere

  Heuvels

  Dankzij de voorlaatste ijstijd, 200.000 tot 130.000 jaar geleden, kent Twente een heuvelachtig landschap met mooie uitzichtpunten. Op veel van die punten werden uitkijktorens gebouwd, zodat je van grote hoogte ver kon kijken.

  Uitzicht

  De uitzichttoren op de Paasberg heette 'Belvedère', ofwel: mooi uitzicht. De resten van de toren zijn nog zichtbaar. Zoek maar eens naar 4 bemoste poeren, de voeten van de toren. Daarnaast staat een bankje; bij helder weer kun je Nordhorn en de verre omgeving zien.

 • 3

  Bron Tankenberg

  Bron Tankenberg

  Op de Tankenberg ontspringen verschillende bronnen. Het bordje op het hek met de tekst 'Kraenke' is een verwijzing naar die bronnen. Kraenke is namelijk Twents voor kraan. Voor wie wil begrijpen waarom hier bronnen ontspringen, hieronder wat informatie over de geologie:

  Stuwwal

  De Tankenberg ontstond tijdens de één na laatste ijstijd (200.000 jaar geleden) toen een ijsmassa grote hoeveelheden zand, klei, keien en leem tot een stuwwal bij elkaar drukte. De gletsjers zorgden er ook voor dat aardlagen schuin op elkaar kwamen te liggen.

  Verschillende lagen

  Hierdoor ligt op sommige plekken zeeklei of keileem aan de oppervlakte terwijl op andere plekke zand of grind de bovenlaag vormt. Door dit verschil in waterdoorlatende lagen kan het water ook op hogere plekken aan de oppervlakte komen. Zo komt het dat hier bronnen uit de bodem komen.

  Door droogte en een defecte put, stroomt er op dit moment geen water uit het kraenke. Ook is het bekken onder het kraantje ontvreemd. Landschap Overijssel gaat put en kraan herstellen, zodat je hier binnenkort weer (heilzaam!) water uit de bron kunt drinken.

 • 4

  Mariakapel Tankenberg

  Mariakapel

  De Mariakapel aan de voet van de Tankenberg is in 1948 opgericht, enerzijds uit dankbaarheid omdat Oldenzaal bijna ongeschonden uit de oorlog was gekomen, anderzijds ter herdenking van de oorlogsslachtoffers Johan H. Engelbertink, mr. Joan Gelderman en G.J. Wolbert.

 • Alternatief mogelijk

  Volg de routelijn voor een kortere variant.

 • 5

  Tanfana koepel

  Koepel van Tanfana

  Het verhaal gaat dat hier aan het begin van de jaartelling een tempel stond, gewijd aan de Germaanse vruchtbaarheidsgodin Tanfana. In de koepel vind je een tekst van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die verwijst naar de verwoesting van het heiligdom van Tanfana in het jaar 14 na Chr.

  'Krachtplaats'

  Over de Tankenberg wordt gezegd dat het een 'krachtplaats' is; een plek waar leylijnen of aarde-energiebanen lopen. Vroegere bewoners kozen krachtplaatsen uit voor hun heiligdommen en rituelen. In de Germaanse tijd wendde men zich tot Tanfana voor overvloed en vruchtbaarheid. Voel jij hier energie?

  Hoogste punt

  De Tankenberg is met 81,8m het hoogste punt van Overijssel. Bij helder weer kun je tot ver in Duitsland kijken. Tijdens het Tertiair was Twente grotendeels zeebodem. Hiernaar verwijst de dichtregel van J. Weeling (onder de koepel): 'hier golfde eens de zee, waar nu de akkers tieren.'

 • Alternatief mogelijk

  Volg de juiste routelijn voor een kortere c.q. de gewenste variant.

 • Alternatief mogelijk

  Volg de juiste routelijn voor een kortere c.q. de gewenste variant.

 • Links bij bank naar eindpunt.

  Om een lang stuk langs de asfaltweg te vermijden, hier linksaf bij de bank, en via paadje naar parkeerplaats bij Natuurmonumenten.

 • Natuurmonumenten

  Boerderij van Natuurmonumenten met toilet en koffie/thee (zelfbediening en 1 euro cash)

 • Pannenkoekhoes

 • 6

  Kalheupinkpark

  Hoogtij textielindustrie

  In de tweede helft van de 19de eeuw beleefde de Twentse textielindustrie hoogtijdagen. In de steden werden grote spinnerijen, weverijen en fabrieken gebouwd. De directeuren verdienden veel geld en kochten grond op de mooiste plekken.

  Villa's en buitenhuizen

  De omgeving rond Oldenzaal was in trek. Vanwege de stuwwal varieert het gebied flink in hoogte en op de hoogste punten met weids uitzicht, werden prachtige villa's en buitenhuizen gebouwd. Rond 1865 liet textielfabrikant H.P. Gelderman hier een villa bouwen in neorenaissance stijl; Huize Kalheupink.

  Park Kalheupink

  Het park rondom de villa werd ontworpen door tuinarchitect Wattez. In 1913 is het park omgevormd tot een tuin in Engelse stijl door tuinarchitect Leonard Springer. De villa is in 1957 afgebroken. Het landgoed wordt nu beheerd door de Geldermanstichting. Meer weten over de kunstwerken in het park?

  kalheupinkpark.nl
 • Station Oldenzaal

  Goede startmogelijkheid. Oranje lijn in de app in aanlooproute.

 • Stationsrestauratie

Colofon: De route is samengesteld door Maarten Witteveen, en wordt bijgehouden door Antje Grolleman van Landschap Overijssel.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?