Terug 58 km

IJssels rivierenlandschap

IJssel

Al in een ver verleden bleken zowel de hooggelegen oeverwallen dichtbij de rivier, als de laaggelegen natte gronden in het achterland aantrekkelijke factoren om er te gaan boeren. Laat je op deze tocht meevoeren door een eeuwenoud cultuurlandschap waarin de omgang met het water de hoofdrol speelt.

Bij Windesheimerweg 2, 8015 PR Zwolle begint de route vanaf de eerste interessante locatie; landgoed Windesheim. Andere startmogelijkheden: station Raalte; (komend met de fiets in de trein, auto parkeren is ook mogelijk). Aan de IJsselcentraleweg bij de spoorwegovergang (parkeren bij Talentum of westelijk van de spoorwegovergang aan de Commissarisweg). De route kan op 3 plekken eenvoudig ingekort worden.

Afwisselende route met 3 kortere varianten, 3 landgoederen en onderweg verschillende horeca-mogelijkheden. Cash geld mee voor de Rustpunten.(horeca)

 • startpunt

  Leestekenroute

  Goede parkeermogelijkheid aan het begin van de route. Een goede startmogelijkheid is station Raalte, met volop parkeergelegenheid. Verder Zwolle, IJsselcentraleweg bij Spoorwegovergang (parkeerterrein Talentum) of westelijker Commissarisweg. .

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Windesheim

  Landgoed Windesheim

  Het landgoed Windesheim ligt op een rug in het stroomgebied van de IJssel. Ten westen van Windesheim stroomt de rivier en liggen de uiterwaarden. Oostelijk ervan liggen de laaggelegen komgronden.

  Het landgoed zelf is ongeveer 570 hectare en voor het grootste deel in gebruik voor de landbouw. Het eigenlijke Huis Windesheim werd in de Tweede Wereldoorlog door brandbommen verwoest. De ruïne is nu een rijksmonument, evenals het park en diverse andere gebouwen op het terrein.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Winterdijk

  Winterdijk - Foto Nico Kloek

  Winterdijk

  Voorbij Windesheim heb je een prachtig uitzicht over het stroomgebied van de IJssel. Het fietspad volgt de hoge winterdijk van de rivier. Deze dijk is in principe in staat om de hoogst voorkomende vloeden te keren.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Hoefslagpaal

  Hoefslagpaal

  Links van de winterdijk bij nr. 6A tref je een markante stenen paal aan met letters en cijfers erop. Het is een hoefslagpaal. Vanaf het moment dat er in het rivierengebied dijken werden aangelegd, realiseerden de bewoners zich dat goed onderhoud van levensbelang was.Foto is niet van deze paal.

  Onderhoudsplichtig

  In het verleden waren hier veel partijen bij betrokken. Iedereen die onderhoudsplichtig was, kreeg een of meerdere dijkvakken toegewezen. Deze dijkvakken werden hoefslagen genoemd.

  Om de onderhoudsvakken duidelijk te markeren werden hoefslagpalen geplaatst, met daarop letters en/of cijfers die verwezen naar de hoefslagplichtige.

  Als gevolg van onder meer de dijkverzwaring zijn in de loop van de tijd veel hoefslagpalen verdwenen, maar langs de IJssel zijn nog enkele unieke exemplaren te vinden. Zeskantige arduinstenen paal gedekt met een halve bol. Inscriptie uit 1760: R 148 V 6 D 6.1760: R 148 V 6 D 6.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Zomerdijk

  Zomerdijk

  De zomerdijk, die je dichter bij de rivier ziet liggen, is veel lager. Deze is aangelegd om het land dat vlak langs de rivier ligt in de zomermaanden droog te houden. Boeren kunnen het in die periode als weiland voor hun vee gebruiken.

  Overstromen

  ’s Winters mag de zomerdijk overstromen. Fietsend over de hoge dijk heb je links van je, bij de rivier, de zomerdijk vaak in het vizier. Het beste zichtbaar is hij aan het einde van het fietspad over de winterdijk.

 • instructie

  Route naar knooppunt 19

  Bij wandelnetwerkpaal L44 RA naar Jan van Arkelweg, LA Harculosepad in, RA IJsselcentralweg in.

 • instructie

  Na knoopp 19 ontbreekt bordje

  Na knooppunt 19 ontbreekt een bordje naar knooppunt 20. Vervolg de IJsselcentraleweg, Na spoorlijn RA over fietspad langs het water. Westelijk langs het water over fietspad langs het spoor.

  Fietspad van knooppunt 19 naar 20 Bordje ontbreekt
 • fietsknooppunt

  19

 • instructie

  Instructue LA bij L45

  Linksaf bij paaltje L45 van het wandelnetwerk. Bordje naar knooppunt 20 ontbreekt.

 • horeca

  Horeca Golfclub

  Even afwijken van de route: stukje rechtdoor naar het clubgebouw op de golfbaan voor ijsje of drankje

 • instructie

  Prov. weg oversteken

  Aan de overkant van de weg naar rechts en daarna eerste pad LA

 • horeca

  Theehuis De Oude Mars

  Aan de rechterkant horeca: Theehuis De Oude Mars. De Mars 19 8014 BJ Zwolle.

  Theehuis De oude Mars
 • fietsknooppunt

  20

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Soestwetering

  Soestwetering

  Het gebied waar je doorheen fietst kent een uniek stelsel van weteringen en vloedgraven. Over de vloedgraven verderop meer; hier passeer je de Soestwetering. Weteringen zijn langgerekte waterlopen die in de middeleeuwen werden aangelegd.

  Vernatting

  In die tijd kreeg het achterland langs de IJssel steeds meer te kampen met vernatting. Dit had onder meer te maken met de dijkaanleg, waardoor het water niet meer natuurlijk kon afvloeien naar de IJssel.

  Watergangen

  Om dit probleem op te lossen werden in de lage komgronden weteringen parallel aan de rivier gegraven. Deze watergangen voerden het water af naar een punt stroomafwaarts, waar het op de IJssel geloosd kon worden. Op deze route passeer je geregeld een wetering.

 • instructie

  kort afwijken van route

  De route gaat voor de brug RA De Kolkweg in, maar ga om boerderij de Aalvanger te bekijken even RA ge brug over en weer terug; volg route naar fietsknooppunt 7.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Boerderij de Aalvanger

  Dwarshuisboerderij

  Boerderij De Aalvanger ligt in het open land ten zuiden van Zwolle, nabij de Aalvangersbrug over de Soestwetering. Het is een voorbeeld van een dwarshuisboerderij met bijbehorende schuur en stookhok.

  De boerderij, waarvan de oudste delen dateren uit de 17e eeuw, heeft een karakteristieke 19e-eeuwse uitstraling.

 • fietsknooppunt

  08

 • instructie

  Laag Zuthem

  Bij Laag Zuthem de spoorlijn over en dan links aanhouden, het dorp in. Na fietsknoopp. 7 volg route naar fietsknooppunt 15

 • fietsknooppunt

  07

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Zeedijk

  Zeedijk

  Vlak buiten het dorpje Laag Zuthem gaat de route verder over een heuse zeedijk. De aanleg ervan heeft alles te maken met de Zuiderzeevloeden die in de achttiende en negentiende eeuw een aantal malen het gebied teisterden.

  Stormvloed

  Bij stormvloed kwam het woeste zeewater van de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) tot aan het landgoed Alerdinck en zette het ruim één meter onder water. Daarom liet de toenmalige eigenaar van het landgoed in 1830 een dijk aanleggen.

  In 1883 en 1895 vonden er opnieuw Zuiderzeevloeden plaats. Ditmaal bood de dijk bescherming en keerde het zeewater.

 • instructie

  Korte variant/doorsteekje

  Voor een korte variant hier rechtsaf langs de knooppunten 22, 9 en 10. Voordat je afslaat zijn de landgoederen (Colckhof en Alerdinck de moeite van het bekijken waard.(niet binnen te bezichtigen)

 • fietsknooppunt

  15

 • instructie

  Landgoed Colckhof en Alerdinck

  Je passeert aan de linkerkant land de Colckhof. (Bruggetje over). Achter de Colckhof bevindt zich ook landgoed Alerdinck

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Landgoed Colckhof

  Langoed Colckhof

  Landgoed Colckhof bestaat uit een buitenplaats die omgeven wordt door een 40 hectare groot landschapspark van slingerende paden, waterpartijen en verrassende doorkijkjes. Samen met het landgoed Den Alerdink vormt het een fraai bosrijk ensemble.

 • fietsknooppunt

  06

 • instructie

  Blijf langs water fietsen

  Dadelijk rechts en gelijk weer linksaf de Nieuwe Wetering. Je blijft rechts langs het water fietsen.

 • fietsknooppunt

  42

 • instructie

  Het Nijenhuis

  Je nadert fietsknooppunt 25, waarna de route naar 21 leidt. Om eerst kasteel Het Nijenhuis te bezoeken:ga dan bij knoopp. 25 rechtsaf richting knooppunt 24, en weer terug na het bezoek.

 • fietsknooppunt

  25

 • instructie

  Kortere variant/doorsteekje

  Voor een kortere variant bij fietsknooppunt 21 rechtsaf tot fietsknooppunt 1, daar rechtsaf en de route verder vervolgen.

 • fietsknooppunt

  21

 • fietsknooppunt

  28

 • instructie

  Kortere variant/doorsteekje

  Bij knooppunt 50 leidt de route naar nr. 73. Een lus uit de route halen gaat hier makkelijk: ga dan niet naar knooppunt 73, maar naar 47. Je bent gelijk weer op de goede weg.

 • fietsknooppunt

  50

 • horeca

  Diverse horeca in het centrum

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Vloedgraaf

  Vloedgraaf

  Net buiten de bebouwing van Raalte zie je hoe de Linderte Leide uitwatert in het Overijssels Kanaal. Het is een van de vloedgraven in het gebied. Zoals hierboven al beschreven lopen parallel aan de IJssel de weteringen.

  De vloedgraven zijn watergangen die van oost naast west lopen en op de weteringen aansluiten. Verderop, net voorbij Mariënheem, passeer je de Linderte Leide nog een keer.

 • fietsknooppunt

  73

 • fietsknooppunt

  53

 • fietsknooppunt

  37

 • fietsknooppunt

  12

 • fietsknooppunt

  47

 • fietsknooppunt

  01

 • fietsknooppunt

  16

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Mengelgrond

  Komgronden

  Voorbij Elshof fiets je door een mengelgrondlandschap dat uniek is in Nederland. De IJssel overstroomde in het verleden de laaggelegen gebieden (komgronden) en overdekte deze met een dikke laag klei. Alleen de allerhoogste koppen bleven boven het water uitsteken.

  Bemesting

  Op deze zandkoppen bouwden de boeren hun boerderijen en legden ze hun akkers aan. De komgronden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning. Dat deze laagten aanvankelijk nog regelmatig overstroomden vond men niet erg; het slib uit het rivierwater was een natuurlijke bemesting voor de graslanden.

  Mengen

  De boeren ontdekten bovendien dat men de vruchtbaarheid van de akkers aanzienlijk kon verhogen door het zand te mengen met de klei uit de komgronden.

  Door deze menging ontstonden in de loop van de eeuwen de unieke ‘mengelgronden’, die je, fietsend over de Leugenhorst, de Kappeweg en de Bremmelerstraat overal links en rechts van de weg aantreft.

 • fietsknooppunt

  24

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Kasteel Nijenhuis

  Kasteel Nijenhuis

  Het had maar een haar gescheeld of het eeuwenoude Kasteel Nijenhuis was in de eerste helft van de twintigste eeuw aan verwaarlozing en verval ten onder gegaan. Het was de kunstverzamelaar Dirk Hannema die de provincie Overijssel ervan overtuigde het kasteel van de ondergang te redden.

  Museum

  Nijenhuis is nu een museum, met de kunstverzameling van Hannema als uitgangspunt. Het park met kenmerken van zowel de geometrische aanleg als de Engelse landschapsstijl en de havezate vormen een fraai ensemble.

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Bremmelerstraat

  Zandkoppen

  De hoge zandkoppen waren van oudsher de beste plekken om te boeren. Tot op de dag van vandaag is dit eeuwenoude vestigingspatroon nog zichtbaar. De Kappeweg (kappe = kop, zandkop) en Bremmelerstraat is een kronkelige weg die langs de natuurlijke zandhoogten in het mengelgrondlandschap voert.

 • fietsknooppunt

  23

 • horeca

  Rustpunt

  Rustpunt Bremmelerstraat 9 Wijhe

 • fietsknooppunt

  14

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Paraboolduinen

  Paraboolduinen

  Op het punt waar de Bremmelerstraat de Rietbergweg kruist, zijn links en rechts van de weg enkele lichte verhogingen in het veld zichtbaar. Het zijn paraboolduinen, die zo’n 12.000 jaar geleden ontstonden door een samenspel van wind en vegetatie.

  Daarbij blies de wind een deel van het zand weg, behalve op de plek waar vegetatie stond. Zo ontstond een uitgeblazen kern, met daaromheen een hoefijzervormig duin.

 • fietsknooppunt

  13

 • fietsknooppunt

  12

 • horeca

  Rustpunt

  Rustpunt in Herxen, even van de route af in noordelijke richting in het dorp

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Landgoed Den Alerdinck

  Landgoed Den Alerdinck

  Landgoed Den Alerdinck heeft een omvang van 120 hectare en bestaat uit landbouwgrond, bos en natuur. In het kader van de ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en het Vechtdal wordt een deel van de landbouwgrond omgevormd naar natuur.

 • fietsknooppunt

  11

 • eindpunt

  Leestekenroute

Landschapsroute gemaakt door ANWB i.s.m met LandschappenNL, Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen, routevrijwilliger Harry van Blijswijk

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!