Boerenlandvogelbescherming

Help de boerenlandvogels, word beschermer!

Kievit met jong, foto Han Bouwmeester

Alle hens aan dek om de boerenlandvogels in ons landschap te behouden

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de kievit en grutto zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennis overdracht tussen de groepen te stimuleren, ze te voorzien van de nodige materialen, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden.

Om deze soorten in ons landschap te behouden, moeten we ze goed beschermen. Elk voorjaar gaan weer veel vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren.

Een overzicht van de Boerenlandvogel groepen in Overijssel vind je onderaan deze pagina in de downloads.

Op veel plekken in de provincie kunnen bestaande boerenlandvogelvrijwilligers hulp gebruiken bij hun beschermingswerk. Voor die gebieden zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft zeker geen ervaren vogelaar te zijn om vrijwilliger te worden. Interesse in de natuur, voldoende beschikbare tijd en een positieve instelling zijn het belangrijkst!

Basiscursus boerenlandvogelbescherming

Wil je ook helpen om de boerenlandvogel te beschermen?

Ieder voorjaar geven we in Overijssel de basiscursus boerenlandvogelbescherming. In deze cursus leer je in twee avonden de basis voor het beschermen van de boerenlandvogels. Na deze cursus delen we je in bij één van onze 30 boerenlandvogelgroepen waar je de geleerde kennis in de praktijk gaat toepassen.

Heb je interesse, houd de website in de gaten via onderstaande link en geef je op zodra er een nieuwe datum bekend is.

collectief

Agrarische Collectieven

We werken samen met de agrarische collectieven aan het beschermen van onze boerenlandvogels. Daarbij organiseren de agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, het agrarisch landschap- en natuurbeheer. Ze zijn de schakel tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent. Wij begeleiden de vrijwilligers in hun groepen en voorzien ze van materiaal om de vogels te beschermen.

Website Boer en Natuur

Watersnip, foto Annie Keizer

Grutto, foto Annie Keizer

Gele kwikstaart, foto Annie Keizer

Scholeksters, foto Annie Keizer

Graspieper, foto Han Bouwmeester

Tureluur, foto Annie Keizer

Veldleeuwerik, foto Annie Keizer

Wulp, foto Annie Keizer

Kievit, foto Annie Keizer

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?