Een buitengewoon bijzondere berg

De grond van de Lemelerberg was te droog en te arm voor de boeren om te bewerken waardoor het altijd een buitengewoon bijzonder stuk natuur is gebleven. Omdat de boeren er hun schapen lieten grazen, is er een uitgestrekte heide ontstaan. Als gevolg van overbegrazing ontstonden er zandvlaktes. Om het stuivende zand te bedwingen werden vervolgens naaldbomen geplant. Eén van deze zandvlaktes is nog over en daar komen zeldzame insecten en planten voor. Dankzij drie bronnen ontstonden kleine oases op de droge Lemelerberg. Hier zijn bijzondere dieren en planten te vinden. De Lemelerberg is bijzonder om zijn jeneverbes en zandhagedis. Maar als je gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren. En misschien kom je de schaapskudde wel tegen waarmee de heide wordt beheerd.

Jeneverbes

Jeneverbes, Bertus Webbink

Waar heide en zandverstuivingen zijn, daar kan de jeneverbes groeien. De jeneverbes plant zich niet makkelijk voort en helaas komen er in Nederland bijna geen jonge struiken bij. De jeneverbes staat dan ook als enige boomsoort op de lijst met bedreigde planten. Op de zuidhelling van de Lemelerberg gaat de verjonging gelukkig wel goed.

 

 

Zandhagedis

Zandhagedis, Mark Zekhuis

De zandhagedis is een liefhebber van open gebieden met zand en zon (want die heeft hij nodig om op te warmen). De mannetjes hebben groene flanken, die in de paartijd erg fel zijn. De zandhagedis is alleen actief als de zon schijnt. Hij jaagt dan op alles wat beweegt. De vrouwtjes leggen hun eieren op vijf tot twintig centimeter onder het zand. Omdat er steeds minder open plekken zijn om eieren te leggen, neemt Landschap Overijssel maatregelen zoals het maken van zandplekken in de heide.

Natura 2000 proces

Bij de Lemelerberg zijn we gestart met de onderzoeksfase. In deze fase willen we helder krijgen welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst. We werken richting een streefbeeld hoe we de Lemelerberg willen inrichten.

De Lemelerberg is onderdeel van het gebied Vecht en Beneden Regge, waar Waterschap Vechtstromen de trekker van is.

Heb je vragen over de Lemelerberg en Natura 2000? Neem dan contact op met Jan Henk Schutte, projectleider Natura 2000 Lemelerberg bij Landschap Overijssel.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lemelerberg op de site van de Provincie Overijssel.