Wij werken met passie aan de toekomst voor mens, plant en dier in Overijssel. We slaan bruggen tussen wat de natuur nodig heeft en de ambities van de mens. Zo kunnen we samen onze welvaart verduurzamen voor komende generaties en tegelijk een gezonde relatie onderhouden met onze groene woonomgeving en al haar pracht en kracht. Het goede Overijsselse leven in het beste mogelijke landschap. Dat is waar wij elke dag voor gaan, samen met vrijwilligers, inwoners en organisaties. En dat is machtig mooi werk. Wij zijn Stichting Landschap Overijssel.

Vanwege het einde van de termijn van haar huidige voorzitter zoeken wij voor de Raad van Toezicht een

betrokken en charismatische voorzitter

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die de belangen van natuur en het landschap dient, die ruimte creëert waarbinnen een professionele organisatie gedijt en die optreedt als de situatie daar om vraagt.

Voelt u zich aangesproken?
Bekijk hier het profiel en ontdek welke kwaliteiten wij belangrijke vinden voor deze rol.
Het betreft een onbezoldigde functie met een bescheiden onkostenvergoeding. De tijdsinvestering is gemiddeld een halve dag per maand.

Procedure
Wij zien uw interesse voor het voorzitterschap met belangstelling tegemoet. U kunt uw brief en CV vóór 22 juli 2024 sturen naar Jessica Kostwinder. Op dinsdag 17 september zijn de gesprekken gepland. Op 24 oktober vindt de voordracht plaats in de Raad van Toezicht.

Meer informatie?
U kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met mevrouw K.M. Leferink, vicevoorzitter Raad van Toezicht en de heer M. Korte, lid remuneratiecommissie Raad van Toezicht. Beide personen zijn te bereiken via het secretariaat van Landschap Overijssel, Jessica Kostwinder, tel. 06-23910914.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.