Heuren zeggen van oldersheer

Noord Twente

Wandelen
9 km

Tussen Ootmarsum en Vasse ligt een bijzonder essenlandschap, dat deel uit maakt van de oostelijke stuwwal in Twente. In dit essenlandschap ligt een aantal slenken waarin meerdere bronnen ontspringen. “Heuren zeggen van oldersheer” is een gevarieerde wandeling door dit kleinschalige boerenland.

Toegankelijkheid

De wandeling gaat voornamelijk over onverharde wegen en kleine paden. Hoogteverschillen zijn aanwezig. Het dragen van wandelschoenen wordt aanbevolen.

Startpunt

Met eigen auto: parkeerplaatsje tegenover de watermolen de Mast, Denekamperstraat 246 (zie instructie 1). Met het openbaar vervoer: Komend vanaf station Almelo met de bus (bushalte Centraal station Almelo) naar Oldenzaal (via Ootmarsum). Achter Vasse, bushalte Bovenesweg, stapt u uit en start u direct de route (zie instructie 2). Komend vanaf Ootmarsum met de bus naar Almelo. Voor Vasse, bushalte Bovenesweg, stapt u uit en start u direct de route (zie instructie 2).

Highlights op deze route:

 • Parkeerplaats en start route

  Vanaf Ootmarsum komende richting Vasse ziet u een eindje achter restaurant "De witte Hoeve" aan de rechterkant een klein parkeerplaatsje met picknickbankjes. Parkeer hier uw auto voor deze wandeltocht. Het adres is Denekamperstraat 246 te Vasse.

 • 1

  Watermolen de Mast

  Gegroet, kleine watermolen

  "Gegroet, mooie kleine molen van het erve DE MAST oonder Vasse, zoo lieflijk gelegen tusschen de vloeivelden en de heuvelige heidevelden. Gegroet, needere molen, heel in de diepte van ’t bosch wegschuilend!

  Voor een paar jaren laagt gij nog zoo eenzaam en rustig aan een verlaten mullen zandweg, nu scheert een rechte grintweg langs uw bemost scheprad, nu snort rakelings langs uw diepen waterval de motor- en de automensch", aldus Mr. G.J. Ter Kuile 1922.

  De enige molen aan het beekje de Hazelbekke die met z’n rode pannendakje de tand des tijds heeft doorstaan. De bovenslag-watermolen krijgt het water van een stuwvijver, die direct aan de overzijde van de weg ligt. Via een duiker onder de weg vloeit het water in de goot en klatert op het bovenrad.

  Kom gerust kijken. De entree is vrij. Elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 13.30 - 16.30 uur en op afspraak krijgt u uitleg en wordt er gedraaid. Achtergronden en de werking van de watermolen is ook te lezen in een naslagwerk dat op het tafeltje in de molen ligt.

  Wilt u een bezoek op afspraak?
 • 2

  Braamberg

  Vergezicht vanaf de Braamberg

  De Braamberg is een 76 meter hoge heuvel, gelegen tussen de Tutenbergweg in het noorden en de Braambergweg in het zuiden. Het behoort met die hoogte tot de hoogste punten van de provincie Overijssel.

  De Braamberg geeft een prachtig uitzicht op de westelijke stuwwal Holterberg. De afstand tussen beide stuwwallen is ca. 40 km, met daartussen Almelo als laagst gelegen plaats. Textielbaron Jannink uit Enschede vertoefde graag in z'n vrije tijd op de Braamberg.

  Hij bouwde op de Braamberg een riant buitenverblijf met uitzicht op de Holterberg en het lager gelegen terrein. Echter in het oorlogsjaar 1944, brandde het buitenverblijf geheel af. Deze brand werd veroorzaakt door de Duitse bezetter die bang was dat dit mooie huis als uitkijkpost ging functioneren.

  Het bos is bijzonder rijk aan spechten, waarbij vooral de aanwezigheid van de kleine bonte specht in grote getale opvalt. Andere karakteristieke soorten zijn wespendief, havik, fluiter en de appelvink. Geregeld worden raven opgemerkt, maar of ze hier broeden, is de vraag.

 • 3

  Hezinger Esch

  Het weidse land op de essen

  Van de bossen naar de essen. Aan de rechterkant, weggezakt in het landschap, ligt het natuurgebied de Hazelbekke. Het regenwater dat op de essen valt stroomt ondergronds af richting de Hazelbekke en komt daar aan de oppervlakte. In de verte kunt u het bronbos van het natuurgebied de Hazelbekke zien.

  Een bronbos vind je zoals de naam al zegt rond de bovenlopen en het samenstromingsgebied van een beek. In dit geval de Hazelbekke. De bodem is altijd nat. De essen die hier groeien zijn jong en hebben maar een geringe stamdoorsnede. Door de natte en slappe bodem waaien de bomen snel om.

  Daardoor vindt er continue verjonging plaats van het essenbos. Het voortbestaan van dit bos wordt in hoge mate bepaald door de stroming van het heldere en zuivere bronwater. Ree, vos, konijn, steenmarter en das voelen zich hier prima thuis.

 • 4

  Gevelteken

  Een van de mythes van Twente

  Aan uw linkerkant ziet u een klein boerderijtje. Boven in de nok daar waar de windveren samen komen zit een gevelteken met twee paardenkoppen. Overal in Twente en de aangrenzende regio’s zijn nog geveltekens aan de nokken van de boerderijen te zien.

  Ze hebben net als de stiepeltekens van oorsprong een onheilafwerende magische functie. Oa. tegen blikseminslag, boze geesten en heksen. Het gebruik stamt waarschijnlijk af van de gewoonte om paardenschedels aan de gevels te hangen ter afwering van onheil en ter ere van de godentweeling Freyr en Bald

  Het paard gold bij Saksen en Germanen als heilig en was een geliefd offerdier. Paardenkoppen of paarden worden ook tegenwoordig nog wel in geveltekens op die boerderijen verwerkt die iets met paarden hebben.

 • 5

  Hartje Hazelbekke

  Kern Hazelbekke

  Een typisch Twents beekje dat zijn naam dankt aan de hazelaars die langs het water staan. Maar het natuurgebied biedt meer, kwetsbare moerasvarens, boswederiken en zelfs wilde orchideeën. In de bronweide (aan de rechterkant van het weggetje) kan vanaf half mei de brede orchis worden waargenomen.

  Blijf wel op de paden

  Omstreeks 1960 was Hazelbekke een karakteristiek cultuurlandschap met graslandjes en akkertjes omzoomd door houtwallen met een unieke flora en fauna. Door schaalvergroting veranderde het karakter van het natuurgebied en liep het aantal bijzondere dieren en planten terug.

  Alleen toegang met boswachter

  Tegenwoordig krijgt 8 hectare grasland weer de vrije ruimte om zich als natuurgebied te ontwikkelen. De oude landbouwgronden zijn weer drassig gemaakt waardoor bijzondere bloemen zoals de dotterbloem, breedbladige orchis en zeldzame grote keverorchis weer zijn te zien.

  De Hazelbekke is eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Vanwege de kwetsbaarheid van de natuur is het terrein niet vrij toegankelijk. Alleen onder begeleiding van een boswachter of gids kunnen mensen genieten van dit stukje unieke natuur.

 • 6

  Slenkte Hazelbekke

  Slenkte Hazelbekke

  In dit essenlandschap ontspringen meerdere bronnen en zijn een aantal slenkten gelegen die ontstaan zijn in de voorlaatste ijstijd. Een slenkte is een in genoemde ijstijd ontstane uitgeslepen sleuf, waardoor het smeltwater van de ijstongen zich verplaatste. Vandaar ook de straatnaam "Slenkteweg".

  Vanuit het verleden is dit lager gelegen moerasachtig stuk bosgrond met essen grond waar de boeren vroeger (achteraf gelukkig) niets mee konden. Ontstaan vanuit de Bovenesch stroomt hier een zijtak van het beekje Hazelbekke.

  Van Hezingen naar Nutter

  Van uit Hezingen loopt u via de slenkte Hazelbekke naar de volgende es, de Bovenesch. U loopt uiteindelijk naar de Bovenesweg. En zo komt u in de glooiingen van Nutter een van vroeger uit een zogeheten "marke" waarin de boeren zich verenigden en hun eigen rechtspraak hadden.

  Vanaf de 13e eeuw regelde de marke het grondgebruik en stelden onder andere rechten en plichten ten aanzien van sloten, wegen en de betalingen van boetes.

 • Opstartplaats openbaar vervoer

  Ga op het fietspad staan. Linkerkant Ootmarsum, rechterkant Vasse. Steek de Vasserweg over en start aldaar de route op.

 • 7

  Nutter Esch

  Nutter Esch

  Aan de linkerkant ziet u de Nutter Esch. Het is een van de vele essen in deze omgeving. Deze hoogtes zijn ontstaan in de ijstijd, toen grote gletsjers ijs de grond ophoog stuwden, waardoor ons Twentse heuvelachtige landschap is ontstaan. De essen (landbouwgrond) werden op de droge delen aangelegd.

  Rond deze essen zijn de boerderijen gelegen. Aanvankelijk onvruchtbare grond werd vruchtbaar gemaakt door schapenmest, afkomstig uit de schaapskooien, waar de schapen 's nachts en in de winter verbleven. Aan het begin van de vorige eeuw bestond er nog geen kunstmest.

  Met de opkomst van de kunstmest was er geen behoefte meer aan schapenmest. De landbouwgrond kon op eenvoudige wijze worden bemest, en er ontstonden gemengde bedrijven, gericht op het verkrijgen van meer melk.

  Echter, de tijden veranderen en nieuwe ontwikkelingen vonden ook plaats in het buitengebied. Gemengde bedrijven werden intensieve veehouderijen. Het goudgele graan in het coulissenlandschap van de vorige eeuw heeft heden ten dage plaats gemaakt voor gereguleerde mais- en grasvelden

 • 8

  Grafheuvels

  Droge voeten

  Dit natuurgebied behoort tot de eerste vestigingsplaatsen van mensen in Twente. Droge voeten door de hoge ligging en altijd bronwater; dat maakte dit gebied al in de Steentijd aantrekkelijk voor mensen.

  Grafheuvels

  Het Vassergrafveld is het bekendste grafheuvelveld van Nederland. Dit rijksmonument bestaat uit 20 grafheuvels die stammen uit 4.000 tot 2.500 voor Christus.

  Raatakkers

  Ook zijn er op de Vasserheide zogenaamde raatakkers (celtic fields) teruggevonden: kleine, rechthoekige akkers die boeren vanaf de late bronstijd tot in de Romeinse tijd gebruikten om graansoorten als spelt te verbouwen. Heb jij een geoefend oog? Dan kun je de celtid fields misschien zien.

 • 9

  Teerputten Vasse

  Van zandafgraving naar teerput

  Hier op de stuwwal van Ootmarsum liggen naast alle natuurschoon ook de restanten van een tweetal teerputten. De oorspronkelijke zandafgravingen zijn van 1957-1972 gebruikt voor het dumpen van chemisch afval.

  In eerste instantie gebeurde dat illegaal. Later werd hier legaal vanuit Haarlem zuurteer gedumpt. In totaal is daardoor een oppervlakte van meer dan 30.000 m2 verontreinigd. Regelmatig stond een teerkuil in brand.

  Schade door de teerputten

  Er werd veel schade aangebracht aan de flora en fauna in dit natuurgebied. Vele bomen in de buurt stierven en het grondwater werd aangetast. Nadat de putten vol waren zijn deze afgedekt met een laag grond.

  Het verhaal gaat dat een boer in de buurt bij de gemeente aanklopte omdat zijn rogge-oogst iedere keer werd vernield zodra de wind vanaf de teerputten over zijn akker blies. Volgens de gemeente zaten er er teveel wormen in zijn akker. Achteraf kan worden geconstateerd dat de boer gelijk had.

  Sanering teerput

  De eerste pogingen tot sanering die in de jaren 70 begonnen strandden. Pas in 2010 heeft men teerkuilen kunnen inkapselen en aan de bovenkant kunnen afdichten. Saneren is tot op heden (in verband met de kosten) geen optie geweest.

 • Restaurant de Witte Hoeve

  .

  .
Colofon: Niers
Deel deze pagina