Uniek Reestdal: tweedaagse (2)

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
23 km

Dag 2 van deze tweedaagse brengt je, in vergelijk met dag 1, door een heel ander gebied van dit unieke beekdallandschap met het meanderende riviertje de Reest. Ontdek de karakteristieke, eeuwenoude buurtschappen, natuurreservaten met grote grazers en beleef de roerige geschiedenis van Ommerschans.

Toegankelijkheid

Goed begaanbare (bos/gras/zand)paden. Knooppuntenroute: gemarkeerd met bruine pijlen (in Drenthe) en verschillende kleuren (in Overijssel).

Startpunt

B&B & Boerderijcamping Achter 't Koeienpad, Nolderweg 7, 7707 PK in Linde (Dr). Autonavigatie instellen op Nolderweg 3. Parkeer de auto op het erf. Horeca; meerdere mogelijkheden onderweg. OV reiziger: Lijnbus 31 rijdt tussen NS Hoogeveen / NS Ommen over Balkbrug. Stap uit bij halte Nolderweg 78. Loop naar huisnummer. 76 en volg naar rechts de routelijn tot Rustpunt Achter 't Koeienpad. Via het doorsteekje (oranje lijn) tussen eind-/startadres, kun je er een 25 km dagwandeling van maken.

Highlights op deze route:

 • Rustpunt Achter 't Koeienpad

  Verlaat het erf tot knooppunt 64. Wandel naar rechts. Volg vanaf Nolderweg de Drentse markering (pijl:bruin) via de knooppunten 65, 02 tot instructie knooppunt 04.

 • 1

  Minicamping Achter t Koeienpad

  Boerdeijcamping en B&B

  Achter de boerderij ligt een kampeerveldje tussen oude eiken en linden, met uitzicht op het boerenland. Er is op de boerderijcamping plek voor 14 caravans of tenten. Ook zijn er in de boerderij twee slaapzolders voor B&B gasten. Voor gasten en wandelaars en fietsers is er een Rustpunt op het erf.

  Achter 't Koeienpad

  Rustpunt Achter 't Koeienpad

  Rustpunt Achter 't Koeienpad in Nolde biedt nog meer dan alleen maar een selfservice op het erf voor (warme) drankjes. Rond de boerderij grazen brandrode koeien. Aan het boerenlandpad (omheind) kun je ze van nabij bekijken.

 • 2

  Historie buurtschap Nolde

  Boerderij 'Het Reestdal'

  Nu: Vakantiewoning ‘Boerderij het Reestdal’ heeft een weids uitzicht en is gelegen op een particulier boerenerf. Toen (foto boven): hoe het ooit is geweest aan Nolderweg 5. Het huidige gastenverblijf (niet naar binnen gluren) is geschikt voor 8 personen en heeft 4 slaapkamers en een ruime woonkamer.

  Lees meer...

  Historie buurtschap Nolde

  Buurtschap Nolde bestond rond 1800 uit vijf naast elkaar gelegen boerderijen met omringende esgronden (akkers). Op de lager gelegen gronden langs de Reest bevonden zich de wei- en hooilanden. Tot 1900 grotendeels in gebruik door de gemeenschappelijke heidevelden, waar schapen graasden.

  Nolde ligt op het laatste puntje van de stuwwal richting Zuidwolde. De es van het gehucht lag als een soort schiereiland in het beekdal van de Reest. Je ervaart daar nu maar weinig meer van omdat overal in het landschap bosjes en boomsingels verschenen en de vergezichten verdwenen.

 • 3

  Natuurreservaat Het Nolderveld

  Zo'n duizend jaar terug...

  Zo'n duizend jaar geleden was het Reestdal een gebied met grote veenmoerassen en dichte broekbossen. Wie goed speurt kan nog een aantal 'horsten' (zandkoppen) ontdekken. Rond 12e eeuw kwamen boeren uit het noorden naar dit gebied, op zoek naar een betere toekomst. Het Nolderveld nu, een reservaat.

 • Knooppunt 04 - looprichting 44

  Loop rechtuit het bos in naar knooppunt 04. Houd links aan en ga bij knooppunt A44 linksaf. De route wordt vanaf dit punt tot het eindpunt volledig gemarkeerd door het Overijsselse wandelnetwerk. Let op de instructies voor de juiste looprichting.

 • Wandelkeuzepunt A44

 • Wandelkeuzepunt A42

 • 4

  Meeuwenven

  Kokmeeuwen, planten en pingo

  Het Meeuwenveen is een groot ven (een pingoruïne) met een duidelijke ringwal die echter wel gedeeltelijk is afgegraven. Vroeger huisde er in het ven een grote kokmeeuwenkolonie waaraan het zijn naam te danken heeft. In het ven groeit veel Slangenwortel, behoort tot de Aronskelkfamilie.

  Lees meer...

  Pingo

  De naam pingo komt van het Inuktitut, de taal van de Eskimo's, en betekent 'heuvel die groeit'. Een pingo is een heuvel in het landschap waaronder zich een ijslens bevindt. Pingo's bestaan daarom alleen in gebieden met een koud klimaat. Rondom het ven grazen ook Schotse Hooglanders.

  Pingoruine

  Gedurende het Weichselien, 115.000 tot 10.000 jaar geleden heerste er in Nederland een toendraklimaat. Ook in Nederland kwamen toen pingo's voor. De restanten van deze pingo's vinden we nu terug in het landschap; we noemen ze pingoruïnes. Bron: Geologie van Nederland

  Lees meer...
 • 5

  Spookmeertje

  Ahh, witte wieven..

  Hier ziet u een veenplas die de mensen uit de buurt de veelzeggende naam Spookmeer gaven. Het oude verhaal wil dat je er ’s nachts de kans loopt een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten van het meer probeert te lokken... Klik op de link.

  Spookmeer op de Wildenberg

  Turf

  De plas is waarschijnlijk ontstaan doordat het water in de diep uitgestoven laagte bleef staan. Het veen dat in het ondiepe water ontstond, is door minder bijgelovige lieden als turf uit het Spookmeer gestoken.

  Goed kijken

  Meestal ligt het spookmeertje er heel rustig bij. Als je goed kijkt (en even blijft kijken, want hij duikt regelmatig onder) zie je hier regelmatig de dodaars. Een heel klein familielid van de fuut die zijn naam dankt aan zijn pluizige kontje.

 • A38 - De Wheem

  Ga bij A38 rechtsaf en volg het wandelpad tot knooppunt A39. Op de splitsing van meerdere paden het smalle, hobbelige (Kerken)pad op. Volg de markering tot A31. Steek bij de Reestkerk verkeersweg over, je komt bij A30, Bezoekerscentrum De Wheem.

 • Wandelkeuzepunt A38

 • Wandelkeuzepunt A39

 • 6

  Bruggetje van Bartje

  Over de Reest

  Het kronkelige riviertje De Reest vormt over enkele tientallen kilometers de grens tussen Overijssel en Drenthe. Niet alleen heeft het Reestdal haar naam aan dit riviertje te danken, maar ook het kleinschalige landschap met de oogstrelende natuur.

  Rechte sloot?

  Diverse keren bogen de bestuurders van beide provincies zich over de vraag hoe ze van het kronkelige riviertje een rechte sloot konden maken. Dat kon natuurlijk alleen als er aan weerszijden van De Reest stukjes grond van provincie zouden wisselen. Gelukkig zijn ze daar nooit uitgekomen.

  Bartje en de bok

  Het bruggetje hier over De Reest, wordt ook wel het bruggetje van Bartje genoemd. In de vroegere TV serie Bartje probeerde het ondeugende jongetje hier een eigenwijze bok de brug te laten oversteken. Het was de slotscene van de film. Hierna trok Bartje samen met zijn bok de wijde wereld in!

 • Wandelkeuzepunt A31

 • 7

  Reestkerk

  Geschiedenis Oud-Avereest

  De kerk van het buurtschap (gehucht, streekdorp) Avereest kent een lange geschiedenis. Het is in de 12e eeuw ontstaan op een hoge zandrug door ontginningen van de woeste gronden langs het riviertje de Reest. Tegenwoordig hoort Oud Avereest bij de plaats Balkbrug, gemeente Hardenberg.

  Parochie Oud-Avereest

  De parochie Avereest omvatte buurtschappen aan beide zijden van de Reest, zowel in Drenthe als Overijssel. Aan het begin van de 17e eeuw werd de kerk protestants. Doordat de kerk o.a. onderdak bood aan soldaten, werd het gebouw er niet beter op. Het gebouw stortte in 1635 in, maar werd vernieuwd.

  Kerk Oud-Avereest 19e eeuw

  Na een periode van veel gesteggel, werd rond 1851 uiteindelijk besloten tot nieuwbouw en wel op de huidige plek. De Reestkerk van nu kreeg in 1852 een torentje. Het kerkorgel kwam in 1866. De boer van De Weeme, nu het Bezoekerscentrum van Landschap Overijssel, was toen ook tevens de dominee.

  St. Vrienden van de Reestkerk

  Om de Reestkerk te behouden, is in het voorjaar van 2010 de stichting 'Vrienden van de Reestkerk' in het leven geroepen. De stichting heeft als voornaamste doel om de kerk, inmiddels een Rijksmonument, in stand te houden. In de kerk zijn van september-april ook concerten te horen.

  Concerten in de reestkerk
 • Wandelkeuzepunt A30

 • Wandelkeuzepunt A29

 • 8

  Boerderijen in het Reestdal

  Siergevels Reestdalboerderijen

  Misschien heb je de boerderijgevels al gezien, maar op Oud Avereest no. 1 zie je o.a. een gebruikerstuin, een levensboom boven de voordeur, een bakhuisje en een boerin die 'onder de pannen' zit. Het grote verschil met de andere boerderijen in Oud Avereest? Deze boerderij heeft een siergevel.

  Lees meer
 • 9

  Beekherstel Reestdal

  Beekherstel de Reest

  Waterschap Reest en Wieden wil met de nieuwe inrichting een aantal doelen bereiken. Het optimaliseren van de grond- en oppervlaktewaterpeilen voor de functie natuur in het beekdal. Daarbij rekeninghoudend met de aanwezige landbouw. En tevens het voorkomen van overlast tijdens hoogwatersituaties.

  Bijzonderheden Reestdal

  Het Reestdal is voor Nederlandse begrippen fysisch geografisch zeer zeldzaam, dat komt door de gaafheid van het dal. Het harmonieus samengaan van natuur en landschap in het kleinschalige beekdallandschap moet in het plan 'Water-Op-Maat project Reestdal' passen.

  Samenwerking gebiedspartners

  Het waterschap werkt samen met zijn gebiedspartners: de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Meppel, Hardenberg, Staphorst en De Wolden, LTO, Stichting Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel en diverse maatschappelijke organisaties aan het vitaliseren van het plattelandsgebied.

  Lees meer
 • 10

  Beheerboerderij De Uilenburcht

  Wat is een Potstal?

  Je mag het boerenerf op gaan om de potstal Beheerboerderij de Uilenburcht in Rabbinge beter te bekijken. Staat het weidevee op stal (wintermaanden), ga niet te dichtbij staan! De Limousinrunderen worden ingezet bij het beheer van de natuurgebieden. 's Zomers graast het vee op de wei-/hooilanden.

  Kringloop van de natuur...

  In de winter staan de koeien in de potstal en potten, tezamen met stro en koeienpoep, stalmest op. Die mest wordt, nadat Limousinrunderen in de wei gaan, verdeeld over de essen waarop graan wordt verbouwd. Het graan wordt in de winter, samen met hooi afkomstig van de beekdalen, gevoerd aan het vee.

 • Wandelkeuzepunt A32

 • Wandelkeuzepunt A33

 • 11

  Buurtschap Den Huizen

  Buurtschap Den Huizen

  Den Huizen dateert uit de twaalfde eeuw. In deze tijd leefden mensen en vee nauw samen onder één groot dak. Boeren vestigden zich hier op de hogere gelegen dekzandruggen aan de randen van het beekdal en vormden toen kleine, agrarische gemeenschappen; een buur(t)schap. (Archieffoto; HVA.)

  Meer archieffoto's HVA
 • Wandelkeuzepunt A27

 • Wandelkeuzepunt A26

 • 12

  Historie Schapenstreek

  Betekenis 'Schapenstreek'

  Dit brede zandpad was vroeger een belangrijk verbindingspad voor de schaapsherder. Het gaat hier om een zogenaamde schapendrift of schapenstreek. Over dit pad dreef de schaapherder zijn kudde naar de heide Westerhuizingerveld.

  Oude landwegen Avereest

  De schapendrift was één van de vele oude landwegen in en rond Avereest en diende voornamelijk als verbinding tussen de boerderijen en gebruiksgronden. Dit zandpad laat nog iets van toen zien. Aan weerszijden zie je nog een greppel of hoge aarden wal die de schapen op het rechte pad moest houden.

 • Wandelkeuzepunt A25

 • 13

  Camping 't Reestdal & Outdoor

  Speeltuin

  Welkom bij Camping 't Reestdal, met een leuke speeltuin naast horeca Proefkamer het Reestdal. Liever het stoere werk? Maak dan kennis met 'Het Motorikpark' van Reestdal Outdoor met sportieve spelelementen en de trailruns van Landschap Overijssel. Download hiervoor de app 'Fietsen in Overijssel'.

  Camping 't Reestdal
 • Proefkamer het Reestdal

  Een sfeervolle pleisterplaats direct aan de rode route van landschap Overijssel. Daniel Poolman heeft de ambitie om het Reestdal culinair op de kaart te zetten. De kennis van Daniel, op het gebied van gezonde en natuurlijke voeding, sluit perfect aan bij de activiteiten van Reestdal Outdoor. U kunt bij hun ook Trailrun-apps starten van Landschap Overijssel.

  Proefkamer het Reestdal
 • 14

  Camping Si-Es-An

  Over camping Si-Es-An

  Welkom bij Camping Si-Es-An, startpunt van verschillende (gps)wandel- speur- en fietsroutes van zowel de camping als Landschap Overijssel. De Brasserie en speeltuin zijn het gehele jaar geopend. Klik op de link over de recente openingstijden.

  Brasserie De Boerderij

  Historie campingboerderij

  Brasserie 'De Boerderij' stamt uit de periode van ontginningen rond 1950. Voor de bodemgesteldheid en de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap rond Avereest buiten het beekdal, vonden in de 19e en 20e eeuw grootschalige heide- en veenontginningen plaats.

 • Brasserie De Boerderij

  Brasserie De Boerderij is gehuisvest in een karakteristieke boerderij uit eind 1800 en vormt het knusse harte van camping Si-Es-An. Ook als je geen campinggast bent, is het een mooie plek voor een kop koffie/thee, een broodje of een ijsje. Er worden tevens streekgerechten geserveerd. De locatie is een goede start voor allerlei app-routes (wandelen, fietsen, speuren) van Landschap Overijssel. Met een overnachting maak je er een heerlijk fiets-/wandelarrangement van.

  Brasserie De Boerderij
 • Wandelkeuzepunt A23

 • 15

  Vipera verbindt

  Dennen op hoogte

  U loopt hier natuurgebied De Haardennen in. Het woordje 'haar' betekent hoogte en zoals u ziet staan op de armere zandgronden die iets hoger liggen inderdaad dennen. In de Haardennen heeft de afgelopen jaren het project 'Vipera verbindt' plaatsgevonden.

  Bedreigde soorten krijgen kansen

  Tijdens het project zijn heide en hoogveentjes weer met elkaar verbonden door bos te kappen. Zo is het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid. bijzondere soorten als adder (vipera), levendbarende hagedis, kamsalamander, heideblauwtje en klokjesgentiaan profiteren hiervan.

 • Wandelkeuzepunt A22

 • Wandelkeuzepunt A21

 • 16

  Huizingerwijk & Veengaten

  Historie Huizingerwijk

  Kijkend naar de Huizingerwijk, nu een smalle een sloot, kun je je moeilijk voorstellen dat er druk werd gevaren door boeren op een zogeheten 'zomp' tussen het buurtschap Den Huizen en het kanaal De Dedemsvaart. Op deze zomp, een plat schip met weinig diepgang, kon de boer schapen en turf vervoeren.

  Natuurwaarden veengaten

  Voor de natuurwaarden van de veengaten & veenputten is goed onderhoud zeer belangrijk. Wanneer er veel zonlicht op de grond komt, kan er een mooi biotoop ontstaan voor planten en dieren. Misschien voelt de (heide-/groene)kikker zich hier dan ook wel thuis. NWG de Reest zet zich hiervoor in.

  Natuurwerkgroep de Reest
 • Wandelkeuzepunt A17

 • 17

  Zandafgraving is nu visvijver

  Zandafgraving

  Voor het dempen van het kanaal De Dedemsvaart, waarover nu de dubbele verkeersweg N377 ligt, werd uit de huidige visvijver zand gehaald. Nu is het een verpacht viswater waar het goed toeven is aan de waterkant.

  Kanaal De Dedemsvaart

  Voor 1967 zag de Zwolseweg (N377) er compleet anders uit. Toen voeren vele grote vrachtschepen, meestal geladen met turf, tussen Dedemsvaart en Hasselt over dit brede kanaal. Die moesten vaak wachten voor de brug in Balkbrug (zie archieffoto HVA, kruising Balkbrug Centrum).

  Hist.Ver. Avereest
 • Wandelkeuzepunt A18

 • Wandelkeuzepunt A20

 • Wandelkeuzepunt A19

 • Lunchroom bakkerij Oegema

  Van harte welkom op het terras of binnen in de sfeervolle lunchroom (voor koffie, thee, gebak en/of eenvoudige lunch). Openingstijden: ma t/m vrijdag: 8 tot 18 uur. Op zaterdag: 8 tot 16 uur.

  Lees meer...
 • 18

  Wandelknooppunt A10 - infobord

  Wandelknooppunt A10

  Raadpleeg het informatiebord A10 'Startpunt Balkbrug' voor de looprichting (markering) wandelnetwerk Reestdal (pijl: verschillende kleuren). Aangekomen bij de route (een knooppunt of instructie). volg de looprichting omhooglopende nummering.

 • 19

  Rijksmonumenten in Balkbrug

  Historie Limiethuisjes

  Boslaan 92 laat het laatste zogeheten Limiethuisje van de kolonie Ommerschans zien, een Rijksmonument. De 17 huisjes, bewoond door bewakers en hun gezinnen, die moesten voorkomen dat kolonisten konden ontsnappen. De Limiethuisjes stonden op strategische plekken (grens) in het 700 ha grote gebied.

  Rijksmonument Boslaan/Ommerweg

  Aan de Boslaan 13-35 en Ommerweg 7-17 en 10-28 staat nog een aantal zogeheten dienstwoningen, rond 1910 ontworpen door gevangenisarchitect Metzelaar voor medewerkers van Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht.

  Dronkemanslaantje

  Deze naam stamt uit de periode van de Maatschappij van Weldadigheid. Langs deze afgelegen weg gingen dronken kolonisten, na bezoek aan het café, terug naar de kolonie. Ondanks koloniegeld, alleen te gebruiken in de Ommerschans, lukte het sommigen toch om elders aan geld te komen voor drank.

 • Wandelkeuzepunt U44

 • 20

  Historie Boskerk

  Historie Boskerk

  Gebouwd in 1845 voor de protestantse bewoners van de bedelaarskolonie Ommerschans. Na sluiting van de kolonie werd het tot 1997 beurtelings gebruikt door de protestantse en katholieke bewoners van TBS kliniek Veldzicht. Sinds 2007 het 'Thomashuis' , voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

  Spookpastorie

  Voor de katholieken duurde het tot 1869 voordat zij gebruik konden maken van een eigen kerk met pastorie. Het verhaal hierover is te lezen op het bordje aan Balkerweg 75, tegenover de voormalige school in Ommerschans. De kolonie Ommerschans was ooit een parochie binnen parochie Avereest.

  Mysteries van het Reestdal
 • Thomashuis Balkbrug - Rustpunt

  Welkom bij het Thomashuis Balkbrug, een Rustpunt. OPEN wanneer dit bord in de houder staat. Links achter het hek kunt u iets (warms) nuttigen (prijslijst aanwezig). Vergeet niet om het hek te sluiten.

  Thomashuis Balkbrug - Rustpunt
 • Wandelkeuzepunt U42

 • Wandelkeuzepunt U40

 • 21

  Historie Ommerschans

  Historie Ommerschans

  Ommerschans is rond 1625 gebouwd ter verdediging van de Spanjaarden en in de loop van de tijd uitgebreid met bastions en ravelijnen. Vanaf 1740 dient het terrein ook als munitieopslagplaats, 'Lands Magazijnen. Eind achttiende eeuw nam de militaire functie af en nu ligt het er verlaten bij.

  Hist. Vereniging Ommerschans

  Nieuw! Authentiek kanon

  "Ze komen eraan!" Zo moet het in 1672 geklonken hebben op de schans van Ommen. In dat jaar viel de Munsterse bisschop Bernard van Galen, ook wel bekend als Bommen Berend, Overijssel binnen met een groot leger met 42.000 man voetvolk en 17.000 ruiters. RTV oost was bij de onthulling van het kanon.

  Lees meer...

  Maatschappij van Weldadigheid

  Ooit was hier de toegangspoort tot de onvrije kolonie Ommerschans (1819-1890). Deze kolonie, bedoeld als straf-en bedelaarskolonie, was onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid, een maatschappelijk experiment bedacht door Johannes van den Bosch. Het hoofdgebouw bood plaats aan 1200 bedelaars;

  Op weg naar Werelderfgoed 2018
 • Wandelkeuzepunt U41

 • 22

  Hist begraafplaats Ommerschans

  Historische begraafplaats

  De begraafplaats van bedelaarskolonie Ommerschans is in 1821 in gebruik genomen. Het voorste gedeelte is de laatste rustplaats van de ambtenaren van de kolonie, het achterste gedeelte was voor de kolonisten. De witte kruizen zijn geplaatst op de graven van overledenen van kliniek Veldzicht.

  Informatiehut Ommerschans

  Op het fundament van het voormalige baarhuisje is een smeedijzeren hekwerk en een informatiehut geplaatst door stichting participatieproject De Ommerschans.

 • Wandelkeuzepunt U46

 • Wandelkeuzepunt U45

 • Stepping Stones onder water?

  Staan de stepping stones onder water? Keer terug naar het brede zandpad. Vervolg naar links (oranje lijn) de Oude Schansweg en volg het wandelnetwerk (pijl:paars). .

 • 23

  Een ravelijn

  Oude ravelijn in ere hersteld

  In ere hersteld, de oude ravelijn uit de achttiende eeuw. Deze ravelijn, een driehoekig buitenwerk van de vesting, heeft een licht oplopend vlak waarachter de manschappen beschermd stonden opgesteld en is omgeven door een ravelijnsgracht. Trap op 't pedaal voor de geschiedenis 'Ommerschans'.

 • Wandelkeuzepunt U43

 • 24

  Oude verbindingsweg

  Oude Schansweg

  Rond 1740 vond de uitbreiding plaats van de verdedigingsschans tot een van de grotere munitieopslagplaatsen van Nederland. De doorgaande route van het zuiden naar het noorden van Nederland loopt nu om de schans heen. In 1832 was het zandpad (wat nu de Schansweg is) de verbindingsweg.

  Lees meer over dé Ommerschans
 • 25

  Koloniewijk en natuurbeheer

  Koloniewijk

  De naam herinnert aan de kolonie 'Ommerschans' van de 'Maatschappij van Weldadigheid'. Klik op de link om kennis te maken met al de zeven koloniën (Drenthe, Overijssel, België). De koloniewijk is nu een afwateringssloot.

  Maatschappij van Weldadigheid

  Natuurbeheer landschap

  Landschap Overijssel beheert de kleinschalige bosjes en graslanden (op de kaart geel gemarkeerd) rond korenmolen de Star. Via de grondwaterstand, kunnen we op een positieve manier invloed uitoefenen op de natuur.

 • Wandelkeuzepunt A12

 • 26

  Korenmolen de Star

  Historie molen de Star

  De molen aan de Koloniewijk, een zijwijk van kanaal De Dedemsvaart, is gebouwd in 1848. Vanaf de kruising Balkbrug had je zicht op de molen. Om graan te lossen kon men met een puntertje tot in de molen varen. In 1974 is de molen verplaatst naar de huidige locatie.

  Het Magazijn

  Het Magazijn is oorspronkelijk gebruikt als opslagplaats voor onderhoudsmaterialen voor kanaal De Dedemsvaart, en stond dichtbij de molen. Na het dempen van het kanaal is het Magazijn verplaatst en in 2002 naar de huidige locatie. Het Magazijn en Korenmolen de Star zijn industriële monumenten.

  Hedendaagse bedrijvigheid ...

  Vrijwilligers van Molen de Star en hun vrienden houden de geschiedenis levend en organiseren regelmatig evenementen. O.a. tijdens de landelijke monumentendag en op het jaarlijkse Smaakmakersfestival (laatste weekend september) vinden hier activiteiten plaats.

  Korenmolen de Star
 • Kategerbos - De Kruidenhoeve

  Rechtsaf sluisje Kategerbos. Volg de graspaden tot de keisteen 'Milan'. Ga naar links. Na de houten voetgangerssluis de pijl: blauw volgen tot A35. Sla rechtsaf. Volg (pijl: bruin) rechts door tunnel Den Kaat. Via 36 terug naar het eindpunt dag (2).

 • 27

  Landgoed Kategerbos

  Kategerbos, nieuwe natuur

  Met subsidies werd het voor boeren mogelijk gemaakt om hun landerijen terug te geven aan de natuur. Dit bos is aangeplant in 2005. De keien verwijzen naar de kleinkinderen van voormalig grondeigenaar ten Kate. Het oude cultuurbos is in beheer van Landschap Overijssel.

  Landschap Overijssel
 • Wandelkeuzepunt A35

 • Wandelkeuzepunt A36

 • De Kruidenhoeve

  Volg vanaf hier de oranje lijn (op de kaart) om weer bij het startpunt te komen als het om een dagwandeling gaat.

 • Rondwandeling tweedaagse (2)

  Volg je de rondwandeling van Uniek Reestdal: tweedaagse(2)? Loop dan langs boerderij rechtuit (oranje lijn). Volg markering (pijl: bruin) door Drenthe via de knooppunten 68, 63, 64 tot op het erf van Boerderijcamping Achter 't Koeienpad.

 • 28

  Het Jodenvonder

  Vonders over de Reest

  Over de Reest ligt een aantal vonders (smalle bruggen van planken) die er vroeger voor zorgden dat de mensen aan de verschillende zijden van het grensriviertje de Reest, contact met elkaar konden hebben. Herstel van dit brugje in 1997.

  Het Jodenvonder

  De naam 'Jodenvonder' zou zijn ontstaan nadat een joodse marskramer op deze plek in de Reest verdronk. Tussen de 17e en 20e eeuw trokken deze zogenaamde 'kiepkerels' door Noord-Nederland met hun koopwaar in een mand op de rug ('kiep' is Nedersaksisch voor mand).

 • 29

  Waterberging & Hooilanden

  Wat is een waterberging?

  Je komt over een stuw en een zogenaamde afwateringssloot. Dit soort sloten zijn belangrijk voor de waterbeheersing bij de weilanden langs de wegen in het Reestdal. Nu zie je jong aangeplant bos, maar voor 2011 graasden hier nog de Limousinrunderen van Het Drentse Landschap.

  De natte hooilanden

  De hooilanden waren in het verleden belangrijk voor de gemeenschap. In de late middeleeuwen zijn de meeste hooilanden privébezit geworden, veel eerder dan de zogenaamde 'meenten' (gemeenschappelijke weilanden). Tegenwoordig worden de hooilanden beheerd door het Drentse en Overijsselse Landschap.

  Beekdallandschappen
 • 30

  Stuwwal Zuidwolde

  Suudwoldiger Rug

  Op dit punt kun je, achteromkijkend en recht voor je, goed zien dat het buurtschap Nolde hoog ligt. De es van dit gehucht lag als een soort schiereiland (kaart 1900) in het beekdal van de Reest. Je ervaart daar nu maar weinig meer van omdat overal in het landschap bosjes verschenen zijn.

  Terugtrekkende gletsjers

  De terugtrekkende gletsjers (voorlaatste ijstijd) lieten grondmorene achter in de vorm van een laag keileem van wisselende dikte met daarop smeltwaterafzettingen. De Rug van Zuidwolde ligt 16 m + NAP. Over deze rug liep een oude verbindingsweg door het Reestdal via de Ommerschans naar het Vechtdal.

  Vanaf de Middeleeuwen

  In de Middeleeuwen ontstond de nederzetting Zuidwolde te midden van uitgestrekte moerasgebieden. Op kleinere zandkoppen eromheen esgehuchten. Verandering geschiedde door de grootschalige verveningen vanaf de 17e eeuw op initiatief van de familie Van Echten. Hierdoor ontstonden nieuwe buurtschappen.

 • Boslaan tot het eindpunt

  Sla rechtsaf. Je passeert monumentale woonhuizen in Boslaan. Na huisnr. 92 (foto) naar links over het zogeheten Dronkemanslaantje. Vervolg het wandelnetwerk (pijl: paars). Vanaf Molen de Star (pijl: blauw) richting A35 tot instructie Kategerbos.

 • 31

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum De Wheem

  Bezoekerscentrum 'De Wheem' van Landschap Overijssel is een goed begin- of eindpunt van een middagje Reestdal. In deze fraaie boerderij, midden in het Reestdal, is van alles te beleven. Behalve mooie exposities vind je er een leuke winkel en kun je er terecht voor een kopje koffie met wat lekkers.

  Reestdal havermout-appeltaart

  Een specialiteit van De Wheem is de overheerlijke havermout-appeltaart, bekend onder de naam 'Reestdalkoek'. Eén van de overheerlijke streekproducten in het Reestdal.

  Speelnatuur

  Kinderen kunnen zich hier vermaken in de dassenburcht of op het spannende Speelnatuurpad achter De Wheem. Regelmatig zijn er bij De Wheem leuke (kinder) activiteiten!

  Openingstijden De Wheem
Colofon: Groep Reestdal/Vechtdal in samenwerking met Landschap Overijssel.
Deel deze pagina