Uniek Reestdal: tweedaagse (1)

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
19 km

Dag 1 van deze tweedaagse wandeling gaat door het eeuwenoude dal van het grensriviertje de Reest, en komt dicht bij de oorsprong van het riviertje. Je wandelt door een uniek cultuurhistorisch landschap waarin groenlanden, wateren, bossen en natuurgebieden elkaar in snel tempo afwisselen.

Toegankelijkheid

Merendeels goed begaanbare (bos/gras/schouw)paden en wegen. Route grotendeels gemarkeerd bruine pijl, en alleen in het veld te zien (niet op kaart)

Startpunt

B&B en Rustpunt De Kruidenhoeve, Den Oosterhuis 10, 7707 PE Balkbrug. Horeca: kort voor het eindpunt Het Kabouterwoud (geopend vrij, za, zondag vanaf 15 uur). Rustpunten (selfservice) aan het begin/eindpunt. Bereikbaar met OV (niet op zondag) vanaf halte Weg naar Den Oosterhuis (oranje lijn vanaf knooppunt 16/99) en per auto. Via het doorsteekje (oranje lijn) tussen eind-/startadres, kun je er ook een circa 20 km dagwandeling van maken.

Highlights op deze route:

 • Halte Den Oosterhuis

  Stap uit bij de halte Weg naar Den Oosterhuis. Bewandel het fietspad tot knooppunt 16/99. Volg het aanwijsbord De Kruidenhoeve naar links (oranje lijn) en de markering (pijl: bruin) tot knooppunt 36. Naar links het startpunt Rustpunt De Kruidenhoeve.

 • Uniek Reestdal: tweedaagse (1)

  Nieuw in Drenthe! Gemarkeerde wandelpaden met bordjes (pijl: bruin) en palen met knooppunten in het veld. Lees a.u.b. elke instructie m.b.t. de juiste looprichting! Startpunt: Volg de halfverharde weg tot 36 (Ov). Kies 69, 27 (Dr) en 15 tot 14 (Ov).

 • 1

  De Kruidenhoeve

  De Kruidenhoeve

  Je bent van juni tot september (tijdens openingstijden) van harte welkom bij de natuurvriendelijke sier-(kruiden)tuinen van stichting De Kruidenhoeve. Een kopje thee, rondkijken en voor de kinderen een Speurneusroute. De achtertuin grenst aan het mooie natuurgebied Reestdal.

  Tuinen en B&B De Kruidenhoeve
 • 2

  Atelier Marie Louise Minke

  Ateliertuin Marie Louise Minke

  Van harte welkom in de verrassende belevingstuin van beeldend kunstenaar Marie Louise Minke. Voordat je gaat kijken, wel even melden bij de voordeur. In de ruimtelijke ateliertuin staan objecten die gemaakt zijn van natuurlijk materiaal dat voor een bijzondere sfeer zorgt.

  Marie Louise Minke
 • Wandelkeuzepunt A36

 • 3

  Buur(t)schappen ...

  Buur(t)schappen ...

  In Nederland kennen we van oudsher het 'buurtschap' als naam voor een verzameling huizen of boerderijen zonder formele zeggenschap. Een 'buurschap' of 'boerschap' heeft een andere betekenis: een gehucht waar de heer of boer zeggenschap heeft. Tegenwoordig worden de termen vaak door elkaar gebruikt.

  Buurschap Den Oosterhuis

  In het Reestdal ontstonden in het verleden veel buurschappen. De naam van het huidige buurschap 'Den Oosterhuis' is ontleend aan een 'hoevenaam': de naam van de boerderij waarvan de boer het voor het zeggen had. In het Reestdal kom je regelmatig dit soort hoevenamen tegen.

  Buurschap Schrapveen

  Het huidige buurtschap 'Schrapveen' is afgeleid van de Friese persoonsnaam 'Schrappe'. Een paar eeuwen terug, zo rond 1570, had dit buurschap de naam 'Schrappinckvene'.

  De Kiefte: keuterboerderij

  De oude kaart laat zien hoe onherbergzaam in het gebied 'De Kiefte' was tegen het einde van de 19e eeuw. Het Schrapveen was een groot moeras dat overliep in de Reest. Na de drooglegging werd het gebied De Kiefte ontgonnen (gele cirkel). Boerderij De Kiefte is nu erfgoedlogies.

  Het Drentse Landschap
 • 4

  Grensoversteek de Reest

  Grensoversteek Schrapveen

  Wanneer je op dit bruggetje staat, heb je rechts zicht op de steeds smaller wordende Reest, stroomopwaarts richting de bron. Links kijk je uit op natuurreservaat Schrapveen. De Reest is een van de weinige echte hoogveenbeken in Nederland.

  Lees meer...

  Onbeduidend slootje

  De oorsprong van de bovenloop van de Reest ligt ten noorden van Dedemsvaart in het buurtschap De Tippe (Ov). De afgedamde rechte sloot bij de oorsprong wordt verrijkt met kwelwater en stroomt als een onbeduidend slootje richting Schrapveen.

  Moerassprinkhaan

  De Reest ligt in (natuur)gebied Schrapveen-Nolderveld-Jodenvonder. De rivier kenmerkt zich door grote contrasten op korte afstand. Kleinschalig (boeren)landschap wordt afgewisseld met stuifduinen en (moerassige) hooilanden. O.a. de moerassprinkhaan voelt zich hier thuis.

 • 5

  Natuurreservaat Schrapveen

  Planten als vertellers

  Reservaat Schrapveen heeft vanwege haar moerassige hooilanden een grote natuurwaarde. De zeldzame planten vertellen stuk voor stuk iets over de plek waar ze groeien en worden daarom nauwlettend gevolgd door de beheerder Het Drentse Landschap. Vanwege de kwetsbaarheid is het gebied niet toegankelijk.

  Natuurreservaat Schrapveen

  Moeraskartelblad

  In het Reestdal groeit een bijzondere plant die het gemis van de orchidee ruimschoots compenseert: 'Moeraskartelblad'. Deze plant bloeit in het voorjaar en houdt van de drassige, matig voedselarme grond van reservaat Schrapveen.

  Moeraskartelblad
 • 6

  Buurtschap Paardelanden

  Historie Paardelanden

  In de gemeente Zuidwolde vormt het huidige Linde het middelpunt van de buurtschappen Nolde, Schrapveen, Paardelanden en Vuile Riete. De buitenstreek van Linde grenst aan het Reestdalgebied. Van oorsprong is de naam 'Paardelanden' ontstaan uit het gebruik van de gemeenschappelijke 'paardeweiden'.

 • Bas Slatmanpad

  Alternatieve route (oranje lijn): Wandel naar rechts het Bas Slatmanpad op. Na het houten brugje linksaf. Bij de volgende slootoversteek linksaf tot de weg. Steek verkeersweg over, Het Bergje. Vervolg hoofdroute tot instructie knooppunt B14.

 • Wandelkeuzepunt B15

 • 7

  Noord-Stegeren, Bas Slatmanpad

  Bas Slatmanpad

  Noord-Stegeren: het particuliere terrein, onder de naam Bas Slatmanpad, is opengesteld voor wandelaars en fietsers. In ieder seizoen kun je verrast worden door een veelzijdigheid aan planten, zowel in de akkers als aan het wandelpad of slootkant. Meer hierover, zie de link. Geniet ervan!

  Noordstegeren, Natuurakkers
 • B14 Braambergersloot

  Bij B14 naar links langs de Braambergersloot. Volg de markering (pijl: bruin) richting knooppunt 32. Bij dit keuzepunt mogelijkheid tot het wandelen door nieuwe natuur (oranje lijn). Hoofdroute: volg 33, 34, 31 tot instructie knooppunt 59.

 • Wandelkeuzepunt B14

 • 8

  De Reest - Braamberger sloot

  Stukje gekanaliseerde Reest

  Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap doen hun uiterste best het landschap te behouden en nieuwe natuur kansen te geven. Om de Reest te laten meanderen is overleg met andere grondeigenaren essentieel. Alleen in dit stuk is de Reest gekanaliseerd.

 • Knooppunt 32 - Drogteropslagen

  Route volgen door nieuwe natuur (oranje lijn) van Het Drentse Landschap ? Ga dan over de stuw en linksaf. Blijf de markering (pijl: bruin) volgen tot het Dorpshuis Drogteropslagen. Op de weg naar links door het lintdorp tot instructie knooppunt 33.

 • 9

  Nieuwe natuur Drogteropslagen

  Nieuwe natuur Drogteropslagen

  Foto: Het Drentse Landschap - In dit gebied zal de komende jaren broekbos, ruigte en kruidenrijk grasland ontstaan in het gebied aan de Drentse zijde van het riviertje de Reest. Op basis van historische kaarten zijn oude meanders en natte laagten hersteld, en is het gebied deels met bos ingeplant.

  Aanleg/ontwikkeling vanaf 2017
 • Knooppunt 33

  Vanaf knooppunt 33 in Drogteropslagen gaat de hoofdroute verder langs de Braambergersloot. Volg knooppunt 34, 31 tot instructie knooppunt 59.

 • Knooppunt 59 - Het Zwarte Gat

  Bij knooppunt 59 gaat u naar links door een langgerekte, smalle bosstrook. Een zogeheten Slag. Volg 56 tot de instructie opstapje naar Het Zwarte Gat.

 • 10

  Een Slag - Mysterie Mina Koes

  Nagedachtenis aan Mina Koes

  U passeert op dit bospaadje ook een grote kei met de letters MK en een rode tegel met gedicht. Dit is ter nagedachtenis aan Mina Koes en ter waarschuwing voor de gevaren van het vrije veld. Tevens een van de Mysteries van het Reestdal. Klik op de link voor de video.

  Mysterie van Mina Koes

  Ontginningssporen...

  Omstreeks 1900 werd dit gebied in slagen (langgerekte stroken) in ontginning gebracht. De Egge fungeerde als ontginningsas voor het gebied. De strooksgewijze verkaveling is nog steeds kenmerkend voor het landschap. Het Drentse Landschap beheert dit (bos)gebied. In deze 'Slag' o.a. de Adelaarsvaren.

  Wilde planten...
 • Opstapje naar Het Zwarte Gat

  Neem het opstapje: je betreedt het natuurreservaat Het Zwarte Gat. Volg de markering (pijl:bruin) rond het veenmeer waar ook grote grazers van Het Drentse Landschap vertoeven. Honden niet toegestaan! Volg 52 en loop tot instructie knooppunt 51.

 • 11

  Het Zwarte Gat - reservaat HDL

  Het Zwarte Gat

  Van de eeuwenoude gronden onder de naam 'Dal van de Egge' is maar weinig overgebleven, alleen het natuurreservaat Het Zwarte Gat herinnert nog aan deze tijd. Zo ook de straatnaam 'De Egge' richting Zuidwolde. Het Drentse Landschap heeft deze gronden in beheer.

  De Slagen & Het Zwarte Gat
 • Knooppunt 51 - landgoed Linde

  Ga bij 51, voor de sloot Beneden Egge, naar links. Volg de knooppunten 50, 74, 28, 73, 72 richting 71 tot Instructie Hooiweg.

 • 12

  Landgoed Linde

  Landgoed Linde

  Landgoed Linde is een particulier bos, en in 2003 aangelegd. Gewezen boeren konden, met behulp van subsidie, hun groenlanden laten beplanten met jonge boompjes. Wilden zij een poel aanleggen, dat mocht wel, maar daar werd geen subsidie over verstrekt. Ieder jaargetijde vergde een andere vegetatie.

  Lees meer...

  Planten en dieren

  Wanneer je heel bewust over dit landgoed gaat wandelen, dan ontdek je in ieder seizoen wel iets verrassends. Je loopt in afwisseling van bos, poelen en open vlaktes en waar vele (bijzondere)planten en dieren zich thuis voelen. Speur en tuur in het rond.

 • 13

  Ecoduct Stiggeltie

  Ecoduct Stiggeltie

  Om de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau beter met elkaar te verbinden, werd in 2012 Ecoduct Stiggeltie gerealiseerd. De twee grote natuurgebieden werden op deze manier met elkaar verbonden zodat er uitwisseling kon ontstaan tussen planten en dieren aan weerskanten.

  Door de aanleg van ecoduct Stiggeltie is de verbinding aan de zuidzijde van de N48 verbeterd. In het natuurgebied, dat in beheer is van Het Drentse Landschap, grazen ook vleeskoeien van de boeren.

 • Knooppunt 67 tot eindpunt

  Knooppunt 67 (oranje lijn): richting 83 kun je terecht bij horeca Het Kabouterwoud (geopend op vrij, za, zondag vanaf 15 uur). Vervolg de hoofdroute (vanaf 67) naar 66, 65, 64 tot op het erf B&B Achter 't Koeienpad. Het eindpunt dag 1.

 • 14

  Het Nolderwoud

  Geschiedenis Nolderwoud

  Groepsaccommodatie Het Nolderwoud was vroeger Kamp Linde. Het werd in 1940 gesticht als werkkamp voor werklozen. Zij hebben de bossen in deze omgeving aangeplant. Twee jaar later diende dit kamp voor opvang van Joden. Aan het einde Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt voor opvang van evacués.

  Beautycentrum Het Nolderwoud

  Tegenwoordig is hier 'Beauty en Bungalowpark Het Nolderwoud' gevestigd. In de achtertuin vind je een mooie tuin met natuurvijver voor de gasten.

  Het Nolderwoud
 • Het Kabouterwoud

  Bij het Het Kabouterwoud, pannenkoeken, vlees en meer, zijn fietsers en wandelaars ook van harte welkom ! Openingstijden: op vrijdag (vanaf 16 uur) en zaterdag / zondag vanaf 12 uur. Zo ook op feestdagen en tijdens de schoolvakanties.

  Restaurant Het Kabouterwoud
 • 15

  Minicamping Achter t Koeienpad

  Boerdeijcamping en B&B

  Achter de boerderij ligt een kampeerveldje tussen oude eiken en linden, met uitzicht op het boerenland. Er is op de boerderijcamping plek voor 14 caravans of tenten. Ook zijn er in de boerderij twee slaapzolders voor B&B gasten. Voor gasten en wandelaars en fietsers is er een Rustpunt op het erf.

  Achter 't Koeienpad

  Rustpunt Achter 't Koeienpad

  Rustpunt Achter 't Koeienpad in Nolde biedt nog meer dan alleen maar een selfservice op het erf voor (warme) drankjes. Rond de boerderij grazen brandrode koeien. Aan het boerenlandpad (omheind) kun je ze van nabij bekijken.

 • B&B Achter 't Koeienpad

  Wilt u er een dagwandeling van maken? Volg dan over het erf van Achter 't Koeienpad de markering (pijl: bruin) tot na de tunnel Nolderweg, keuzepunt 69. Ga rechts richting 36 langs het bordje Natuurreservaat. Het graspad komt door de hooilanden. Bij De Kruidenhoeve het eindpunt.

 • Tweedaagse - rondwandeling

  Tweedaagse als rondwandeling? Loop vanaf knooppunt 64 (pijl: bruin) over de camping naar knooppunt 63, 68, 36. Vanaf knooppunt 68 wandel je over een graspad door de hooilanden, een natuurreservaat. U eindigt dag 1 bij het Rustpunt De Kruidenhoeve.

 • 16

  Stuwwal Zuidwolde

  Suudwoldiger Rug

  Op dit punt kun je, achteromkijkend en recht voor je, goed zien dat het buurtschap Nolde hoog ligt. De es van dit gehucht lag als een soort schiereiland (kaart 1900) in het beekdal van de Reest. Je ervaart daar nu maar weinig meer van omdat overal in het landschap bosjes verschenen zijn.

  Terugtrekkende gletsjers

  De terugtrekkende gletsjers (voorlaatste ijstijd) lieten grondmorene achter in de vorm van een laag keileem van wisselende dikte met daarop smeltwaterafzettingen. De Rug van Zuidwolde ligt 16 m + NAP. Over deze rug liep een oude verbindingsweg door het Reestdal via de Ommerschans naar het Vechtdal.

  Vanaf de Middeleeuwen

  In de Middeleeuwen ontstond de nederzetting Zuidwolde te midden van uitgestrekte moerasgebieden. Op kleinere zandkoppen eromheen esgehuchten. Verandering geschiedde door de grootschalige verveningen vanaf de 17e eeuw op initiatief van de familie Van Echten. Hierdoor ontstonden nieuwe buurtschappen.

 • 17

  Waterberging Nolderveld

  Waterberging Nolderveld

  In het gebied 'Nolderveld-Jodenvonder' bij Zuidwolde is in 2011 gestart met de omvorming van landbouwgronden tot natuur. Vroeger graasden hier de Limousinrunderen van stichting Het Drentse Landschap.

  Ecologische verbindingen

  Voor dit gebied in de bovenloop van het Reestdal was - naast het herstel van de natuurwaarden en aanleg van ecologische verbindingen - waterberging als doelstelling geformuleerd. Het herstelproces vond plaats in overleg met o.a. het Waterschap Reest en Wieden.

  De Loop van de Reest

  De lange afstandswandeling 'De Loop van de Reest' tussen Meppel en Hoogeveen vertelt het verhaal van de geschiedenis van het Reestdallandschap. Vrijwel nergens in Nederland vind je een beek die zo goed bewaard is gebleven als de Reest.

  De loop van de Reest

  Hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

 • 18

  Ooievaars

  Hoogbenige Eibers

  In het voorjaar zien de hooilanden aan de Overijsselse kant van de Reest niet alleen geel van de dotterbloemen, maar ook laten de vele klepperende ooievaars (Eibers) van zich horen. Nabij De Kruidenhoeve staat al jaren een paalnest.

  Boomnestelaars of toch niet?

  Bouwden ooievaars oorspronkelijk hun nest in bomen, de afgelopen eeuwen zien we dat ze vooral gebruik maken van daken, torens en paalnesten. En, leuk om te weten, ooievaars zijn trouw aan hun nestplaats maar niet aan hun partner.

  Opgroeiende eibers

  Een ooievaar legt gemiddeld 3 tot 5 eieren die gedurende 33 dagen worden bebroed. Bij de geboorte weegt het jong ruim 60 gram en na 20 dagen is dit toegenomen tot circa 1,5 kilo. Ze consumeren per dag zo'n 500 gram voedsel. Na ruim twee maanden worden ze geringd.

  Het ringen van de eibers

  Vrijwilligers van de stichting Stork moeten bij het ringen van de jonge ooievaars hoog klimmen om ze te kunnen vangen. Vervolgens worden ze geringd op de 'begane grond'. Ze worden gewogen, gemeten en geringd met een uniek nummer. De jongen vliegen na circa 9 weken uit.

 • Het Nolderwoud - knooppunt 67

  Ga bij het infopaneel Ecoduct Stiggeltie naar links langs de afsluitboom. Rechtuit kom je uit bij een robuust houten hek. Volg links de markering (pijl: bruin) over het privéterrein van Het Nolderwoud tot instructie knooppunt 67.

Colofon: (GPS) routemaker Tineke Poortman in samenwerking met Landschap Overijssel en Harald de Graaff van Het Drentse Landschap .
Deel deze pagina