Terug 41 km

Rondje Kampereiland en Mandjeswaard

Ontdek de randen van de IJsseldelta

Een mooie fietstocht langs de monding van de IJssel, oude stroomgeulen, prachtige rietvelden, boerderijen, uitgestrekte weilanden, voetveren en verrassende uitzichten. Op verschillende plekken ervaart u hier een oorverdovende stilte. Zuiderzee werd IJsselmeer, maar het eilandgevoel is er nog!

De route is vanuit Zwolle per trein bereikbaar (Kamperlijntje). Het startpunt van de route is aangegeven bij het begin van de Frieseweg in IJsselmuiden. Er zijn verschillende nabij gelegen parkeervoorzieningen aangegeven. Het eindpunt van de route is aangegeven bij het stationsplein in IJsselmuiden.

Rustige wegen en fietspaden. De route komt langs 2 fietsveren die van 15 april tot 15 oktober varen. Er zijn doorsteek routes aangegeven.

 • startpunt

  Start

 • parkeerplaats

  P3

 • parkeerplaats

  P1

 • fietsknooppunt

  13

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Ganzensluis

  De Ganzensluis

  Het Kampereiland wordt omsloten door rivier de IJssel, het Kattendiep, het Ramsdiep, het Zwartemeer en het Ganzendiep. Het Ganzendiep was eeuwenlang de hoofstroom van de IJssel. De Ganzensluis zorgt voor de scheepvaartverbinding tussen de IJssel en het Ganzendiep.

 • instructie

  Oversteken

  Oversteken en de Frieseweg volgen.

  Oversteken

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf en volg de Pijperstaart.

  Linksaf

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Nautisch verleden

  Schepen met passie!

  Kampen heeft een nautisch verleden dat teruggaat tot de 12e eeuw. Toen werden aan de Oever van de IJssel al Koggeschepen gebouwd, waarmee in het Hanzeverbond handel werd gedreven. Ook in de 21e eeuw worden aan de oever van de IJssel nog schepen gebouwd en is er een uitgebreide industrie haven.

  De Kamperkogge TB Shipyards Zuiderzeehaven
 • 3
  Bezienswaardigheid

  Noorddiep

  Het Noorddiep

  Scheve bomen aan het Noorddiep

  De monding van de IJssel in de Zuiderzee was in de 14e eeuw een rivierdelta, bestaande uit 14 eilanden, doorsneden door diepe geulen. Door opslibbing en bedijking groeiden deze eilanden aan elkaar en ontstond het Kampereiland. Enkele afgedamde rivierarmen, zoals het Noorddiep, zijn nog zichtbaar.

 • fietsknooppunt

  33

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Eilandbrug

  De Molenbrug

  Eilandbrug

  Na het droogvallen van de Noordoostpolder in 1940 en de openstelling van de Ramspolbrug in 1949 liep de hoofdroute voor het doorgaande verkeer naar de Noordoostpolder over de oostoever van de IJssel, vanaf Zwolle via IJsselmuiden naar de Ramspolbrug.

  Een knelpunt was met name de passage van IJsselmuiden, waar een kruispunt ter hoogte van het station en de Stadsbrug naar Kampen een groot probleem voor de doorstroming werd. Met de aanleg van de N21 en de opening van de Eilandbrug in 2003 loopt de hoofdroute via de andere oever.

  Eilandbrug
 • 5
  Bezienswaardigheid

  Kattendiep

  Het Kattendiep

  Het Kattendiep

  Het Kattendiep is één van de twee uitmondingen van de Nederlandse rivier de IJssel in het Ketelmeer. Het Kattendiep is de noordelijke rechter zijarm. De zuidelijke linker zijarm is het Keteldiep. Het Kattendiep is 700 meter lang. Het Kattendiep werd gegraven in 1940 door de Dienst Zuiderzeewerken.

  Visrecht Kattendiep Ketelmeer
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Jan Nap Toren

  Jan Nap observatiepost

  Deze observatietoren is een herinnering aan Jan Nap. Hij was de stuwende kracht achter de vogelwerkgroep IJsseldelta te Kampen. Jan Nap was regionaal, nationaal en internationaal actief en genoot erkenning als groot vogelkenner en aimabel mens.

  Vanaf deze toren heeft men een prachtig uitzicht over de rietlanden van de uiterwaarden en de monding van de IJssel en het Zwartewater, met al zijn verschillende vogelsoorten. Ook heeft men vanaf de toren mooi zicht op een zeearendennest. Je kunt hier dus prachtig zeearenden spotten!

  herstel Jan Nap toren
 • 7
  Bezienswaardigheid

  Ramspol

  Balgstuw Ramspol

  Balgstuw te Ramspol

  Ramspol is het punt waar Kampereiland en Noordoostpolder elkaar bijna raken. Voor de inpoldering was Ramspol een onbedijkt eilandje in de Zuiderzee ter grootte van 5.83 ha voor de Overijsselse kust ter hoogte van Kampen. In 1852 werd dit eilandje door een krib verbonden met het Kampereiland.

  Naast de brug in de rijksweg ligt een balgstuw die bij stormvloed het achterliggende land beschermt. Deze stuw, die onder normale omstandigheden op de bodem van Ramsgeul en Ramsdiep ligt, wordt bij storm en hoge waterstand automatisch opgeblazen en fungeert dan als stormvloedkering.

  Gemiddeld is dat eenmaal per jaar het geval.

  Ramspol Stormvloed kering Ramspol
 • fietsknooppunt

  35

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf en volg de Noorderrandweg.

  Linksaf

 • instructie

  Linksaf

  Links aanhouden, blijf op de Noorderrand weg

  Links aanhouden

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Rustpunt Noorderrandweg

  Rustpunt Noorderrandweg

  Beleef de stilte! Hier, ver van waan van de dag met z'n verkeersdrukte, hoor je de geluiden van de natuur: vogels, een kikker, een koe, het ruisen van het riet. Wat een rust!

  Het rustpunt is gesitueerd op een mooie rustige en vrije plek achter op ons erf van de boerderij, waar we zo’n 60 melkkoeien houden. Geniet daarbij van een lekker bakje koffie of thee, chocomelk of cup a soup. Vaak is er zelfgebakken koek, cake of appelgebak met roomboter.

  Rustpunt familie van Dijk
 • instructie

  Rechtsaf

  Sla rechtsaf en volg de Stikkenpolderweg

  Rechtsaf

 • fietsknooppunt

  16

 • instructie

  Rechtdoor

  Ga rechtdoor en blijf op de Stikkenpolderweg

  Rechtdoor

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Het Ganzendiep

  Het Ganzendiep

  Het Ganzendiep is een zijtak van rivier de IJssel bij de stad Kampen. Het Ganzendiep is negen kilometer lang en mondt uit in het Zwarte Meer. Het Ganzendiep is bij de IJssel afgesloten met een sluis, de Ganzensluis. Tot in de 19de eeuw was het Ganzendiep de hoofdstroom van de IJssel.

  Aan de overzijde van het water ligt de plaats Grafhorst. De Vikingen zijn via het Ganzendiep tot in Grafhorst geweest. In de huidige loop van het water ligt de vroegere kerk van het dorp.

  Het Ganzendiep
 • fietsknooppunt

  14

 • instructie

  Rechtsaf

  Rechtsaf op de Nesweg.

 • instructie

  Linksaf

  Ga Linksaf en volg de Brinkweg langs het Ganzendiep.

  Linksaf

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga Rechtsaf en volg de Nesweg.

 • fietsknooppunt

  15

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga hier rechtsaf naar het voetveer over het Ganzendiep.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Fietsveer

  Fietspont Ganzendiep

  De pont is een verbinding tussen het Kampereiland en de Mandjeswaard. Hij is van 15 april tot 15 oktober in de vaart.

 • instructie

  Rechtdoor

  Rechtdoor, Mandjeswaardweg vervolgen

 • fietsknooppunt

  21

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf en volg de Mandjeswaardweg

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Vogelkijkhut

  Vogelkijkhut Mandemakers

  Het Zwartemeer wordt langs Kampereiland en de Mandjeswaard van oudsher omzoomd door rietvelden. Deze zijn onlangs geheel in ere hersteld en vormen nu een prachtig aaneengesloten natuurgebied waar vele vogel en vissoorten zich ongestoord thuis voelen.

  Vogelkijkhut Mandemakers biedt een uniek inkijkje in dit verder ontoegankelijke natuurgebied. In de hut vind u nadere uitleg over de historie van het gebied en de soorten die u hier kunt spotten. Het is zeker de moeite waard om de wandeling van 500 m naar de hut te maken.

  Vogelkijkhut Mandjeswaard
 • instructie

  Optie: vogelkijkhut

  Aanrader: Vanaf hier kunt u naar de vogelkijkhut aan het Zwartemeer wandelen.

  Optie: wandel naar de kijkhut

 • instructie

  Linksaf

  Linksaf naar het fietsveer over de Goot

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf en volg de Slaperdijkweg

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Fietsveer

  Fietsveer over de Goot

  De Goot is een aftakking van het Ganzendiep. De rivier mondt samen met de Veneriete uit in het Zwarte Meer. Het pontveer is van 15 april tot 15 oktober in de vaart. De polder is dan alleen bereikbaar via de brug aan het begin van de Mandjeswaardweg.

 • instructie

  Rechtdoor

  Rechtdoor, weg vervolgen.

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Prinsensluis

  Prinsensluis

  De polder Mastenbroek had vroeger vaak last van dijkdoorbraken. Deze veroorzaakten veel schade. Daarom bouwde men in 1825 een brede overlaatkade en een sluis, zodat bij hoogwater de polder geleidelijk en zonder veel schade kon vollopen en via deze uitwateringssluis weer kon lozen op de Zuiderzee.

  In 1865 werd de overlaat verhoogd tot een volwaardige dijk. De sluis is genoemd naar het sluiswachtersgeslacht Prins.

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga rechtsaf en volg de Kamperzeedijk.

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Gemaal

  Stoomgemaal d'Olde Mesiene

  Dit stoomgemaal werd in 1885 gebouwd en is de oudste horizontaal draaiende stoommachine in heel Europa. De machine deed dienst als watergemaal om de Mastenbroekerpolder droog te houden. Nu draait het gemaal alleen nog op speciale dagen.

  Stoomgemaal
 • fietsknooppunt

  22

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Kolk

  Kolken en kronkels

  Langs de Kamperzeedijk komt men restanten van oude dijkdoorbraken tegen. Het woeste water heeft hier met veel geweld een gat in de de dijk geslagen en aan de binnenzijde spoelde vaak een diep gat uit, een zogenaamde kolk of wiel.

  Vaak waren deze kolken zo diep, dat de dijk een stukje omgelegd moest worden. Op deze manier ontstonden in Nederland de vele kronkeldijkjes.

 • fietsknooppunt

  28

 • fietsknooppunt

  12

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga rechtsaf en volg de Voorstraat.

  Rechtsaf

 • instructie

  Oversteken

  Hier oversteken en volg de Kamperzeedijk

 • instructie

  Rechtdoor

  Ga rechtdoor en volg de Branderdijk.

  Rechtdoor

 • 16
  Bezienswaardigheid

  Zitje aan het Ganzendiep

  Bankje aan het Ganzendiep

  Grafhorst is een stad in de gemeente Kampen. Grafhorst kreeg in 1333 stadsrechten, maar wordt vanwege de grootte meestal aangeduid als een dorp. Hoewel de geschiedenis van de gemeenschap teruggaat tot 1333, verwoestte een brand op 5 mei 1849 vrijwel de gehele stad.

 • instructie

  Rechtsaf

  Ga rechtsaf, volg de Grafhorsterweg.

  Rechtsaf

 • instructie

  Linksaf

  Ga linksaf, volg de Bergweg

  Linksaf

 • horeca

  Strandpaviljoen

  Paviljoen Hanzezicht is gelegen aan het Kamper stadsstrand, direct aan de IJssel aan de zonzijde van de rivier, met rechtstreeks uitzicht op het stadsfront van Hanzestad Kampen. Een prima plek om na te genieten van een fijne fietstocht !

  Strandpaviljoen

  Strandpaviljoen Hanzezicht

 • eindpunt

  Eindpunt

Deze route is gemaakt door routevrijwilliger Willem Blok bij Landschap Overijssel.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!