Terug 10 km

Haaksbergen Ommetje Veldmaat

Eeuwenoud boerenlandschap, afgewisseld met heidevelden, vennetjes, mooie kleinschalige bossen. Tot in de 17e eeuw was dit gebied onherbergzaam. Rond 1615 werd in het Stepelerveld een stukje grond ontgonnen om als weidegrond of hooimaat te dienen. Zo kreeg deze 'maat in het veld' de naam 'Veldmaat'.

Begin van de route is voor langs het winkelcentrum. Volg de gele pijl met daarop een voetje. Hoek Veldmaterstraat/Geukerdijk 7481 HT Haaksbergen

Afwisselend terrein met zowel bospaadjes als verharde wegen en goed begaanbaar. Route is te volgen via wandelknooppunten en instructiepunten.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Startpunt: Bonifatiuskerk

  Start: Bonifatiuskerk

  Deze kerk is in 1934 gebouwd. De uit Friesland afkomstige Jetze Brandsma werd ruim één jaar voor de bouw tot bouwpastoor benoemd, samen met twee kerkmeesters. Als patroonheilige werd de H.H. Bonifatius en Gezellen gekozen.

  Standbeeld van bouwpastoor Jetze Brandsma (1888-1963) geschonken door de ondernemers van de Veldmaat.

  Architect en aannemers

  De bouwtekening van de kerk en pastorie werd gemaakt door architect Sluimer uit Enschede. Aannemers Ter Brake en Holweg uit Lichtenvoorde zorgden voor de uitvoering. De eerste steen werd gelegd op 10 september 1933 en op 14 mei 1934 werd de nieuwe kerk ingewijd door deken A. Weijenborg

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Bonifatiushof

  Bonifatiushof

  Op deze plak - Bonifatiushof - stond in 1903 de openbare lagere school. In 1927 werd het een katholieke school en de openbare school verhuisde naar de Geukerdijk - nu een scoutingvereniging.

  Bonifatiusschool-hof

  Hieronder een beeld van het vroegere schoolgebouw met rechts het oudste gedeelte met vier klaslokalen. Het gebouw bood in de loop der jaren o.a. onderdak aan Cremersmaten, Stichting Lokale Omroep (Stiloh), Mavoschool, Turks Cultereel Centrum en politie.

  Het oude Bonifatius tableau is nu te zien bij de Ludgerusschool.

  Eerste Schoolklas

  De eerste schoolklassen uit 1903. J. Luif uit Amsterdam was het eerste hoofd van de school, opgevolgd door J Uiterhoeve, naar wie ook een straat is vernoemd.

 • instructie

  Hier RA langs spoor

  Hier rechts af langs spoor

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Markepaal

  Markepaal

  25 m links aan het voetpad staat een Markepaal van Bentheimer zandsteen die in 1780 is geplaatst om de grens aan te duiden tussen de marke Holthuizen-Eppenzolder en de marke Haaksbergen-Honesch.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Spoor Haaksbergen-Boekelo

  Lokaalspoorweg

  Bijna alle lokaalspoorwegen zijn inmiddels opgedoekt, maar het lijntje Haaksbergen - Boekelo is behouden gebleven. Van eind maart tot en met oktober kun je nog wekelijks met de stoomtrein mee.

  https://www.museumbuurtspoorweg.nl
 • instructie

  Linksaf Veldzichtweg

  Linksaf Veldzichtweg in

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Retentiegebied

  Waterberging

  Dit terrein is bestemd voor waterberging. Tegelijkertijd is het een leuk recreatiegebied. Zo kun je o.a. via een touw het pondje naar de andere trekken.

  Oeverzwaluwwand

  Ook is er een speciale oeverzwaluwwand met nestgaten geplaatst. In de zomer zie je zwaluwen af- en aanvliegen. Ook veel eenden voelen zich hier thuis.

 • instructie

  RA Indien niet begaanbaar

  Rechtsaf. Als verder gaan voor de rolstoel niet mogelijk is dan rechtsaf Landweg wordt De Eik volgen en bij Veldmaterstraat Linksaf en je komt weer op de route.

 • wandelknooppunt

  Y19

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Steenbraoks Es

  Hondenveld

  Het 'woeste' gebied dat hier lag, werd door de buurt ingericht: een hondenuitlaatplek, een bloemenweide voor bijen en buurtkinderen kunnen zich vermaken met fietscrossen, hutten bouwen en - als er sneeuw ligt - sleetje rijden van de heuvel.

 • instructie

  RA einde pad RA Haarweg

  Rechts af einde pad en rechts af Haarweg

 • wandelknooppunt

  Z15

 • instructie

  RA na spoor LA na 35 meter

  Na spoor rechts af en na 35 m links af Grintenbosweg.

 • instructie

  LA Geukerdijk

  Links af Geukerdijk

 • instructie

  RA achter Scouting langs

  Op rotonde rechts af, en achter gebouw Scouting langs en aan linker kant van het hek verder.

 • wandelknooppunt

  Z13

 • instructie

  Einde hek over sloot Ra

  Einde hek over sloot rechts af

 • instructie

  LA Grintenbosweg

  Hier links af Grintenbosweg

 • instructie

  Kort route RA Enschedesestraat

  Korte route rechts af Enschedesestraat vervolgens rechts af door hek Grintenbosch

 • instructie

  LA Enschedesestr na 50m RA pad

  Hier Enschedesestraat oversteken en links af en na 50 meter rechts af over pad. Voor verkorte route hier rechts af en na circa 500 meter Grintenbosch in.

 • wandelknooppunt

  Z04

 • instructie

  RA en vervolgens LA

  Rechts af Kwekerijweg en vervolgens links af Oude Kampweg

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Kikkerpoel

  Kikkerpoel

  De eigenaar van deze grond heeft de kikkerpoel gegraven. In dit gebied zijn meerdere poelen te vinden, o.a. om de kleine watersalamander, kamsalamander en hopelijk in de toekomst ook de felgroene boomkikker een veilige plek te bieden. Tegenover de poel lag vroeger een woonwagenkamp.

 • instructie

  LA Steenhaarweg en RA

  Hier links af Steenhaarweg RA Galgeslatweg

 • instructie

  RA Galgenslatweg

  Hier rechts af Galgenslatweg. 200 meter verder is rechts een uitkijkpost en links een rustplek.

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Steenhaar Galgeslatweg

  Steenhaar Galgeslatweg in 2023

  Steenhaar Galgeslatweg in 2023

  Een 'Haar' is een hoge, schrale zandrug in een heideveld. Het vennetje (vroeger groter) bij de Steenhaar is voor sommige omwonenden ook nog bekend als schaatsvijver.

  Schaatsen

  In de periode 1950 - 1960 is hier veel geschaatst. De samensteller van deze route schaatste hier zelf ook vaak, samen met klasgenoten.

 • wandelknooppunt

  Z20

 • instructie

  RA Knippertweg

  Hier rechts af Knippertweg

 • instructie

  LA Knippertweg

  Links af Knippertweg deze volgen en men zit weer op de route.

 • wandelknooppunt

  Z01

 • instructie

  LA voor bord

  Links af voor bord parkeerplaats Ronde Bulten en gele pijlen met voetjes volgen.

 • instructie

  Oversteken Buurserstraat

  Buurserstraat oversteken naar parkeerplaats Ronde Bulten.

 • instructie

  Rechdoor Harrevelderschans

  Rechtdoor en vervolgens rechtsaf Buurserstraat als men de Harrevelderschans wil bekijken. Deze omleiding is circa 2,3 km.

 • instructie

  RA door hek bos in

  Hier rechts af door hek bos in

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Harrevelderschans

  Harrevelderschans

  Aan de rechterkant op de foto ligt de in 1642 gevondene schans. Of deze ooit is gebruikt, is niet bekend. De oudste benaming is 'Haxbergsche schanse'.

  Afweergeschut

  Tijdens de tweede wereldoorlog stond op deze plek afweergeschut en werden hier schietoefeningen gehouden (zie ook het informatiebord bij de ingang).

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Gentiaanblauwtje

  Buurserzand

  Het Buurserzand is een prachtig nat heidegebied met vennetjes, stuifzandheuvels en bos. Op deze vochtige heide groeit het zeldzame plantje 'klokjesgentiaan'. Het gentiaantjeblauwtje is een vlindersoort die de gentiaanplant nodig heeft voor haar voortplanting.

  Gentiaanblauwtje

  Door het verdwijnen van natte heide heeft deze vlinder het moeilijk in Nederland. Natuurmonumenten (beheerder van Buurserzand) treft maatregelen om de heide in stand te houden. Zo wordt o.a. jonge aanplant verwijderd. Inmiddels is het gentiaanblauwtje hier weer in flinke aantallen te vinden!

 • instructie

  LA Schansweg

  Links af Schansweg en na 150 m weer links af. Hier staat een bord met gegevens over de Schans.

 • instructie

  LA Waarveldweg

  Hier links af Waarveldweg

 • wandelknooppunt

  Y75

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Galgenslat

  Het Galgenslat

  Het Galgenslat ligt aan de rand van het Buurserzand en bestaat uit heide en bos, met daarin een paar vennetjes (een 'slat' is een waterplas op de heide).

  Rechtspraak

  De galg heeft er tot ongeveer 1800 gestaan. In 1795 werd de rechtspraak door de Fransen onderdrukkers anders ingericht.

 • instructie

  RA langs sloot

  Hier rechts af langs sloot

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Waarveldweg

  R.K. kerkhof 't Waarveld

  Aan de linker hand is het RK kerkhof Het Waarveld. Hier is ook parkeergelegenheid.

 • instructie

  LA Smitterijweg

  Hier links af Smitterijweg en weg oversteken en door poort met met opschrift Ommetje Veldmaat.

 • instructie

  LA Smitterijweg

  Hier links af Smitterijweg en weg oversteken en door poort met met opschrift Ommetje Veldmaat.

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Nieuwe natuur

  Particulier enthousiasme

  Een nieuw gegraven poel, ophopingen en een paadje met een uitkijkpunt; een enthousiaste buurtbewoner heeft hier voor nieuwe natuur gezorgd! Hier kun je zien hoe de natuur zich ontwikkelt.

  Vleermuizenbunker

  In de takkenrillen vliegen winterkoninkjes en roodborstjes op zoek naar voedsel. Ook kleine zoogdieren vinden er een plek. Verder is er een bunker geplaatst voor vleermuizen.

 • instructie

  RA Wottelweg en RA

  Hier rechts af Wottelweg en Rechts af Oude Enschedeseweg

 • wandelknooppunt

  Z14

 • instructie

  LA Morgensterweg

  Hier links af Morgensterweg

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Opvallende woning

  Morgensterweg

  Hier een opvallend woning; door het schilderwerk lijkt het net een kabouterhuis.

 • instructie

  RA Enschedesestraat

  Oversteek en rechtsaf Enschedesestraat

 • instructie

  Linksaf Grintenbosch in.

  Linksaf bij tweede poort met opschrift Grintenbosch.

 • wandelknooppunt

  Z03

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Grintenbosch

  Engelse landschapsstijl

  Rond 1850 kocht familie Jordaan hier een stuk heide, voormalige markegrond. Hendrik Jordaan (zoon van Derk Jordaan, oprichter van textielfabriek Jordaan), liet een park in Engelse landschapsstijl aanleggen en plantte een bos aan, inclusief de statige beukenlaan.

  Natuuronderwijs

  Jan Leppink schok het bos in 2002 aan Natuurmonumenten. Tegenwoordig krijgen schoolkinderen hier voorlichting over de natuur, o.a. over planten en vogels die hier voorkomen.

  Grintenbosch

 • instructie

  LA Geukerdijk eindpunt kerk

  Hier links af Geukerdijk, Kerk is eindpunt

Deze route is gemaakt door Gerard Vaanhold

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.