Terug 4,8 km

Landgoed Beerze

Een heerlijke wandeling voor de hele familie door de bossen bij Beerze, vlak bij Ommen. Lekker lopen langs heide, stuifduinen en ook via het huis Beerze.

Startpunt: Beerzerpoort 4 in Beerze Parkeren op parkeerplaats (NB niet bij de schuilhut/tippie)

Verharde paden en zandpaden.

 • wandelknooppunt

  L31

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Welkom in Beerze

  Beerze, beschermd dorpsgezicht

  Natuur en cultuur in Beerze

  Natuurgebied Beerze is zo'n 400 ha groot en zeer divers in landschapstypen. Zo zijn er cultuurgronden langs de Vecht bij het esdorp Beerze, een kamduin, jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex, droge en natte heide, stuifzand en oude dennenbossen. Landschap Overijssel beheert het natuurgebied.

  Landhuis Beerze

  Te midden van alle landschapstypen ligt het oorspronkelijke 'Landgoed Beerze', bestaande uit een landhuis met een zichtlaan en een landgoedbos. Over deze 'zichtlaan' kon men in het verleden de treinstopplaats bereiken. Meer over het fraaie landhuis en haar geschiedenis, open de link.

  Huize Beerze, fraai landhuis

  Hoevenzwermnederzetting

  Het dorp Beerze is een mooie en authentieke hoevenzwermnederzetting (het woord zegt precies wat het is) en een typisch esdorp. Op de zwarte houten schuren zijn kenmerkende strovlechtwerken te vinden. Deze vind je ook nog stroomopwaarts in naburige dorpen langs de vecht.

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Kamduinen

  Los zand stuift!

  In de één na laatste ijstijd ontstond een breed en diep oerstroomdal op de plek waar nu de Vecht stroomt. Na de ijstijd raakte het stroomdal gevuld met zand dat door de wind werd aangevoerd. In de loop van de tijd werd het warmer en vormde zich veen en klei op de zandlaag.

  Mensen

  Vaak als gevolg van te intensief menselijk ingrijpen zoals ontbossing, branden, ontginning en overbegrazing, kwam het zand aan de oppervlakte te liggen. Op de hoogste plekken ging het zand stuiven. Op lagere terreinen hielden planten en bomen het zand vast.

  Op de kop

  Er ontstond een omkering van het reliëf: de hogere delen stoven diep uit en de lagere delen werden opgehoogd. Die enorme afwisseling in hoogtes is kenmerkend voor Beerze en ervaar je hier volop.

  Kamduinen

  Op de grens van het stuifzandgebied en de oude cultuurgronden ontstonden prachtige kamduinen: duinen met een steile, scherp begrensde wand. Om het oude cultuurland tegen verstuiving te beschermen, zijn op deze grens eiken geplant. De eiken stoven ook onder en men plantte er weer nieuwe bovenop.

  Kamduin met eiken
 • wandelknooppunt

  L42

 • wandelknooppunt

  L43

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Bijzondere planten en dieren

  Rood is de kleur!

  Rood? Ja, en dat maar liefst 26 keer. In Beerze komen 26 rode lijstsoorten voor. Soorten die voorkomen op de lijst met bedreigde dier-en plantensoorten. De meesten zijn te vinden op de heidevelden en in de veenputten.

  Blauwe bloemen en vlinders

  Ook op de rode lijst staat de blauwe klokjesgentiaan. In de zomer bloeit deze soort en dan zie je hier ook het gentiaanblauwtje, een vlinder die haar eitjes uitsluitend afzet op de klokjesgentiaan. We vinden hier ook de kleine veenbes en lavendelheide.

  Bruine reptielen

  Maar ook dieren van de rode lijst vind je hier. Met heel veel geluk zie je schuwe en enige giftige slang van Nederland, de adder, zich opwarmen in de zon. Ook de zandhagedis komt hier voor. Bij mooi weer zie je deze nog wel eens wegschieten van het pad.

  Zwarte vogels

  Meer kans heb je op het zien en vooral horen van Nederlands grootste zangvogel. De raaf. Zo groot als een buizerd is deze kraaiachtige die na vele heel moeilijke jaren langzaam terugkeert in de Nederlandse natuur.

  Onzichtbaar

  Als de nacht valt begint in de zomer een heel merkwaardige vogel te... tja zingen kun je het niet noemen... zijn geluid te maken. De nachtzwaluw, die uitzonderlijk goed gecamoufleerd is, is een zelden geziene en graag gehoorde broedvogel in Beerze.

 • wandelknooppunt

  L40

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Vogels

  Vogels

  In dit deel van Beerze vind je verschillende karakteristieke broedvogels, zoals de boomvalk, roodborsttapuit, boomleeuwerik, geelgors (meest voorkomende Rode Lijst-soort) en de zeldzame broedvogels raaf en nachtzwaluw. Ook wintergasten en doortrekkers tapuit en klapekster worden regelmatig gezien.

 • wandelknooppunt

  L44

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Huis Beerze

  Huis Beerze

  Via een statige en iets oplopende laan heb je prachtig zicht op het landhuis Beerze dat in 1924 is gebouwd door timmerman ‘Gait van Tiks’ uit Beerze in opdracht van baron Bentinck.

  Koningin Juliana

  Na Bentinck woonde een nicht van hem ‘op Beerze’. Haar man, jonkheer Roell, was in dienst van Juliana ten tijde van de Hofmans-affaire. Zij was in Beerze een vaak geziene gast. Veel buurtbewoners zijn in dienst geweest van de baron en later de jonkheer.

  Vroegere bouwhuis

  Overigens stond het vroegere bouwhuis van havezathe Beerse (al in 1328 genoemd) aan de Vecht op de plek waar nu Marsdijk 10 is. Hier woonde in 1227 Warner van Beerze. Deze ridder sneuvelde op het slagveld bij Ane. Rond 1746 is het huis afgebroken.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Sallandse landschap! Wordt donateur van Landschap Overijssel.

 • wandelknooppunt

  L30

 • horeca

  Rustpunt Erve Volkerink

Route gemaakt door Landschap Overijssel.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Steun natuur en landschap in Overijssel!

Dit kan al vanaf € 2,00 per maand!

Meld je aan