Terug 24 km

Fliegerhorst fiets tegen klok

Vliegveld Twenthe, jarenlang verstopt achter grote hekken. Tijdens deze fietstocht ontdek en beleef je de geschiedenis van dit gebied! Verhalen, uitkijkpunten, kunstwerken en prachtige, nieuwe natuur.

Startpunt: Vliegbasis Twente, Vliegveldweg 345, 7524 PT Enschede Neem op de A1 afslag 33 (Oldenzaal-Zuid) en volg borden 'Vliegveld Twente'. Ruime parkeergelegenheid op het terrein van het vliegveld.

De fietsroute gaat grotendeels over verharde wegen, op Hof Espelo voert de route over halfverharde paden.

 • startpunt

  Start fietsroute Fliegerhorst

  Fiets 2,5 km in noordelijke richting over de Vliegbasis, in het verlengde van de Vliegveldweg, deze weg gaat over in de Grefteberghoekweg / Noordergrensweg. U volgt deze weg tot u linksaf de Ledeboerweg in kunt.

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Parallax

  Parallax

  Twee voormalige opslagtanks voor brandstof (Air Fuel Station Zuid) zijn opengesneden, deels ontmanteld en helemaal schoongemaakt. Geheimzinnige tunnels gaven toegang tot de verborgen tanks.

  Lenzen

  Nu worden de tunnels afgesloten door een deur, maar speciale lenzen in de deur geven een bijzondere kijk op het interieur van de tunnels.

  Uitkijkpunt

  De twee uitkijkpunten bovenop de tanks geven uitzicht over het open veld waar reeën en vogels te zien zijn. De parallax is een ontwerp van kunstenaar Paul de Kort i.s.m. landschapsarchitect Marcel Eekhout. Hoe mooi is het om hier te zitten en te genieten van een mooie 'zomernacht'?

  J.H. Leopold
 • 2
  Bezienswaardigheid

  Vleermuizen

  Elf soorten!

  Op de Lonnekerberg vinden maar liefst elf soorten vleermuizen, waaronder drie zeer zeldzame, een thuis. Daarmee is de Lonnekerberg uniek in Nederland. De vale vleermuis, de Brandts vleermuis en de Bechsteins vleermuis zijn de meest bijzondere soorten.

  3000 muggen

  Tegen de schemering verlaten de vleermuizen hun schuilplaats en gaan ze foerageren. Sommige soorten vleermuizen eten maar liefst drieduizend muggen per nacht.

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Doppler

  Straalmotoren

  In deze ontmantelde hangar werden motoren van straaljagers getest. Dit kunstwerk gaat over ‘geluid’, ‘horen’ en ‘stilte’. Het metalen frame vormt de basis voor allerlei geluidsbelevingen.

  Basilica

  In de grote hal (Basilica) hoor je op sommige plekken een overvliegend vliegtuig, terwijl op andere plekken vogels zingen. Tussen de lamellen van de geluiddempers hoor je een licht geroezemoes.

  Verhalen

  Het zijn de verborgen, soms pijnlijke verhalen van dit landschap. In de ‘staart’ van het gebouw heerst een ‘oorverdovende’ stilte, maar af en toe hoor je hier de veldleeuwerik. Een kunstwerk van Paul de Kort in samenwerking met landschapsarchitect Marcel Eekhout.

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Spottershill

  Spottershill

  Tegen een voormalige shelter is met grond uit de omgeving een grote heuvel gemaakt. Vanaf het dak van de shelter ontvouwt zich de weidsheid van het gebied in volle omvang. Een ideaal punt om de natuur te bekijken. Vanaf de spottershill is ook zicht op de start- en landingsbaan van Technology Base.

  Insectenhotel

  Onderaan bij het hek is een groot insectenhotel aangelegd. Met name solitaire bijen profiteren van de vele holletjes in het insectenhotel. Alle bijensoorten zijn van levensbelang voor de bestuiving van onze gewassen.

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Schietbaan

  Schietbaan

  Op de oude schietbanen werden handvuurwapens en boordwapens in vliegtuigen getest. Aan het begin van de boordschietbaan stelde men vooral Messerschmitts op. Verderop stond een bunker gebruikt als kogelvanger.

  Herinneringspad

  Langs de boordschietbaan is een herinneringspad aangelegd met persoonlijke verhalen uit de oorlogstijd in het Fliegerhorstgebied. Verhalen over de verdreven boeren, de bezetting, gevechtshandelingen, de bevrijding en meer.

  Kunstwerk

  De boordschietbaan is inmiddels gerestaureerd. Kunstenaar Paul de Kort transformeerde de oude kogelvanger i.s.m. landschapsarchitect Marcel Eekhout tot een kunstwerk.

 • 6
  Bezienswaardigheid

  Loaksteen bij kerkpad

  Steen bij kerkpad

  Deze zwerfkei ligt op de grens van de marken Deurningen (28) en Lonneker (32). De nu aanwezige steen is een replica, geplaatst op 22 oktober 2015. De steen is geschonken door de gemeente Enschede en lag vroeger in het Wooldrikspark.

  Grens

  Een loaksteen is een grenssteen. Loak is dus Twents voor grens(scheiding). Bekender is de markesteen, die de grens weergaf tussen verschillende 'markes'. Een marke is een middeleeuws collectief van boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden bestuurden.

 • fietsknooppunt

  80

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Bergwönnersteen

  Bergwönnersteen

  Deze driemarkensteen Lonneker-Deurningen-Berghuizen is genoemd naar boerderij de Bergwönner. Dat betekent zoiets als 'bewoner van de berg' en verwijst naar de Lonnekerberg. De boerderij is nog altijd te vinden aan de Bergweg.

  Jufferbeek

  De Bergwönnersteen ligt aan de Jufferbeek, die ontspringt in het Haagse Bos en kabbelt dan door het bosgebied van de Lonnekerberg. Langs de oevers zijn zeldzame planten en vlindersoorten te vinden. De naam verwijst naar 'juffers' of witte wiefkes waarvan gezegd werd dat ze de Lonnekerberg bewoonden.

  Ecologische verbinding

  De Jufferbeek is aangewezen als kern van een ecologische verbindingszone en als 'waterparel'. Dat wil zeggen dat er gestreefd wordt naar een natuurlijke beekloop, zonder stuwen en vastgelegde oevers. Er zijn wel bufferstroken waarbinnen de beek vrij mag meanderen.

  Markegrens vliegveld Twenthe

  Tussen de Piermansteen en de steen bij het kerkpad loopt de grens tussen de marken Lonneker en Hasselo over het terrein van vliegveld Twenthe. De stenen langs deze grens zijn niet toegankelijk, maar in de video-animatie zijn ze allemaal te zien.

 • instructie

  Volg de Ledeboerweg

  Volg de Ledeboerweg

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Oude loop Jufferbeek

  Bosbeekjuffer

  In het kader van de herinrichting Enschede-Noord heeft de Jufferbeek de oude loop teruggekregen. Het 'bermpje' (een bijzondere vissoort) en de bosbeekjuffer profiteren hier nu al van.

 • instructie

  Ga rechtdoor de Ledeboerweg

  Ga rechtdoor en volg de Ledeboerweg

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Pannekoekenplas

  IJsvogel

  Aan de Pannekoekenplas, die net ten noordoosten van de weg ligt, komt de ijsvogel voor. Die profiteert van onze relatief warme winters. De ijsvogel leeft namelijk van vis en als het water ’s winters niet dichtvriest, heeft hij het hele jaar door te eten.

 • fietsknooppunt

  95

 • 10
  Bezienswaardigheid

  't Holthuis

  't Holthuis

  Een fraaie afwisseling van cultuurgronden en eikenbossen kenmerken dit landgoed. Vanaf de Lonnekerberg stroomt via een zeer smalle ecologische verbinding de natuurlijke Jufferbeek over het landgoed. Deze meanderende waterloop kent hoge waterstanden.

  Betere leefomgeving

  Landschap Overijssel werkt samen met de Universiteit van Wageningen aan een betere leefomgeving voor o.a. waterdieren in dit gebied. En met succes: inmiddels is het organisch materiaal in de Jufferbeek flink verhoogd.

 • instructie

  Op de y-splitising rechter weg

  Neem de rechtse afslag op de Y-splitsing en volg de Oude Postweg nog 1,6 km tot u linksaf kunt slaan de Sniedersveldweg op

 • 11
  Bezienswaardigheid

  Splitterboxen

  Splitterboxen

  Buiten het vliegveld bevonden zich zogenaamde 'splitterboxen': u-vormige aarden wallen waarachter Duitse vliegtuigen werden verstopt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze bevonden zich buiten bom- en scherf- (ook wel: 'splitter') afstand van het vliegveld en werden bedekt met een camouflagenet.

  Rolbanen

  Om de vliegtuigen naar de hangar te verplaatsen en - tijdens de Tweede Wereldoorlog - naar de splitterboxen, werden rolbanen aangelegd. Ook soldaten verplaatsten zich met hun materieel via deze rolbanen. Je kunt ze nog altijd herkennen in het landschap, zoals hier als watergat.

 • fietsknooppunt

  94

 • 12
  Bezienswaardigheid

  Hesbeek

  Hesbeek

  In 2008 heeft waterschap Regge en Dinkel de Hesbeek voor waterberging ingericht. Bij extreem nat weer wordt het water opgevangen en vertraagd afgevoerd. Hierdoor neem de kans op wateroverlast in Hengelo sterk af.

  Meanders

  De beek is over een lengte van 700 meter slingerend ('meanderend') aangelegd en de oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Door de bodem te verschralen is er een andere vegetatie met soorten als dotterbloem en kattenstaart ontstaan. Dit gebied is in beheer bij Landschap Overijssel.

 • 13
  Bezienswaardigheid

  Lonnekermeer (in de verte)

  Mysterieus

  Het Lonnekermeer is een mysterieus gebied met twee grote waterpartijen in het bos. In de zomer gonst het er van de insecten. Het kleine meer is ondiep en vult zich voortdurend met schoon water dat vanuit de grond omhoog borrelt.

  Topnatuur

  In het meer groeit en bloeit het moerashertshooi en hier leeft ook de zeldzame gevlekte witsnuitlibel. Regelmatig vliegt hier ook de visarend boven een van de twee meren. Het Lonnekermeer is aangewezen als Natura2000-gebied, Europese topnatuur!

  Spoor

  Het Lonnekermeer maakt deel uit van een keten van landgoederen die door de Twentse industriëlen begin van de 20ste eeuw zijn aangelegd, tijdens de ontginning van de 'woeste gronden'. In die tijd zijn twee waterplassen gegraven. Het zand werd gebruikt voor de aangrenzende spoorlijn naar Duitsland.

 • 14
  Bezienswaardigheid

  Lonnekermeer: N2000

  Lonnekermeer

  Begin 20e eeuw werden op dit landgoed twee grote plassen gegraven. Het zand was nodig voor het ophogen van het spoorwegemplacement van Hengelo. In die tijd werden ook de luxe villa, de boswachterswoning en boerderij gebouwd.

  Hoge natuurwaarden

  Het Lonnekermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de hoge natuurwaarden van o.a. de plassen, schraalgraslanden en natte heide. Ook komen er bijzondere dieren en insecten voor zoals de witsnuit- en smaragdlibel.

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  smaragdlibel
 • fietsknooppunt

  99

 • horeca

  Eetcafe Heer Bommel

  "Altijd een succes, als je begrijpt wat ik bedoel ..." Door de gezellige huiskamersfeer zult u zich al snel thuis voelen. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 16:00 u. tot 24.00, zondag van 14:00 u. tot 24.00. Weerseloseweg 370, 7522 PT Enschede T 053 - 4352565

  Eetcafe Heer Bommel Eetcafe Heer Bommel
 • instructie

  Ga hier linksaf Weerseloseweg

  Ga hier linksaf Weerseloseweg op

 • instructie

  Rechtdoor, voor horeca links

  Sla linksaf richting Restaurant Kleinsman

 • instructie

  Rechtsaf richting Kleinsman

  Sla rechtsaf de Vergertweg in en ga na Restaurant Kleinsman linksaf het betonnen pad op.

 • instructie

  Linksafs de Vergertweg op

  Sla linksaf de Vergertweg op

 • instructie

  Rechtsaf de Lonnekerveldweg op

  Sla rechtsaf de Lonnekerveldweg op

 • instructie

  Steek de Weerseloseweg over

  Steek voorzichtig de Weerseloseweg over en ga linksaf (auto's rijden hier hard)

 • instructie

  Linksaf langs de Weerseloseweg

  Ga linksaf langs de Weerseloseweg

 • instructie

  Na 100 m rechtsaf het bos in

  Sla na 100 meter op het fietspad langs de Weerseloseweg rechtsaf het bos in

 • instructie

  1e viersprong linksaf villa

  Op de eerste viersprong linksaf richting Villa

 • 15
  Bezienswaardigheid

  Villa

  Amsterdamse school

  De familie Cromhoff heeft dit fraaie landhuis in 1927 laten bouwen naar een ontwerp van architecten Van der Groot en Kruisweg. De villa, een rijksmonument, is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

  Bezettingsjaren

  In de bezettingsjaren werd het pand gebruikt als casino. In 1951 wordt het landgoed aan de familie Doedes ten Cate verkocht, die het in 1984 - zonder de villa - verkoopt aan Landschap Overijssel. NB de villa is niet toegankelijk voor publiek.

 • fietsknooppunt

  S

 • instructie

  Op T-splitsing rechtsaf

  Sla rechtsaf op de T-splitsing Door de bomen ziet u bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo van Landschap Overijssel liggen. Neem vooral een kijkje!

 • 16
  Bezienswaardigheid

  Rolbaan

  Rolbaan

  De door de Duitsers in WOII aangelegde rolbaan, is hier nog een beetje zichtbaar. Voor de aanleg ervan is destijds op deze plek een rij bomen gekapt. Aan de andere kant van het roggeveld is ook te zien waar de baan lag: in de strook met naaldbomen.

 • instructie

  Bij de boerderij rechts

  Bij de boerderij slaat u rechtsaf

 • instructie

  Viersprong links Harverrietweg

  Op de viersprong gaat u linksaf de Haverrietweg in

 • 17
  Bezienswaardigheid

  De Wildernis

  De Wildernis

  De Wildernis is een landgoed met bossen, heidevelden en oude cultuurgronden. Vanaf de Lonnekerberg stromen meerdere beken door het gebied. In het zuidelijke deel van de Wildernis ligt het Sterrebos met een monumentaal lijnenpatroon.

  Hartjesbos

  Het Hartjesbos in het noorden heeft heidevelden en met houtwallen omgeven hooimaten die vroeger met beekwater werden bevloeid. Deze zogeheten 'vloeiweiden' behoren tot de topnatuur van Nederland en vallen onder de regeling Natura 2000.

 • fietsknooppunt

  25

 • instructie

  T-splitsing links Witbreuksweg

  Neem op de T-splitsing de Witbreuksweg naar links

 • 18
  Bezienswaardigheid

  Loaksteen Witbreukssteen

  Witbreukssteen 32.36-06

  Deze zwerfkei ligt op de grens van de marken Lonneker (32) en Groot Driene (36). De steen is aan het eind van de tweede wereldoorlog verwijderd voor de aanleg van een rolbaan. De nu aanwezige steen is een replica, geschonken door de gemeente Enschede en geplaatst op 22 oktober 2015.

 • fietsknooppunt

  24

 • 19
  Bezienswaardigheid

  Bezoekerscentrum Hof Espelo

  Bezoekerscentrum

  Welkom in dit bezoekerscentrum van Landschap Overijssel! Hier kun je iedere zondag terecht voor informatie over het landschap, wandel- en fietsroutes en een kop koffie. Dit pand is in de 19e eeuw gebouwd voor de ‘automobiel’ van textielfabrikant Cromhoff, die toen eigenaar was van Hof Espelo.

  Kinderactiviteiten

  Regelmatig organiseren we op Hof Espelo kinderactiviteiten. Zo zijn er middagen waarop kinderen nestkastjes kunnen timmeren of het kabouterpad kunnen lopen. Ook is er een natuurspeelplaats, het 'Klauterwoud'.

  Volwassenen

  Voor volwassen bezoekers worden o.a. excursies georganiseerd onder leiding van een natuurgids. Thema's van de excursies zijn bijvoorbeeld soorten (denk aan vogels, vlinders of paddenstoelen) en natuurbeheer.

  informatie & openingstijden routes Landschap Overijssel
 • instructie

  Rechts af Weerseloseweg

  Zodra u de Weerseloseweg weer tegenkomt steekt u deze over en slaat u rechtsaf het fietspad op

 • instructie

  Linksaf tussen retentievijvers

  Sla linksaf het pad tussen de waterbergingsvijvers in

 • instructie

  Rechtsaf De Braakweg

  Aan het einde van het pad slaat u rechtsaf de Braakweg op

 • instructie

  Linksaf zandpad

  Na 150 m slaat u linksaf het pad in

 • instructie

  Vijfsprong rechtdoor Brandemaa

  Op de vijfsprong gaat u rechtdoor de Brandemaatweg in, waar u na 150 meter linksaf een pad op gaat

 • instructie

  Na 100 m linksaf zandpad

  Neem het prachtige kronkelende pad naar links

 • instructie

  Linksaf Overmaatweg

  Sla aan het einde van het pad linksaf de Overmaatweg in

 • fietsknooppunt

  23

 • horeca

  Theehuis Sprakel in het Bos

  Sfeervol theehuis met terras en zelfgemaakte Apple Pie. Openingstijden: woensdag t/m zondag van 11:00 u. tot 18.00. Overmaatweg 45, 7524 DH Enschede T 053 436 4544

  Sprakel in het Bos
 • instructie

  Rechtsaf Scheperijweg

  Ga rechtsaf de Scheperijweg in bij het theehuis De Sprakel

 • instructie

  Linksaf Hegeboerweg

  Sla linksaf De hegeboerweg in

 • instructie

  Viersprong rechts Stegenkampwe

  Op de viersprong slaat u rechtsaf de Stegenkampsweg in

 • instructie

  Einde links Voortsweg

  Aan het einde van de Stegenkampsweg slaat u linksaf de Voortsweg op

 • fietsknooppunt

  27

 • instructie

  Linksaf Lonnekeresweg op

  Linksaf Lonnekeresweg op

 • instructie

  Linksaf Vergertweg op

  Linksaf Vergertweg op

 • instructie

  Vergertweg blijven volgen

  U kruist de Braakweg. De Vergertweg blijven volgen.

 • instructie

  Linksaf Vergertsveldweg

  Bij de afslag gaat u linksaf de Vergertsveldweg op

 • instructie

  Linksaf Vergertweg op

  Ga linksaf de Vergertweg op

 • instructie

  Rechtsaf de Weerseloseweg op

  Vlak voordat u de Weerseloseweg nadert slaat u rechtsaf de Lonnekerveldweg op

 • horeca

  Restaurant Kleinsman

  Sfeervol genieten in een bosrijke omgeving. Een unieke buitenlocatie, elk seizoen van het jaar. Openingstijden: woensdag t/m zondag van 12:00 u. tot 23.00. Weerseloseweg 356, 7522 PT Enschede T 053 – 433 02 44

  Kleinsman eten en drinken
 • fietsknooppunt

  22

 • instructie

  Linksaf betonnen fietspad

  Net voorbij restaurant Kleinsman begint het betonnen karrenspoor / fietspad volg dit pad

 • 20
  Bezienswaardigheid

  Betonschotsen

  Landingsbaan

  De oude landingsbaan van Vliegveld Twenthe is opengebroken en daar liggen nu betonschotsen. Deze laten het water door van de slenken die hier samenkomen. Aan weerszijden zijn jonge bomen aangeplant en nieuwe kikkerpoelen aangelegd in de vorm van bomkraters.

 • 21
  Bezienswaardigheid

  Eerste luchthaven

  KLM-toren

  Het belevingspad door het natuurgebied gaat langs de oude fundamenten van het hotel, de hangar en de oude KLM-toren van het eerste vliegveld uit 1931. Deze fundamenten zijn zichtbaar gemaakt met opvallende beplanting.

  Beleving

  In 2016 is een nieuwe eigentijdse toren gerealiseerd. Die geeft uitzicht op het terrein. In de toren zelf lees je over de historie van het eerste vliegveld.

 • 22
  Bezienswaardigheid

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route (voor een deel) te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Hier vlakbij is het bezoekerscentrum van Landschap Overijssel.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie afwisselende Twentse landschap!

  sms & doneer eur 2,50

  Klik op de doneerknop en je steunt het landschap met eur 2,50. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven via je telefoonrekening. Alvast hartelijk dank voor de steun!

 • parkeerplaats

  Parkeerplaats Vliegveld Twente

Gemaakt door Peter te Wierik i.s.m. Landschap Overijssel.

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Elke vierkante meter helpt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons