Of het nou over stikstof gaat, over droogte, de mogelijke aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn of over exoten, we vertellen je graag hoe we tegen thema's aankijken en welke afwegingen we maken. We vinden het belangrijk de belangen van onze waardevolle natuur en ons bijzondere streekeigen landschap voorop te stellen. Maar we zullen ook de belangen van de mens meewegen. We vinden het belangrijk te werken aan een omgeving waar het goed leven is voor mens, plant en dier!