Vliegvissen in de Doorbraak

Vliegvisser, Jan Kamman

Sportvisserij Oost-Nederland, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel starten een pilot in de Doorbraak om vliegvissen met een dagvergunning toe te staan. Met deze pilot wordt een bij het natuurgebied passende vorm van extensieve sportvisserij toegestaan en beleefbare natuur mogelijk gemaakt. De pilot is erop gericht om enkel deze doelgroep de mogelijkheid te bieden in de Doorbraak te vissen. Andere vissers zoals karpervissers, witvissers en wedstrijdvissers hebben voldoende mogelijkheden op andere wateren die voor hun type visserij beter geschikt is.

Gelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele toezicht in het natuurterrein opgeschroefd. Zo hopen de organisaties een stukje extra natuurbeleving te faciliteren én een bijdrage te leveren aan de natuur. Lees voor meer informatie onder de foto verder bij de 'Meestgestelde vragen' of ga naar Fly only - vliegvisvergunning de Doorbraak en reserveer daar direct je fly-only dagvergunning.

De Doorbraak is een natuurgebied en wordt als zodanig beheerd, met oevers die soms ruig en slecht toegankelijk zijn. In combinatie met het stromende karakter van de Doorbraak maakt dit dat deze rivier niet voor alle typen sportvissers geschikt is. Voor een kleine specialistische groep vissers, namelijk vliegvissers, zijn dit soort beken met stromingsminnende vissoorten juist wel interessant.

Veelgestelde vragen

Je mocht toch nooit vissen in de Doorbraak? Waarom niet en waarom nu wel?

De belangrijkste doelen van de realisatie van de Doorbraak zijn waterveiligheid (waterafvoer bij extreme waterstanden), het realiseren van een ecologische verbinding van Noordoost-Twente met de Regge en natuurontwikkeling. Voordat de Doorbraak werd gerealiseerd, liep er een wetering (de Bornerbroeksewaterleiding). Sportvisserij Oost-Nederland huurde de visrechten en heeft hier vanaf gezien t.b.v. de realisatie van de Doorbraak. Sinds 2013 was het daardoor niet langer toegestaan om er te vissen. Ondanks het visverbod, werd er afgelopen jaren wel gevist in de Doorbraak. In enkele gevallen zijn er ook mensen bekeurd, maar handhaving was niet altijd aanwezig en ook niet altijd mogelijk vanwege de beperkte capaciteit. Tegelijkertijd groeit onder sportvissers de behoefte aan toegankelijke en bereikbare delen van beken en rivieren door een groeiend aantal sportvissers en (belangrijker) herinrichtingsprojecten waardoor schouwpaden verdwijnen en oevers vaak niet of minder goed toegankelijk zijn.

Met deze pilot willen Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Sportvisserij Oost-Nederland meerdere doelen dienen:

De pilot zorgt voor meer en betere samenwerking op het vlak van controle- en handhaving tussen Landschap Overijssel en Sportvisserij Oost-Nederland;

  • ​Door meer te controleren en beperkte visserij toe te staan wordt de visserij op verantwoorde wijze gereguleerd en zal illegale visserij naar verwachting afnemen;
  • Door samen te werken op het gebied van voorlichting, controle en handhaving, beheer en toegankelijkheid te reguleren via de uitgifte van dagvergunningen is recreatief medegebruik mogelijk;
  • Deze pilot moet het natuurgebied op verantwoorde wijze beleefbaar maken, het geeft educatieve kansen en geeft ondernemers en recreanten in de regio een extra aanbod in vrijetijdsbesteding.
Waarom organiseren jullie deze pilot? Wat hopen jullie hiermee te bereiken en hoe lang duurt deze pilot?

Met deze pilot bieden we een verantwoord en uniek alternatief om op een extensieve manier te kunnen vissen in een mooi natuurgebied en met respect voor de natuur. Omdat de Sportvisserij bij de pilot betrokken is, hebben we extra ondersteuning voor toezicht in het terrein kunnen organiseren. Een win-win dus. In de toekomst willen we trouwens nog verkennen of we een deel van de opbrengsten kunnen investeren in soortgerichte maatregelen voor vissen (bijvoorbeeld het maken van paaiplekken, schuilplaatsen en het verbeteren van migratievoorzieningen). In eerste instantie duurt de pilot twee jaar en vindt er na 1 jaar een gezamenlijke evaluatie plaats. Daarna bekijken we of we ermee verder gaan en of er wellicht ook andere gebieden van Landschap Overijssel zijn waar vliegvissen met vergunning kan worden toegestaan.

Wat maakt vliegvissen anders dan gewoon vissen?

Wat vliegvissen om te beginnen uniek maakt, is de hengel en de lijn waarmee gevist wordt. Vliegvissers vissen met een speciale vliegvishengel waarbij de lijn zelf voor het werpgewicht zorgt waarbij deze al werpende steeds langer wordt. Vliegvissers vissen met imitatievliegjes, larven en andere insecten en maken gebruik van drijvende en zinkende imitaties. Welke type imitatie-insect gebruikt wordt, laat een vliegvisser vaak afhangen van wat er op dat moment aan natuurlijk voedsel rondvliegt op en rond het water. Hier heeft de visser van de natuur voor nodig. Door met imitatie-insecten en streamers te vissen kan op een breed aantal vissoorten worden gevist, van roofvis tot witvis.

Wat maakt de Doorbraak interessant voor vliegvissers?

Vliegvissers vissen graag op stromende wateren met bijbehorende visbestanden. Door te vissen met kleine imitaties, drijvende vliegen en gebruik te maken van een waadpak zijn stromende en begroeide viswateren met veel waterplanten voor vliegvissers vaak wel bereikbaar in tegenstelling tot sommige andere typen van visserij. Om vis te kunnen vangen, is het belangrijk om zo min mogelijk te verstoren en heel rustig langs de waterkant te verplaatsen. De natuurlijke, rustige, bijna buitenlandse omgeving, het langzaam stromende water en enkele mooie vissoorten, zoals ruisvoorn, zeelt, alver, maar ook baars en snoek zorgen ervoor dat de Doorbraak een mooie en bijzondere vliegvisomgeving is.

Welke vissen leven er in de Doorbraak?

De laatste visstand bemonstering op de Doorbraak is uitgevoerd in 2019. Aangetroffen vissoorten zijn onder andere de zeelt, ruisvoorn, snoek, baars en kolblei. Door sportvissers zijn ook vissoorten zoals kopvoorn en winde gesignaleerd. Het is op korte termijn niet de verwachting dat er salmoniden voorkomen op de Doorbraak, maar we laten ons graag verrassen.

Onder welke voorwaarden mag je hier vissen? En in welke periodes van het jaar?

Er gelden de volgende bijzondere bepalingen:

  • Dit water is alleen te bevissen met een door Sportvisserij Oost-Nederland uitgegeven dagvergunning i.c.m. met een VISpas;
  • Uitsluitend vliegvissen toegestaan;
  • Vissen is toegestaan tussen één uur voor zonsopkomst en twee uur na zonsondergang;
  • Weerhaakloos vissen;
  • Alleen gebruik van kunstvliegen;
  • Niet toegankelijk tussen 15 maart en 1 juli vanwege het broedseizoen;
  • Voor overige zaken zijn de algemene voorwaarden van de VISpas van toepassing.
Mag je eigenlijk overal in Nederland zomaar vissen? Wat is visrecht?

Vissen is een buitenhobby die nog steeds erg populair is onder jong en oud. De afgelopen jaren is het aantal VISpashouders met ongeveer 20 % toegenomen naar 88.000 in Oost-Nederland en zo’n 750.000 landelijk. Als je in Nederland wilt vissen, dan moet je in het bezit zijn van een VISpas. Met deze VISpas kun je in 80 tot 90% van al het water in Nederland terecht. Dit zijn de wateren waar de sportvisserij visrechthebbende is. Wanneer je in het bezit bent van een VISpas, mag je vissen met maximaal twee hengels. Als je met een derde hengel wilt vissen, of als je wilt nachtvissen (op karper bijvoorbeeld) met een tentje, dan moet je een aanvullende toestemming aanschaffen. In de VISplanner app kun je zien waar wel en niet gevist mag worden.

Welke vergunning heb ik nodig om te vissen in de Doorbraak?

Vliegvissen is toegestaan met een geldige VISpas (ongeacht van welke vereniging) in combinatie met een speciale dagvergunning. Om de rust in het gebied te bewaren, zijn er maximaal 6 dagvergunningen beschikbaar per dag. Via de website van Sportvisserij Nederland kun je een VISpas kopen: bestel hem hier online.

Hoe vaak wordt er gecontroleerd en wat gebeurt er als je zonder dagvergunning vist?

Hoe vaak er precies gecontroleerd wordt geven we natuurlijk niet aan. Maar dit zal in wekelijkse regelmaat zijn. De controles zullen gehouden worden door de BOA’s van Landschap Overijssel, BOA’s van Sportvisserij Oost-Nederland en de federatieve controleurs van Sportvisserij Oost-Nederland. Vissen zonder een dagvergunning betekent dat je aan het vissen bent zonder toestemming van de rechthebbende. Hiervoor kun je een boete krijgen van € 150,-.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?