Onze organisatie

Lunchwandeling op de Horte
Lunchwandeling op de Horte 

Vastberaden, verantwoordelijk, verbindend, ontwikkelingsgericht en nabij

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Wij vormen samen een daadkrachtige organisatie die zich met deskundige medewerkers (betaald en onbetaald) met hart en ziel inzet voor het gehele landschap in onze prachtige provincie. Onze organisatie bestaat uit een managementteam, medewerkers, vrijwilligers en een raad van toezicht.

Onze missie

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven.

Onze visie

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en sporen anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie.

Ons Managementteam

De algemene leiding van stichting Landschap Overijssel is handen van de directeur, Michael Sijbom. Hij is verantwoordelijk voor:

 • het realiseren van de doelstellingen van Landschap Overijssel;
 • de uitvoering van de vastgestelde strategie en het beleid;
 • het personeelsbeleid;
 • het functioneren van de organisatie;
 • het beheren van het vermogen van Landschap Overijssel;
 • en het onderhouden van de bestuurlijke relaties met provincie, gemeenten en andere samenwerkingspartners.
Michael Sijbom
Michael Sijbom, directeur-bestuurder  Foto Ben Vulkers
Hans Pohlmann
Hans Pohlmann  Foto Ben Vulkers
Ronald Krabbenbos
Ronald Krabbenbos 
Ina Gerrits
Ina Gerrits 

Nevenfuncties Michael Sijbom:

 • Lid van de Raad van Toezicht Zeehondencentrum Pieterburen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Topp Zorg
 • Voorzitter Stichting Bedehuizen Overijssel en Flevoland
 • Voorzitter Grensmuseum Overdinkel

Onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur van Landschap Overijssel en bewaakt de realisatie van de doelstellingen. Tevens stelt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarverslagen van de stichting vast.

 • dhr. dr. A.H. (Anne) Flierman, voorzitter
 • dhr. J.E.F. (Jos) Harmelink
 • mevr. K. (Karin) Leferink
 • dhr. drs. Orlando Baker
 • dhr. H.M. (Martijn) Korte
 • dhr. J. (Jannes) Janssen

Onze mensen

We werken met ongeveer 70 mensen samen vol passie aan het Overijsselse landschap.

Onze vrijwilligers

Ons werk kunnen we niet doen zonder de grote inzet van duizenden kundige en enthousiaste vrijwilligers. Hun werk is letterlijk onbetaalbaar en betekent veel voor het landschap in Overijssel.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!