OHP 3: Nijverdal - Ommen

Salland

Wandelen
28 km

De wandeling is onderdeel van het Overijssels Havezatenpad en voert van station Nijverdal langs de Regge en via enkele mooie landgoederen naar station Ommen. Het hele pad loopt van Oldenzaal naar Steenwijk (270 km) en is te lopen met behulp van de wandelgids van het Nivon (2e druk, 2019).

Toegankelijkheid

Het terrein is goed toegankelijk. Enkele delen zijn verhard, maar het grootste deel is onverhard. Een groot gedeelte loopt langs de rivier de Regge.

Startpunt

Beginpunt is station Nijverdal of station Ommen, beide met parkeergelegenheid. De route is rood-wit gemarkeerd en is in twee richtingen te lopen.

Highlights op deze route:

 • Nijverdal station

 • 1

  Textielfabriek

  Textielfabriek

  De in 1836 door Thomas Ainsworth opgerichte fabriek werd in 1851 gekocht door de gebroeders Salomonson. Ze lieten de oude fabriek slopen en een geheel nieuwe fabriek bouwen naar Engels model. De fabriek is nog steeds in werking.

  De oudste gebouwen staan onder de hoge schoorsteenpijp (met de letters Kon Stoom Bleek).

 • Wandelkeuzepunt -

 • Bowlingboerderij

 • Gagelmansveentje (Z)

  Vanaf Nijverdal: aIs het veentje erg modderig is, hier rechtdoor en linksaf zandpad op. Vanaf Ommen: rechtdoor Duivecatelaan op.

 • Wandelkeuzepunt F61

 • Gagelmansveentje (N)

  Vanaf Nijverdal: rechtsaf bospad omhoog. Vanaf Ommen: als het Gagelmansveentje erg modderig is, dan hier linksaf bospad volgen.

 • 2

  Duivecate

  Landgoed

  Oud landgoed, lange tijd bewoond door het Deventer geslacht Van Duren. Het is echter nooit een havezate geweest. De laatste Van Duren, de vrekkige Sophia, werd in 1863 op mysterieuze wijze vermoord. Het huis brandde in 1931 af.

 • Wandelkeuzepunt F62

 • Wandelkeuzepunt F63

 • De Wilgenwaerd

  Indoor & outdoor activiteiten,

 • Wandelkeuzepunt F39

 • Wandelkeuzepunt F65

 • Wandelkeuzepunt F66

 • 3

  Oude meanders

  Waterschap Regge en Dinkel

  Fraaie oude meanders, die de huidige Regge kruisen. Het waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel) heeft ze in de loop van 2016 in ere hersteld.

 • Wandelkeuzepunt F69

 • 4

  Stuw

  Overwater

  Al in 1300 lag op deze plaats een houten 'schutstal' om de waterstand van de Regge te regelen. In 1981 werd een nieuwe stuw gebouwd, die in 1995 werd uitgebreid met een vistrap. In 2002 kwam er ook een overtoom met sleepmechaniek, om de Enterse zomp over de dam te 'slepen'.

 • Wandelkeuzepunt G18

 • Wandelkeuzepunt F36

 • Wandelkeuzepunt F37

 • Wandelkeuzepunt F38

 • 5

  Schuilenburg

  Gerestaureerde restanten

  Gerestaureerde restanten van de ooit belangrijke havezate, voor het eerst genoemd in 1125. Het huis werd rond 1775 afgebroken, de watermolen werd kort na 1800 buiten werking gesteld. De slotgracht is in 1998 weer uitgegraven. Rondom ligt een mooi, bosrijk landgoed.

  Het voormalige 'bouwhuis' en de monumentale wagenschuur van Schuilenburg zijn nu in gebruik als ‘Sagenschuur’. In de schuur kan men onder meer eten, terwijl sagenvertellers over de rijke geschiedenis van Schuilenburg verhalen.

 • Schuilenburg

 • Wandelkeuzepunt F33

 • Wandelkeuzepunt F34

 • 6

  Marsdijk

  Marsdijk en uiterwaarden

  Achter de oude Marsdijk ligt een brede uiterwaard met diverse oude meanders van de Regge. In de winter stroomde dit gebied meestal geheel onder.

 • Wandelkeuzepunt A83

 • 7

  Rhaanderesch

  Rhaander Esch

  Deze fraaie es ligt op de flanken van de Mekkelink, een opmerkelijke opduiking van zo'n 20 m hoog. De Mekkelink is een klein stuwwalletje.

 • Wandelkeuzepunt A82

 • 8

  Rhaan

  Rhaan

  Dit buurtschap is genoemd naar de vroegere havezate Rha of Rhaan, waarvan de naam teruggaat tot 1382. Het huis werd in 1841 gesloopt. Er zijn geen sporen van overgebleven.

 • Wandelkeuzepunt A86

 • Wandelkeuzepunt A87

 • 9

  Hankate

  Vistrap

  De Regge wordt bij de stuw van Hankate via een duiker onder het hoger liggende Overijssels Kanaal geleid. Bij het aanleggen van de vistrap is een deel van het kanaal verdwenen.

  Het water van het kanaal wordt nu via een duiker onder de vistrap geleid. Meer uitleg op het informatiepaneel van Waterschap Regge en Dinkel. Het Overijssels Kanaal, dat Zwolle en Deventer verbond met Twente, werd in 1855 geopend en in 1964 voor de scheepvaart gesloten.

 • Wandelkeuzepunt A86

 • 10

  Buurtschap Egede

  Havezate Egede

  Buurtschap genoemd naar voormalige havezate Egede, die zijn oorsprong had in 1382. Er zijn nog enkele bescheiden restanten zichtbaar op een boerenerf.

 • Wandelkeuzepunt A99

 • Wandelkeuzepunt A91

 • Wandelkeuzepunt A90

 • 11

  Velderberg

  Natuurgebied Velderberg

  In natuurgebied Velderberg is Waterschap Regge en Dinkel in 2005 begonnen met het herstel van oude rivierbeddingen van de Regge. Op een topografische kaart is aan de loop van de oude gemeentegrenzen goed te zien hoe bochtig de Regge vroeger was. De oude situatie is zo veel mogelijk teruggebracht.

 • Wandelkeuzepunt A89

 • Wandelkeuzepunt P73

 • 12

  Archemer Stuw

  Archemer Stuw

  De Archemer stuw met vistrappen ligt bij de monding van de Linderbeek. De vistrap was in 1989 de eerste die Waterschap Regge en Dinkel in de Regge realiseerde. De aanleg van vistrappen werd pas zinvol door de sterk verbeterde waterkwaliteit in de jaren tachtig.

 • Wandelkeuzepunt A60

 • Naar ijsboerderij (Z)

  Vanuit Nijverdal: hier rechtsaf voor alternatieve route langs boerderij Meulenhorst. Vanuit Ommen: linksaf de route langs de Regge vervolgen.

 • IJsboerderij

  IJsboerderij Meulenhorst. Agrotoerisme op monumentale boerderij. Het biologisch melkveebedrijf heeft een eigen ijsmakerij.

  website
 • Naar ijsboerderij (N)

  Vanuit Nijverdal: hier rechtdoor (einde alternatieve route). Vanuit Ommen: hier rechtdoor voor alternatieve route langs ijsboerderij Meulenhorst.

 • Wandelkeuzepunt N39

 • Wandelkeuzepunt N30

 • 13

  Kasteel Eerde

  Kasteel Eerde

  Deze havezate werd al in de 14e eeuw genoemd. Het huidige huis is van 1715. Het fraaie landgoed van Natuurmonumenten heeft baroktuinen en in de wijdere omgeving een lieflijke afwisseling van akkers, weiden en bosjes op de glooiende Eerder Esch.

 • Wandelkeuzepunt N37

 • Wandelkeuzepunt N27

 • Wandelkeuzepunt N24

 • Samenloop met Pieterpad

  Tussen de Steile Oever en de Lemelerweg volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Pieterpad hetzelfde traject.

 • Wandelkeuzepunt N25

 • Wandelkeuzepunt N26

 • Samenloop met Pieterpad

  Tussen de Steile Oever en de Lemelerweg volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Pieterpad hetzelfde traject.

 • Nieuwe Brug

 • Wandelkeuzepunt P11

 • 14

  Besthmenermolen

  Rietgedekte beltkorenmolen

  Deze rietgedekte beltkorenmolen uit 1862 herbergt een natuurinformatiecentrum. De molen was in bedrijf tot 1950 en werd uitwendig gerestaureerd in 1995. Naast de molen is een expositieruimte met informatie over de gebieden het Laer, de Lemeler- en Archemerberg en boswachterij Ommen.

 • Wandelkeuzepunt N11

 • Wandelkeuzepunt N12

 • Wandelkeuzepunt M66

 • Wandelkeuzepunt M65

 • Wandelkeuzepunt M64

 • Wandelkeuzepunt M62

 • Samenl. Maarten van Rossumpad

  Tussen de Reggemarsdijk en Het Laer volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Maarten van Rossumpad hetzelfde traject.

 • Wandelkeuzepunt M57

 • 15

  Het Laer

  Havezate Het Laer

  Havezate Het Laer dateert uit de 13e eeuw. Het huidige 17e-eeuwse huis behoorde net als kasteel Eerde aan de adellijke familie Van Pallandt, maar werd al in 1932 overgenomen door de gemeente Ommen. Het huis heeft nu een representatieve functie. Het park en het bos zijn vrij toegankelijk.

  Tussen het huis en station Ommen ligt de ijskelder van het huis, die wordt bevolkt door een kolonie vleermuizen.

 • Samenl. Maarten van Rossumpad

  Tussen de Reggemarsdijk en Het Laer volgt het eveneens wit-rood gemarkeerde Maarten van Rossumpad hetzelfde traject.

 • Wandelkeuzepunt M56

 • Wandelkeuzepunt M63

 • De Remise

  Restaurant in het stationsgebouw van Ommen.

 • Ommen station

Colofon: De route is gemaakt door de vrijwilligers van het Overijssels Havezatenpad van het Nivon.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?