Terug 3,8 km

Aamsveen

Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In dit unieke natuurgebied vind je naast afgegraven hoogveen, natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland. Een combinatie waar heel veel dieren zich thuis voelen. Aamsveen is een Natura 2000 gebied.

Startpunt: kruising Roodmolenweg, Aamsveenweg Enschede Parkeermogelijkheid aanwezig (gratis).

Het Aamsveen is een nat terrein, de paden kunnen modderig zijn.

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Aamsveen

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Natura 2000

  Aamsveen: Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Beheer: herstel hoogveen

  Het Aamsveen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het is een hoogveengebied van 144 ha groot. Hiervan bestaat 60 ha uit heide met plassen en moerassen, 40 ha is grasland en ruim 50 hectare is hoge opslag. Landschap Overijssel heeft dit gebied in beheer en richt zich op herstel van het hoogveen.

 • wandelknooppunt

  X84

 • 2
  Bezienswaardigheid

  Poelen

  Voormalige landbouwgrond

  Het Aamsveen is een prachtig natuurterrein met veel bijzondere planten en dieren. Hier verlaat het pad bijna het natuurterrein om zijn weg te vervolgen langs diverse percelen landbouwgrond. Links van het pad ligt een perceel voormalige landbouwgrond.

  Boomkikker

  Landschap Overijssel heeft dit perceel inmiddels op natuurlijke wijze ingericht. Zo zijn er een aantal poelen aangelegd. Deze poelen vormen een prettige leefomgeving voor diverse amfibieën. Vooral de voor dit gebied kenmerkende boomkikker profiteert

 • wandelknooppunt

  X85

 • wandelknooppunt

  X89

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Lappen

  Lappenpad

  In het grensgebied werd vroeger veel gesmokkeld. Boter, koffie, paarden en koeien passeerden hier ongemerkt de grens. Vroeger stond langs het pad een oude boerderij. De bewoners van deze boerderij onderhielden goede contacten met zowel grensbewakers als smokkelaars. Regelmatig kwamen de grensbewakers een kop koffie drinken.

  Lap voor het raam

  Zodra de grensbewakers weer vertrokken waren, hing de boerin een grote lap op. Voor de smokkelaars een teken dat de kust veilig was. Ter hoogte van het bruggetje verwijst de naam van het pad nog altijd naar de lappen van deze boerin: Lappenpad.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Hoogveen

  Veenmos

  Aan Nederlandse zijde telt het Aamsveen 144 hectare. Met het Hündfeldermoor en Amstvenn aan Duitse zijde vormt het een aaneengesloten gebied van 1200 hectare. In dit hoogveengebied is het vaak erg vochtig. Zo ook hier langs het pad. Op deze plek is dan ook veel veenmos te vinden. Veenmos kan wel twintig keer zijn eigen volume aan water opnemen.

  Turf

  Terwijl aan de bovenkant het groene veenmos groeit sterft het bruine veenmos aan de onderkant af. Door de druk van het natte groene veenmos wordt het afgestorven deel flink samengeperst. Zo ontstaat er in de loop van honderden jaren een dikke laag waar vroeger turf van werd gestoken.

 • wandelknooppunt

  X91

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Dammetjes

  Turf

  Terwijl aan de bovenkant het groene veenmos groeit sterft het bruine veenmos aan de onderkant af. Door de druk van het natte groene veenmos wordt het afgestorven deel flink samengeperst. Zo ontstaat er in de loop van honderden jaren een dikke laag.

  Drogen

  Van deze dikke laag veen werd vroeger turf van gestoken. De nog natte turven werden op de smalle dammetjes te drogen gelegd. Om later vervoerd te worden en als brandstof te dienen.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Vlinders

  Vlindercorridor

  Links van het pad ligt een prachtig blauwgrasland. Dit dankt zijn naam aan de blauwige grassoorten die hier groeien. Aan de rechterkant is een deel van het bos gekapt zodat een corridor voor vlinders is ontstaan. Vlinders zijn niet in staat om over bomen te vliegen. Door deze corridor is er voor vlinders een verbinding tussen de verschillende graslanden ontstaan. Zo ook voor het zeldzame gentiaanblauwtje.

  Zonlicht

  Als bijkomend voordeel krijgen de blauwgraslanden door de bomenkap meer zonlicht. Van de gezaagde takken zijn aan de linkerkant van het pad rillen gevormd. Van deze opgestapelde takken profiteren weer andere zeldzame dieren als de grote bosmuis.

 • wandelknooppunt

  X87

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Twentse landschap!

  sms & doneer eur 2,50

  Klik op de doneerknop en je steunt het landschap met eur 2,50. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven via je telefoonrekening. Alvast hartelijk dank voor de steun!

 • wandelknooppunt

  X83

 • startpunt

  Startpunt

Deze route is ontwikkeld door Landschap Overijssel

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Elke vierkante meter helpt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons