OHP 1: Oldenzaal - Kennispark

Noord Twente

Wandelen
23 km

De wandeling is onderdeel van het Overijssels Havezatenpad en voert van station Oldenzaal naar station Enschede-Kennispark via prachtige landgoederen. Het hele pad loopt van Oldenzaal naar Steenwijk (270 km) en is te lopen met behulp van de wandelgids van het Nivon (2e druk, 2019).

Toegankelijkheid

Het terrein is goed toegankelijk. Enkele delen zijn verhard, maar het grootste deel is onverhard. In de winter kunnen er modderige stukken zijn.

Startpunt

Beginpunt is station Oldenzaal, met parkeergelegenheid, of station Enschede-Kennispark. De route is rood-wit gemarkeerd en is in twee richtingen te lopen.

Highlights op deze route:

 • Station Oldenzaal

 • Station Oldenzaal

 • Wandelkeuzepunt T48

 • Wandelkeuzepunt S24

 • Wandelkeuzepunt S12

 • 1

  Landgoed De Haer

  Landgoed De Haer

  Dit kapitale landhuis met parkachtige tuin is in 1881 gebouwd in opdracht van de Oldenzaalse textielfabrikant Gelderman. Bij het huis staat een enorme mammoetboom uit 1880 van ruim 32 meter hoog.

  Architect Moll

  Huis De Hear werd ontworpen door Jacobus Moll (1844-1914). Deze Hengelose stadsarchitect ontwierp ook het beursgebouw in Hengelo en verschillende fabrieken en arbeiderswoningen in Twente. Ook maakte hij het ontwerp voor het parkgebouw in het Volkspark van Enschede; een veelzijdig architect.

  Landschapspark van Wattez

  Het park is in 1920-1921 opnieuw aangelegd door landschapsarchitect Pieter Hermannus Wattez. De vijver heeft de vorm van een steek (De Napoleonshoed). De uitvoering van de eendenkooi doet denken aan een Chinese tempel.

 • Wandelkeuzepunt T21

 • Wandelkeuzepunt R04

 • Wandelkeuzepunt S28

 • Wandelkeuzepunt T51

 • Wandelkeuzepunt R67

 • Wandelkeuzepunt R71

 • 2

  Boerskotten

  Boerskotten

  Op de brug over de A1 ziet u dat het bosgebied van Landgoed Boerskotten door de snelweg in twee stukken is gesneden. Net als bij de aanleg van de A28 door Amelisweerd was er hier begin jaren tachtig het nodige protest tegen.

  De aanplant van bomen elders werd uiteindelijk als ‘goedmaker’ geaccepteerd, evenals de aanleg van een ecoduct om de twee bosgebieden met elkaar te verbinden.

  Wanneer er in de winter sneeuw ligt, vinden er tellingen plaats van passerende dieren. Ook wordt er wel eens zand aangeharkt om sporen te verkrijgen. Dit leverde onder andere het bewijs op dat de das af en toe passeert.

 • Wandelkeuzepunt R70

 • Wandelkeuzepunt R69

 • 3

  Millenniumlaantje

  Millenniumlaantje

  Op 17 november 2001 is hier voor elk kind dat in het jaar 2000 in de gemeente Losser is geboren, een beuk geplant. De burgemeester van Losser en een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten plantten samen de eerste boom, ter nagedachtenis aan de levenloos geboren of overleden kinderen.

 • Wandelkeuzepunt R75

 • Wandelkeuzepunt S16

 • Wandelkeuzepunt R76

 • Wandelkeuzepunt R77

 • Wandelkeuzepunt R62

 • Wandelkeuzepunt R93

 • 4

  Judithhoeve

  Judithhoeve

  De Judithhoeve is een boerderij op landgoed de Snippert. De hoeve is genoemd naar de dochter van Helmich Benjamin Blijdenstein. Aan de andere kant van het pad ligt een zwerfsteen met daarop de naam van de textielfamilie.

 • 5

  De Snippert / Haagse bos

  De Snippert

  De Snippert is een voormalig heideveld dat ruim honderd jaar geleden door de Heidemij is ontgonnen. Dit gebeurde in opdracht van de familie Blijdenstein, die de grond had aangekocht om er een landgoed te stichten. Er werden lanen aangelegd en landbouwgronden ingericht.

  Ten behoeve van de wildstand en voor houtproductie verrezen er bossen met douglas, lariks, grove den en eik. Albert Jan Blijdenstein was de grondlegger van de Heidemaatschappij.

  Haagse Bos

  Ook het Haagse Bos is eigendom van Natuurmonumenten. Het gemengde bos wordt langzaam omgevormd tot loofbos. In de herfst treft u er veel paddenstoelen. Op de lemige bosgrond groeien maagdenpalm en dalkruid.

 • Wandelkeuzepunt R90

 • Wandelkeuzepunt R89

 • Wandelkeuzepunt R88

 • Wandelkeuzepunt S36

 • Wandelkeuzepunt R83

 • Wandelkeuzepunt R81

 • Wandelkeuzepunt R91

 • 6

  Rabatten Lonnekerberg

  Lonnekerberg

  De top van de Lonnekerberg meet +56 m NAP. Op de berg groeit een bonte verzameling van naaldbomen, variërend van Servische spar, Japanse lariks, Oostenrijkse den, Douglas tot Weymouth. Het gebied is in de negentiende eeuw na de verdeling van de markegronden ontgonnen.

  Rabatten

  De ontginning was een initiatief van Albert Blijdenstein (net als bij de Snippert). Hij liet er een uitgebreid rabattenstelsel aanleggen. De 320 km wallen en geulen moesten voorkomen dat de jonge aanplant overspoeld raakte.

 • Wandelkeuzepunt R85

 • Rustpunt Bergweg

 • Wandelkeuzepunt X13

 • 7

  Roolvinkes

  Roolvinkes

  Eens moet de Roolvinkes de plek zijn geweest waar een groepje Neanderthalers ruim 60.000 jaar geleden zijn kampement had opgeslagen. Het leverde de oudste sporen van bewoning in de gemeente Enschede op. Op een akker bij de Vergertweg werden een vuistbijl en een bewerkte vuursteen gevonden.

  De zeldzame vondsten zijn te bewonderen in museum Natura Docet in Denekamp.

  Wiefkerpad

  De route van het Havezatenpad gaat via het Wiefkerpad, dwars over de Roolvinkes naar Lonneker. Het pad was eeuwenlang als kerkenpad in gebruik.

 • Wandelkeuzepunt X15

 • Wandelkeuzepunt X18

 • Café Sprakel

 • Hotel Savenije

  Op het bankje tegenover hotel Savenije heeft u een prachtige blijk op het plein. Luistert u gerust naar een fragment van Brakman over het dorpsplein Lonneker

 • Café-restaurant Sprakel

 • Wandelkeuzepunt Y21

 • 8

  Lonneker

  Lonneker

  Lonneker is de naam van de marke die zich eens uitstrekte in een halve cirkel rondom het stadje Enschede. Later, onder Napoleon, werd deze marke de gemeente Lonneker. In 1934 werd de gemeente ingelijfd door Enschede.

 • Wandelkeuzepunt X17

 • Wandelkeuzepunt W57

 • Wandelkeuzepunt X14

 • Wandelkeuzepunt A22

 • Wandelkeuzepunt X11

 • Wandelkeuzepunt X12

 • 9

  Pompstation waterwinning

  Pompstation waterwinning

  Het oppervlaktewater werd na een eerste zuivering via de spaarbekkens geïnfiltreerd in de bodem. Als grondwater werd het weer opgepompt en na zuivering gedistribueerd als drinkwater. Karakteristiek is het oude pompgebouw uit 1891, dat op een kunstmatige heuvel is gebouwd.

 • 10

  Bezoekerscentrum Hof Espelo

  Bezoekerscentrum

  Dit is het bezoekerscentrum van Landschap Overijssel. Hier kun je iedere zondag terecht voor informatie over het landschap, wandel- en fietsroutes en een kop koffie.

  Kinderactiviteiten

  Regelmatig organiseren we kinderactiviteiten. Zo zijn er middagen waarop kinderen nestkastjes kunnen timmeren of het kabouterpad kunnen lopen. Ook is er een natuurspeelplaats, het 'Klauterwoud'.

  Volwassenen

  Voor volwassen bezoekers worden o.a. excursies georganiseerd onder leiding van een natuurgids. Thema's van de excursies zijn bijvoorbeeld soorten ( denk aan vogels, vlinders of paddenstoelen) of natuurbeheer.

  informatie & openingstijden
 • 11

  Spaarbekkens waterwinning

  Spaarbekkens waterwinning

  De goede kwaliteit van het water op de noordoostelijke helling van de stuwwal resulteerde in de aanleg van grote spaarbekkens. De bekkens werden na 1936 voor een belangrijk deel gevuld met water afkomstig uit het Twentekanaal.

 • Wandelkeuzepunt W12

 • Wandelkeuzepunt W29

 • 12

  Torentje van Drienerlo

  Torentje van Drienerlo

  Wim T. Schippers maakte in 1987 een bijzonder kunstobject voor de vijver van cultuurcentrum Vrijhof, op de campus van de Universiteit Twente. De titel van het werk verwijst naar het gelijknamige landgoed waarop de campus is gebouwd. Het torentje wekt de indruk dat in de vijver een kerk is verzonken.

  Kerk kopje onder?

  Het kunstwerk staat misschien wel symbool voor het achterblijven van kerkelijke dogma's bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. Of zou de wegzakkende kerk een verbeelding zijn van de terugloop van het aantal kerkgangers in Nederland?

  Uitnodiging

  Het werk nodigt in elk geval uit om de kerk in een breder, en ook landschappelijk verband te beschouwen. Hoe is jouw relatie tot de kerk? Heb jij een kerk nodig voor jouw geloof en aspecten als zingeving en hoop of vind jij een andere vorm?

 • Wandelkeuzepunt W28

 • Wandelkeuzepunt W08

 • Station Enschede-Kennispark

Colofon: De route is gemaakt door de vrijwilligers van het Overijssels Havezatenpad van het Nivon.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?