Weidevogelbescherming

Help de boerenlandvogels, word Weidewachter!

Kievit met jong, foto Han Bouwmeester

Bescherming boerenlandvogels

Het gaat helaas niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de kievit en grutto zien we nog wel, maar gaan in rap tempo in aantal achteruit. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel.

Om deze soorten in ons landschap te behouden, moeten we ze goed beschermen. Elk voorjaar gaan veel vrijwillig beschermers het veld in om weidevogels te beschermen. Dat doen ze in samenspraak met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Op veel plekken in de provincie kunnen bestaande boerenlandvogelvrijwilligers wel wat hulp gebruiken bij hun beschermingswerk. Voor die gebieden zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft zeker geen ervaren vogelaar te zijn om vrijwilliger te worden. Interesse in de natuur is het belangrijkst!