Wandelen langs de Doorbraak 10km

Zuid Twente

Wandelen
11 km

Aan de zuidkant van Almelo stroomt de Doorbraak; een beek van 13 kilometer, van de instroom bij de Lolee naar Ypelo. Ontdek de Doorbraak en haar omgeving! Een beek met veel gezichten die door een verscheidenheid aan landschappen stroomt.

Toegankelijkheid

Route gaat over (on)verharde wegen en zandpaden. Bij enkele onverharde paden kunt u ook verharde wegen nemen. Gemarkeerd met oranje en groene pijlen.

Startpunt

Start- en eindpunt: Restaurant 't Maatveld, Tusveld 31-33, 7627 NX Bornerbroek Ruime parkeergelegenheid. Het restaurant is iedere werkdag geopend vanaf 10.00 uur, in het weekend vanaf 11.00 uur.

Highlights op deze route:

 • Restaurant 't Maatveld

  De route start en eindigt hier. Parkeergelegenheid aanwezig. Een goede uitvalsbasis voor grotere groepen om van daaruit een bezoek te brengen aan het project de Doorbraak. Op werkdagen geopend vanaf 10.00 uur, in het weekend vanaf 11.00 uur.

 • Restaurant 't Maatveld

  Restaurant met ruime parkeergelegenheid. Ook een goede uitvalsbasis voor grotere groepen om van daaruit een bezoek te brengen aan het project de Doorbraak. Op werkdagen geopend vanaf 10.00 uur, in het weekend vanaf 11.00 uur.

  Restaurant 't Maatveld
 • 1

  Een beek met een verhaal

  Een beek met een verhaal

  De Doorbraak is niet zomaar een beek; de Doorbraak biedt een extra afvoermogelijkheid voor water waardoor de veiligheid van het gebied is vergroot. Bovendien is zij als ecologische verbindingszone goed voor plant- en diersoorten. Ook worden waterstromen gescheiden in kwalitatief goed en minder goed.

  Een beek door mensenhanden

  De naam ‘beek’ kan vragen oproepen. Een ‘echte’ beek ontstaat autonoom, als het water van hoog naar laag stroomt en daarbij zelf haar pad kiest. Dát doet de Doorbraak niet. Al stroomt de Doorbraak vooral door bestaande beddingen, ze is toch door mensen bedacht en aangelegd.

  Het begint bij de Regge

  Het verhaal van de Doorbraak begint bij de rivier de Regge; een rivier die door de eeuwen heen belangrijk is voor Twente. Ooit vormde ze het begin van de handelsroute naar Amsterdam. Maar als in de loop van de negentiende eeuw de handel toeneemt, vindt men haar doorstroming te traag.

  Ze wordt tot last. En om die te beperken, wordt de Regge gekanaliseerd. Maar een eeuw later worden de oude meanders weer teruggebracht; de van de Regge afgesneden beken zijn nu weer aangesloten en de rivier wordt gevoed met schoon water.

  Meer informatie
 • Wandelkeuzepunt P20

 • Wandelkeuzepunt P27

 • Wandelkeuzepunt P26

 • 2

  Een echte Doorbraak

  De weg van de natuur

  De Doorbraak volgt het spoor van bestaande beekjes en stroompjes en verbindt deze. Waar nodig zijn ‘tussenstukken’ gegraven. Op één plek volgt ze een ongebruikelijk spoor. Hier snijdt ze de hoge zandrug van het Krikkenhaar. De bedding is dwars door de zandrug gecreëerd. Een echte doorbraak dus!

  Koppeling natuurgebieden

  De doorbraak van de beek dóór de zandrug zorgt ervoor dat natuurgebieden aan elkaar gekoppeld worden. Dat heeft veel voordelen. Schoon water voor boeren en planten & dieren in het gebied. Dieren trekken van het ene gebied naar het andere. Zaden die worden meegevoerd kunnen in alle rust ontkiemen.

  Opgeloste obstakels

  Als het traject langzaam maar zeker vorm krijgt, komen de te overwinnen obstakels in beeld. Het zijn er vier: de hoge zandrug bij het Krikkenhaar, de spoorlijn Almelo-Hengelo, het Twentekanaal en de A35.

 • Wandelkeuzepunt P24

 • 3

  Natuurvriendenhuis Krikkenhaar

  Welkom in Natuurvriendenhuis

  'Natuurvriendenhuizen' zijn een soort 'doe-het-zelf-hotels' op mooie locaties. Zoals deze: Natuurvriendenhuis Krikkenhaar. Mevrouw Huiskamp, vrijwilligerscoördinatoren van het Nivon, is hier is één van de huiswachten. Ze heet je van harte welkom!

  Natuurvriendenhuizen & Nivon
 • 4

  Holterman wandelbrug

  Holterman wandelbrug

  Deze wandelbrug is vernoemd naar een dagelijks bestuurslid van het waterschap, Henk Holterman. Hij overleed in 2014. Henk Holterman was verantwoordelijk voor de bestuurlijke begeleiding van de aanleg van de Doorbraak. De wandelbrug verbindt verschillende wandelroutes in dit gebied.

 • 5

  Vogelkijkscherm ecopassage

  Ecopassage

  In 2008 opende staatssecretaris Tineke Huizinga deze unieke ecopassage onder de Rijksweg A35. Het is een bijzonder bouwwerk in de Doorbraak. Het water stroomt er doorheen - i.p.v. via ondergrondse buizen - en dieren (ook grote!) kunnen zich hier gemakkelijk verplaatsen.

  Vogels kijken

  Het vogelkijkscherm bij de ecopassage biedt een prachtige kans voor het spotten van bijvoorbeeld de ijsvogel en de kleine karekiet. In dit vogelkijkscherm hangt een overzicht met foto's en informatie over de vogels die je hier kunt zien.

 • Wandelkeuzepunt P25

 • Wandelkeuzepunt P51

 • 6

  Erve Bolscher

  Erve Bolscher

  De boerderij van de Famiie J. Bolscher staat op een erf met een lange historie. In 1385 was de familienaam Bolghesgoor. Een 'goor' was een drassig stuk land. Vanaf 1601 wordt deze naam veranderd in 'Bolscher'.

 • 7

  Bi den Broke: Bornerbroek

  Bi den Broke: Bornerbroek

  De route vanaf de Doorbraak gaat o.a. door Bornerbroek. De naam van dit dorp was vroeger Bi den Broke; een 'broke' is een een drassig, laaggelegen gebied. Zin in een korte wandeling, een zogenaamd 'ommetje'? Volg dan gemarkeerde (rode voetjes) route 'Ommetje Bornerbroek'.

  Ziekenhuis

  In 1928 werd het ziekenhuis St. Theresia gebouwd in Bornerbroek. De zusters Franciscanessen kwamen om de maatschappelijke problemen van het dorp te verlichten. Het karakteristieke pand werd in 1997 gesloopt om plaats te maken voor moderne, kleinschalige zorginstelling voor ouderen in Bornerbroek

 • 8

  'Bi den Broke'

  'Bi den Broke'

  'Bi den Broke' komt voor het eerst in de archieven voor in 1297, maar men schat dat de oudste boerderijen uit rond het jaar 1000 stammen. Bornerbroek was toen een deel van de marke Zenderen. Het dorp had een Waterstaatskerk, die in 1919 verbouwd werd. De Sint Stephanuskerk is nu een Rijksmonument.

  Beuken met X-factor

  Achter de kerk ligt het kerkhof met 2 enorme beuken die waarschijnlijk net zo oud zijn als het kerkhof zelf. In 1829 werd verplicht gesteld dat er bij de kerk ook een kerkhof moest komen.

 • 9

  Beuken met X-factor

  Beuken met X-factor

  Achter de kerk ligt het kerkhof. Na 1829 werd door de overheid een kerkhof bevolen. Het kerkhof is nog steeds eigendom van de kerk en wordt door een groep vrijwilligers onderhouden.

  Beuken met X-factor

  Op de begraafplaats staan twee reusachtige beuken, waarschijnlijk zo oud als het kerkhof zelf. Deze twee bomen kregen binnen de gemeente Almelo de 'X-factor', als zijnde de mooiste bomen van de gemeente! In die hoedanigheid krijgen ze nu eXtra aandacht en verzorging.

 • 10

  Beheer door grazers

  Grazers niet voeren

  Wandelaars hebben soms de behoefte loslopende dieren een appeltje of boterham te geven. Wat ze vaak niet weten is dat dit erg slecht kan zijn. Landschap Overijssel roept iedereen dan ook op loslopende koeien, schapen, paarden en andere grazers niet te voeren.

  Dieet

  Koeien, paarden en schapen stellen hun eigen voedselpakket samen. Het dieet van de dieren sluit perfect aan bij hun voederbehoefte en de dieren eten niet meer dan dat ze nodig hebben.

  Integrale begrazing

  Op terreinen die worden begraasd, ontstaat veel variatie in begroeiing. Landschap Overijssel streeft naar zogenaamde ‘integrale begrazing': het hele jaar door, in het hele gebied. Ook hier bij de oevers van de Doorbraak bestaat de wens om runderen in te zetten voor begrazing .

  Gevoelig

  Een gevoelig onderwerp, omdat runderen ook ziektekiemen zouden kunnen overbrengen. Rick Staudt is vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de droge delen van de beek. "We willen goede noabers zijn en dus samen met omwonenden kijken wat mogelijk is."

  Begrazing van natuurterreinen
 • 11

  De Doorbraak

  De Doorbraak

  De Doorbraak is een 13 kilometer lange, nieuw gegraven watergang tussen de Loolee bij Almelo en de Exosche Aa in Ypelo bij Wierden. In de brede ecologische zones aan weerszijden van de beek, ontstaat prachtige nieuwe natuur.

  Uitzichtpunt

  Wie de moeite neemt naar het uitzichtpunt te wandelen, wordt beloond met een prachtig uitzicht over het nieuwe natuurgebied.

 • 12

  Ontdek de Doorbraak verder

  Ontdek de Doorbraak verder

  Een verscheidenheid aan landschappen; ze veranderen met de seizoenen, waardoor steeds nieuwe beelden en ervaringen ontstaan. Zeker naarmate de tijd verstrijkt en de Doorbraak helemaal opgaat in het Twentse landschap. De beek nodigt je uit om haar steeds opnieuw te ontdekken..

  Meer routes bij de Doorbraak
 • Restaurant 't Maatveld

Colofon: Deze route is gemaakt door waterschap Vechtstromen i.s.m. Landschap Overijssel. Voor info: www.vechtstromen.nl/dedoorbraak of www.oetintwente.nl
Deel deze pagina