Wederopbouwgebied Vriezenveen

Noord Twente

Fietsen
23 km
Deze route is geschikt voor minder valide.

In 2011 is dit ruilverkavelinggebied door de overheid aangewezen als één van de 30 gebieden uit de wederopbouwperiode van nationaal cultuurhistorisch belang. Herkenbaar door de structuur van het landschap en de erven. Tijdens de route vertellen we je alles.

Toegankelijkheid

De fietsroute gaat over openbare wegen en volgt voor een deel het fietsknooppuntennetwerk.

Startpunt

Startpunt: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen

Highlights op deze route:

 • Start locatie

 • 1

  Historisch Museum Vriezenveen

  Historisch museum Vriezenveen

  In het centrum van Vriezenveen vind je Historisch Museum Vriezenveen, gevestigd in het voormalige Raadhuis. Met exposities over de geschiedenis van het dorp, textielnijverheid en de zogenoemde 'Rusluie', handelaren uit Vriezenveen die tussen 1720 en 1917 handel dreven met Rusland.

  Rusluie

  De eerste handwerkslieden en wevers uit Vriezenveen reisden rond 1720 naar Rusland. Vanaf 1740 waren het vooral handelaren die in het tsarenrijk zelfs eigen winkels en handelshuizen startten. De handel ging zo goed dat hele gezinnen van Vriezenveen naar Sint Petersburg verhuisden.

  Hoogtepunt handel

  Het hoogtepunt van de handelsbetrekkingen lag rond 1850 - 1870. De honderden Vriezenveners vormden in Rusland een hechte gemeenschap, maar de meesten keerden op latere leeftijd terug naar hun geboortedorp om er te genieten van de verworven rijkdom in de grote villa's die ze lieten bouwen.

  Russische revolutie

  Eind 19de eeuw brak een economisch moeilijke periode aan voor de Vriezenveense kooplui in St. Petersburg. Het definitieve einde kwam met het uitbreken van de revolutie in 1917. De zaken werden genationaliseerd en de laatste 'Rusluie' keerden gedwongen terug naar Vriezenveen.

  www.museumvriezenveen.nl
 • Diverse horeca gelegenheden

  In het dorp Vriezenveen waar de route start zijn diverse horeca gelegenheden

 • 2

  Peddemorsboerderij

  Oudste boerderij

  De Peddemorsboerderij stamt uit de 16e eeuw. Het is de oudste boerderij van Vriezenveen en een Rijksmonument. De boerderij heeft een museale functie en er worden diverse workshops georganiseerd.

  Oude gereedschappen

  In de boerderij zijn werktuigen van vroeger te bewonderen, oude gereedschappen, de inventaris van voormalige drogisterij Heuver, maar ook een compleet ingericht washok uit grootmoederstijd.

  Ruilverkaveling

  Tijdens de maand van de wederopbouw in november is hier een prachtige tentoonstelling over de ruilverkaveling te bewonderen.

 • Rechtsaf Harmsenweg

  Rechtsaf Harmsenweg volgen

 • 3

  Open landschap

  Uitgestrekt Landschap

  Kenmerkend voor de ruilverkaveling is het uitgestrekte landschap. Tot aan de ruilverkaveling bestond het landelijk gebied van Vriezenveen uit zeer langgerekte smalle kavels. Soms 5 kilometer lang en slechts 7 meter breed!

  Niet efficiënt

  Dat was niet efficiënt en ontoereikend voor de naoorlogse wens van voldoende Nederlandse voedselproductie. In de ruilverkaveling van Vriezenveen zijn boerderijen verplaatst en is het land omgeploegd en in grote blokken ingedeeld.

  Ruilverkaveling Vriezenveen

  De ruilverkaveling van Vriezenveen was een van de eerste en meest indrukwekkende die plaatsvonden onder de nieuwe Ruilverkavelingswet van 1954. Tussen 1957 en 1969 is ruim 4400 hectare grond herverkaveld en zijn duizenden verspreid gelegen snippers samengevoegd tot grotere, aaneengesloten kavels.

  70 verhuizingen

  Daarnaast werd 200 hectare woeste grond ontgonnen. Ongeveer 70 boerengezinnen verhuisden van het dorp naar nieuwe erven buiten de oude kern.

  Afwatering

  De afwatering is sterk verbeterd door de vele kleine sloten te vervangen voor grote brede sloten. Uniek voor die tijd is dat er ook een landschapsplan is gemaakt. Wanneer je om je heen kijkt herken je in de openheid ook vele bomenrijen van met name eiken. De boerderijen komen uit een recentere tijd.

 • Rechtsaf Schottenweg

  Rechtsaf Schottenweg volgen en aan het eind links af langs de Hoofdweg naar Westerhaar.

 • 4

  Westerveenweg

  Ruilverkavelingserven

  Aan de Westerveenweg liggen verschillende prachtige in tact gebleven erven en boerderijen uit de periode van de ruilverkaveling. De destijds aangeplante singels zijn vrijwel overal nog aanwezig en er is weinig aan de woningen verbouwd.

  Wensbeeld

  In deze straat zie je echt het wensbeeld van de nieuwe vormgeving van het landelijk gebied tijdens de ruilverkaveling van Vriezenveen.

 • Richting kp 3

  Fiets richting knooppunt 3. Na de rijksweg gepasseerd te hebben slaat u rechtsaf de Dalweg in.

 • Rechtaf Dalweg ingaan

  Rechtsaf Dalweg volgen

 • 5

  Dalweg

  Ora et Labora

  Veel boerderijen aan deze weg zijn verplaatst ('uitgeplaatst') in verband met de ruilverkaveling. Boerderij Ora et Labora was de allereerste boerderij die verplaatst is.

  Uitbreiding

  De Dalweg is vergelijkbaar met de Westerveenweg. Het is een mooie straat met bomen, singels en herkenbare bebouwing uit de ruilverkavelingsperiode. Aan de Dalweg zijn echter in de decennia na de ruilverkavelingen wat meer uitbreidingen van boerderijen geweest.

  Schaalvergroting

  Door de uitbreidingen kwamen er meer grote schuren met hier en daar een 'doorgebroken’ singel tot gevolg: logisch gevolg van de schaalvergroting in de landbouw die ook na de ruilverkaveling doorging. Het effect van latere uitbreidingen is op meerdere plekken in het gebied goed zichtbaar.

  Internationale belangstelling

  De ingrijpende herverkaveling van Vriezenveen was destijds het paradepaardje van de Nederlandse ruilverkaveling. In 1958 bracht koningin Juliana een bezoek aan een van de eerste nieuwe boerderijen.

  Na Hare Majesteit volgden nog vele binnenlandse en buitenlandse bezoekers die met eigen ogen de moderne, verbeterde manier van landbouw wilden zien.

 • RUSTpunt De Johannesoeve

  Zelfbediening voor koffie en thee.

 • Rechtsaf Paterswal volgen

  Rechtsaf Paterswal volgen

 • 6

  Veenschap

  Dik veen

  Het Veenschap is een bijzonder stukje in het ruilverkavelingsgebied. Hier was het veenpakket zo dik, dat het nauwelijks geschikt te maken was voor goed landbouwkundig gebruik. De machines kwamen er simpelweg niet doorheen. Het heeft dus ook lang geduurd voor men hier kon gaan ontginnen.

  Aardgas

  Door de boerderijverplaatsingen kwamen de boerenfamilies vanuit het dorp terecht in modernere boerderijen. Dat betekende ook een aansluiting op het aardgas, turf was eigenlijk niet meer nodig. Maar de boeren vertrouwden het nog niet en wilden graag een perceeltje veen behouden.

  Behoud Veenschap

  Dit alles heeft bijgedragen aan het behoud van het Veenschap. Vandaag de dag zijn in dit gebied de versnipperde eigendom en de vele smalle kavels nog duidelijk herkenbaar. Zij refereren aan de vroegere situatie, toen deze kavelstructuur doorliep tot aan Almelo.

  Veenmuseum

  Aan de rand van het Veenschap ligt het Veenmuseum. Hier stap je binnen in het leven van de veenarbeider. Neem het veentreintje en ontdek de oude manier van veenwinning en turfsteken.

 • Veenmuseum

  Koffie -thee en toilet gelegenheid tijds de openingstijden.

  http://www.veenmuseum.nl
 • Rechtsaf veeneindeweg

  Rechtsaf Veeneindeweg volgen

 • Linksaf Veenschapweg

  Linksaf Veenschapweg volgen

 • 7

  Kunstwerk 'Kijktoren'

  De Giek

  De kijktoren verbeeldt de giek van een dragline. Dergelijke machines werden in de ruilverkaveling ingezet om het land om te ploegen en beter geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik.

  Overgang

  Deze plek is speciaal gekozen omdat het de overgang vormt van het ‘oude’ landschap van het Veenschap aan de noordzijde en het ‘nieuwe’ landschap van de ruilverkaveling aan de zuidzijde.

 • Linksaf Bovenlandweg

  Linksaf Bovenlandweg volgen

 • Rechtsaf Oude Hoevenweg op

  Rechtsaf Oude Hoevenweg op.

 • Rechts bij einde Oude Oevenweg

  Bij einde Oude Hoevenweg, rechts het Oosteinde op en direct daarna links de Walstraat in, deze vervolgen tot splitsing met Oostermaatweg, deze rechts vervolgen", nb. hierbij rij je langs de Fayersheide.

 • 8

  Fayersheide

  Fayersheide

  Midden in het ruilverkavelde landschap ligt nog de Fayersheide. Dit restant van het oude landschap is in de ruilverkaveling gespaard vanwege de bijzondere flora en fauna in het gebiedje.

  Bufferzone

  In 2014 is het gebied uitgebreid met een bufferzone die de waterstand op peil moet houden, ook als er in de toekomst een zandwinning aan grenst. De inrichting van het gebied verwijst naar de oude landschappelijke structuur van voor de ruilverkaveling.

  De Boom

  In de bufferzone ligt een kijkbult met daarop een kunstwerk van Rob Sweere. Dit onderstel vormt samen met ‘de Giek’ aan de Veeneindeweg een dragline. Het is een karakteristieke plek, waar de continue verandering van het landschap wordt verbeeld.

 • Rechtdoor Oostermaatweg volgen

  Rechtdoor fietsen en de Oostermaatweg volgen tot knooppunt 15. Op de Oostermaatweg, passeer je knpt 16 (kruising met de Boslandweg)

 • 9

  Oostermaat en Westermaatweg

  Nieuwe structuur

  De wederopbouwperiode (1940-1965) was een tijd van vernieuwing in de architectuur en stedenbouw in Nederland. Het landschappelijk ontwerp kenmerkt zich door nieuwe verkavelingspatronen en een belangrijke rol van verkeer over de weg.

  Slagenlandschap

  Vóór de ruilverkaveling had Vriezenveen een bijzonder slagenlandschap met uitzonderlijk smalle en lange kavels die vrijwel uitsluitend bereikbaar waren over water. Na de herinrichting bestond het landschap uit blokvormige kavels gescheiden door lange wegen met rijen bomen.

  Boerderijen lint

  Tijdens de ruilverkaveling is er langs de Oostermaatweg en de Westermaatweg een lang lint van boerderijen gerealiseerd als onderdeel van de nieuwe structuur. Boerenfamilies die een bedrijf hadden in het dorpslint, bouwden hier een nieuw bedrijf, met vers toekomstperspectief.

  Sober

  Kenmerkend zijn de sobere woningen en stallen, de wegbeplantingen en de singelbeplanting op en rond de erven. Een hele herkenbare nieuwe structuur, volledig gerealiseerd in de ruilverkaveling.

 • Rechtdoor Westermaatweg

  Op de rotonde bevindt zich knooppunt 15, hier rechtdoor en de Westermaatweg volgen.

 • Rechtsaf Schout doddestraat

  Rechtsaf Schout Doddestraat volgen

 • 10

  Oude begraafplaats

  Omringd door moeras

  De Munsterse bisschop Bernhard von Galen, bijgenaamd Bommen Berend, plunderde en roofde rond 1665 Twente leeg. In eerste instantie bleef Vriezenveen gespaard, omdat het omringd was door moeras en veen. Er was maar één weg naar Vriezenveen en staatse troepen bewaakten die.

  Plundering

  De winter van 1666 was echter zo streng, dat het veen en het moeras bevroor. Vriezenveen was ineens bereikbaar. In januari 1666 denderden vijftienhonderd ruiters van de bisschop het dorp plunderend en brandstichtend binnen. Bommen Berends leger doodde een groot aantal mensen en nam de rest gevangen.

  Herbouw

  Vriezenveen verdween niet van de kaart. Bewoners die waren ontkomen, herbouwden het dorp aan een noordelijker gelegen zandweg, de tegenwoordige Dorpsstraat. Deze herbouw ging in een snel tempo. Aan het begin van de achttiende eeuw lag er een geheel nieuw Vriezenveen.

  Oude kerkhof bewaard

  Van het vroegere dorp bleef enkel het oude kerkhof bewaard, aan de tegenwoordige Schout Doddestraat. Op deze plek zijn nog vier zware veldkeien uit de begintijd van Vriezenveen te vinden. BRON: www.langsheiligehuisjes.nl

 • Linksaf Krijgerstraat

  Linksaf Krijgerstraat volgen

 • Rechtsaf

  Rechtsaf Westeinde op, volgen tot aan het beginpunt fietstocht.

Colofon: Deze route is ontwikkeld door Landschap Overijssel vanuit de werkgroep Wederopbouwgebied Vriezenveen.

Over deze route

 • Fietsen

 • Toegankelijk voor mensen met een beperking

  Deze route is geschikt voor minder valide.

Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?