Landgoed Vilsteren - park

Vechtdal / Reestdal

Wandelen
4 km

Welkom op het particuliere landgoed Vilsteren. Deze wandeling leidt u door het park van het landgoed, uitgevoerd in de Engelse landschapsstijl. Met onderweg filosofische lessen gekoppeld aan follies en uitzichtspunten met namen als de theekoepel, de kluizenaarshut en de kurkentrekker.

Toegankelijkheid

Route met dijken, zandpaden en singelwegen. Goede schoenen zijn aan te raden.

Startpunt

Startpunt: Landgoedcentrum Vilsteren, Vilsterse Allee 1d, 7734 PB Vilsteren (hier zijn ook folders van de route verkrijgbaar) Parkeergelegenheid bij de kerk naast het landgoedcentrum

Highlights op deze route:

 • startpunt & folderverkoop

  Startpunt route. Hier zijn ook folders over de wandelroute verkrijgbaar a € 1,-. Deze zijn ook buiten openingstijden te vinden in een rek aan de deur van het landgoedcentrum.

 • 1

  Inleiding

  Welkom!

  Hartelijk welkom op het ca. 1.051 hectare grote, particuliere landgoed Vilsteren, eigendom van de familie Cremers. Zij heten u van harte welkom!

  Landgoed

  De meeste mensen denken bij een landgoed in eerste instantie aan een groot landhuis of kasteel met een park er om heen. Een landgoed is echter veel meer. Wat formeel gezegd is het een cultuurhistorische, landschappelijke en economische eenheid. Het gaat om het samenspel, terug te zien in deze route.

  Ensemble

  Huis Vilsteren vormt de kern van het landgoed, met daaromheen o.a. het park, de bossen en het dorp Vilsteren. Een weldoordacht 'ensemble'. Het park is uitgevoerd in de Engelse landschapsstijl. Het huidige Huis Vilsteren dateert van 1906. De huidige aanleg van het park is van ca. 1810.

  Dorp op het landgoed

  Het dorp Vilsteren behoort dus ook bij het landgoed. Een heel dorp op een landgoed is voor Nederland een unieke situatie. De gemeenschap van Vilsteren en het landgoed zijn al eeuwen nauw met elkaar verbonden.

 • Route instructie

  Vanaf het landgoedcentrum de Borrinkdijk uit richting kerk. Op de eerste kruising linksaf het voetpad op.

 • 2

  Huis Vilsteren

  Buitenverblijf

  Het huidige 'Huis Vilsteren' stamt uit 1906 en is een ontwerp van architect Eduard Cuypers. De bouwstijl is neorenaissance. De voorganger van dit huis stond ook op deze plek, maar was veel soberder uitgevoerd. Dit huis was gedurende enkele generaties een buitenverblijf.

  Comfortabeler wonen

  De opeenvolgende eigenaren van het landgoed woonden in die tijd in Zwolle. Toen Gellius Pathuis Cremers en zijn vrouw Hermance begin 20e eeuw permanent op het verouderde en weinig comfortabele buitenverblijf wilden gaan wonen, besloten ze het oude huis te slopen en het huidige huis te bouwen.

  Lees meer...
 • Route instructie

  Let op: Vilsterseweg oversteken en via fietspad linksaf. Eerste rechts, Stuwpad in.

 • 3

  Beleid van het landgoed

  Het dorp in de omgeving

  Het beleid van het landgoed is er op gericht geen strakke visuele grens tussen het dorp en de omgeving te laten ontstaan. Het Stuwepad vormt landschappelijk een geleidelijke overgang tussen het meer formele park rondom Huis Vilsteren en de natuur tussen dorp en Vecht.

  Dode arm

  Het water dat u voor u ziet, is niet de Vecht zelf, maar een oude dode arm van de Vecht. Deze is ontstaan tijdens de kanalisatie van de Vecht aan het eind van de 19e eeuw. De meeste landbouwgronden langs de Vecht worden extensief beheerd. De overheid stimuleert dit met subsidies.

 • Wandelkeuzepunt R11

 • Route instructie

  Na dijkje met zicht op water eerste rechtsaf zandpad in en volgen tot Kurkentrekker.

 • 4

  Kurkentrekker - uitzicht

  Uitzichtspunt

  Van hier uit heeft u een prachtig uitzicht op de kern van het landgoed: het dorp, de es, de molen en het landhuis. Aan het begin van de negentiende eeuw werd het landleven geïdealiseerd. Het werd tot voorbeeld gesteld tegenover het stedelijk leven vol kwaad en zedelijk verderf.

  Landman

  Vanaf de Theekoepel kon de wandelaar de eenvoudige landman aan het werk zien en dat stemde tot nadenken over het zuivere, ongecompliceerde en zo natuurlijke leven wat deze man leidde.

 • 5

  Kurkentrekker - Vecht

  Dode arm van de vecht

  Het water dat u vanaf de Kurkentrekker ziet is niet de Vecht zelf, maar een oude dode arm van de Vecht. Deze is ontstaan tijdens de kanalisatie van de Vecht aan het eind van de 19e eeuw. De huidige Vecht loopt een stuk noordelijker, net voor de bebouwing die u ziet.

  Meander

  De oude arm, ook wel 'meander' genoemd, staat aan de westelijke kant nog in open verbinding met de Vecht. De oostelijke, meer stroomopwaarts gelegen kant is bij de kanalisatie van de Vecht afgesneden.

  Aantakken

  Het waterpeil in de meander gaat dus - net als dat van de Vecht - nog op en neer, maar van stroming is vrijwel geen sprake meer. Bij ongewijzigd beleid zal de meander heel langzaam verlanden.

 • Route instructie

  Na Kurkentrekker zandpad verder rechtdoor volgen. Bij de bocht rechtsaf en bij weiland linksaf richting Theekoepel.

 • 6

  Theekoepel

  De Theekoepel

  Vanaf de theekoepel heeft u - uitkijkend over de Molen Es - mooi uitzicht op het dorp. De molen is in 1858 door het landgoed gebouwd voor de pachters.

 • Route instructie

  Na Theekoepel slingerend pad verder volgen. Bij kruising met zandpad rechtsaf. Hier is een mogelijkheid om de route in te korten en het pad terug te lopen, langs het sportpark naar het dorp en landgoedcentrum.

 • Route instructie

  Voor het dijkje linksaf tussen paaltjes door. Na zicht op Grote Es pad verder volgen en bij viersprong met paaltjes rechtdoor. Bij volgende kruising linksaf. Bij volgende kruising rechtsaf en pad volgen tot Kluizenaarshut.

 • 7

  Kluizenaarshut

  Bekende 'folly'

  De Kluizenaarshut is de beroemdste halteplaats van Vilsteren. Het is een voorbeeld van wat in de Engelse landschapsstijl een 'folly' wordt genoemd. Follies werden gebruikt om het landschap nog romantischer en verrassender te maken.

  Meditatiepunt

  In de filosofische achtergrond van de wandeling is de kluizenaarshut een meditatiepunt. De wandelaar kan zich terugtrekken voor bezinning en - in mindere tijden - een voorbeeld nemen aan de ondanks slechte omstandigheden toch tot bloei komende rododendrons in het dal voor zich.

 • Route instructie

  Na 20m rechtsaf steil pad op en aan andere kant eraf naar graf kluizenaar. Via andere pad terug. Bij 4sprong rechtdoor, bij T-splitsing rechtsaf bult op. Of: oorspronkelijke pad blijven volgen, bij 4sprong linksaf. Bij T-splitsing rechtsaf bult op.

 • Route instructie

  Hier komen de twee routes weer bij elkaar: bult aan andere kant weer af en bij hekje linksaf. Smalle pad blijven volgen (ook bij twee viersprongen) tot aan bankje bij kastanje met zicht op uiterwaarden.

 • 8

  De Grote Es

  Overgang in het landschap

  Het pad volgt hier de overgang tussen het hogere gedeelte (de Grote Es) en het lagere gedeelte van de uiterwaarden van de Vecht. Een goed voorbeeld van manier waarop Blom handig gebruik heeft gemaakt van het al aanwezige landschap.

  Verdroging

  De plas die u voor u ziet is onderdeel van een project om de verdroging van landgoederen tussen Vilsteren en Zwolle tegen te gaan. De plas is gegraven in 2001. De kunst is dit soort nieuwe elementen op een verantwoorde manier in het landschap in te passen.

 • Route instructie

  Let op: verharde weg recht oversteken. Bij kruising met nieuwe laan deze schuin oversteken en het jonge beukenbos ingaan. Bij T-splitsing rechtsaf. Na 15 meter linksaf en pad volgen tot boven.

 • Wandelkeuzepunt R16

 • 9

  Het parkbos

  Engelse landsschapsstijl

  Het parkbos, de wandelpaden en de uitzichtpunten hier zijn typisch voor de zogenaamde Engelse landschapsstijl. Het reliëf in het landschap is deels door mensenhanden gemaakt en deels natuurlijk.

  Singels

  Rond de 16e eeuw werd de Grote Es bedreigd door het stuifzand. Ter bescherming hiertegen, plantte men singels op wallen. Hierdoor werd het stuifzand tegengehouden.

 • Wandelkeuzepunt R15

 • Terug naar de start

  Na de bult het grootste pad in westelijke richting volgen tot aan verharde weg. Bij verharde weg rechtsaf terug richting landgoedcentrum. Let op: links lopen i.v.m. verkeer.

 • Restaurant & Herberg De klomp

  De ernaast gelegen 'De Nieuwe Ruif', BBQ restaurant en café, kent andere openingstijden. Klik op de link voor beide locaties. Vanaf of nabij deze horeca in Vilsteren starten meerdere wandel-/fietsroute apps van Landschap Overijssel. Zie: http://www.landschapoverijssel.nl/routes of via de app naar routes rond Vilsteren.

  De Klomp & De Nieuwe Ruif
 • Einde!

Colofon: Route gemaakt door landgoed Vilsteren.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?