De tellers

Gentiaanblauwtje, foto Mark Zekhuis

De tellers zijn de mensen die informatie over de natuur of over het landschap verzamelen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken monitoring van flora of fauna, maar ook aan monitoring van kleine landschapselementen of het verzamelen van data over het grondwaterpeil, heel belangrijk in natuurbeheer. Hieronder lees je meer over verschillende vormen van vrijwilligerswerk voor telllers.

weidevogels

Bescherming boerenlandvogels

In Overijssel zijn zo’n 400 vrijwilligers in meer dan 30 lokale groepen actief in de boerenlandvogel/weidevogelbescherming. Dat is hard nodig, want de boerenlandvogels zijn sterk in aantal achteruitgegaan. De vrijwilligers zoeken in weilanden en op akkers naar nesten van soorten als de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster en markeren deze. De agrariërs kunnen nu om de nesten heen werken. Zo blijven duizenden nesten gespaard. Als vrijwilliger kun je helpen met het zoeken van weidevogelnesten en pas geboren kuikens beschermen in de periode vanaf half maart tot eind juni.

Lees meer

Bekijk het actuele aanbod in groen vrijwilligerswerk

Naar Groenbezig