Boerenlandvogelbescherming

Help de boerenlandvogels, word beschermer!

Kievit met jong, foto Han Bouwmeester

Bescherming van boerenlandvogels

Alle hens aan dek om de boerenlandvogels in ons landschap te behouden.

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de kievit en grutto zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel.

Om deze soorten in ons landschap te behouden, moeten we ze goed beschermen. Elk voorjaar gaan weer veel vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te beschermen. Dat doen ze in samenspraak met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Op veel plekken in de provincie kunnen bestaande boerenlandvogelvrijwilligers wel wat hulp gebruiken bij hun beschermingswerk. Voor die gebieden zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft zeker geen ervaren vogelaar te zijn om vrijwilliger te worden. Interesse in de natuur is het belangrijkst!

Basiscursus boerenlandvogelbescherming

Wil je ook helpen om de boerenlandvogel te beschermen?

Ieder voorjaar geven we in Overijssel de basiscursus boerenlandvogelbescherming. In deze cursus leer je in twee avonden de basis voor het beschermen van de boerenlandvogels. Na deze cursus delen we je in bij één van onze 30 boerenlandvogelgroepen waar je de geleerde kennis in de praktijk gaat toepassen.

Heb je interesse, houd de website in de gaten via onderstaande link en geef je op zodra er een nieuwe datum bekend is.

Basiscursus Boerenlandvogelbescherming

Watersnip, foto Annie Keizer

Grutto, foto Annie Keizer

Gele kwikstaart, foto Annie Keizer

Scholeksters, foto Annie Keizer

Graspieper, foto Han Bouwmeester

Tureluur, foto Annie Keizer

Veldleeuwerik, foto Annie Keizer

Wulp, foto Annie Keizer

Kievit, foto Annie Keizer