Hof Espelo naar Lonnekerberg

Zuid Twente

Fietsen
20 km

Van Hof Espelo tot Lonnekerberg: een route van 20 km door Twentse bossen, heidevelden en oude cultuurgronden. Ook fiets je over de Lonnekerberg en langs het Lonnekermeer en 't Holthuis.

Toegankelijkheid

Deze fietsroute gaat over verharde paden. De route volgt de fietsknooppunten.

Startpunt

Startpunt: bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo, Weerseloseweg 259, Enschede. Parkeergelegenheid aanwezig.

Highlights op deze route:

 • 1

  Bezoekerscentrum / koetshuis

  Vierspan

  Op Hof Espelo zijn twee koetshuizen. Eén daarvan is uit 1927 en ligt verderop aan de Weerseloseweg en is gebouwd voor de paarden die de koetsen trokken. De nog aanwezige ringen aan de buitenbuitenmuur, dienden om een vierspan in toom te houden.

  Automobiel

  Het koetshuis waarvoor u nu staat is waarschijnlijk later in de vorige eeuw gebouwd en diende niet als onderdak voor paarden, maar voor een ‘automobiel’ van Cromhoff, de latere eigenaar van Hof Espelo. Dit koetshuis is verbouwd tot bezoekerscentrum.

  Bezoekerscentrum Hof Espelo

  In het bezoekerscentrum worden regelmatig activiteiten voor jong en oud georganiseerd door vrijwilligers.Zo zijn er middagen waarop kinderen nestkastjes kunnen timmeren of het kabouterpad kunnen volgen. Ook is er een Klauterwoud (natuurspeelplaats) en kun je hier je fietsroute ophalen.

 • 2

  Lonnekerberg

  Lonnekerberg

  De Lonnekerberg ligt op een stuwwal dat bestaat uit zand-, grind-, en kleilagen. Daar waar het regenwater op de stugge kleilaag stuit, ontstaan grote waterlichamen of wel bronnen. Het water uit deze bronnen stroomt horizontaal over de kleilaag tot boven de grond waar het zijn weg als beekje kan vervolgen.

  Weer stromen

  De aanplant van bossen met talloze greppels en rabatten, heeft dit proces verstoord. Door de greppels af te dammen laten Landschap Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel de bronnen weer stromen.

 • 3

  't Holthuis

  't Holthuis

  Een fraaie afwisseling van cultuurgronden en eikenbossen kenmerken dit landgoed. Vanaf de Lonnekerberg stroomt via een zeer smalle ecologische verbinding de natuurlijke Jufferbeek over het landgoed. Deze meanderende waterloop kent hoge waterstanden.

  Betere leefomgeving

  Landschap Overijssel werkt samen met de Universiteit van Wageningen aan een betere leefomgeving voor o.a. waterdieren in dit gebied. En met succes: inmiddels is het organisch materiaal in de Jufferbeek flink verhoogd.

 • 4

  Hesbeek

  Hesbeek

  In 2008 heeft waterschap Regge en Dinkel de Hesbeek voor waterberging ingericht. Bij extreem nat weer wordt het water opgevangen en vertraagd afgevoerd. Hierdoor neem de kans op wateroverlast in Hengelo sterk af.

  Meanders

  De beek is over een lengte van 700 meter slingerend ('meanderend') aangelegd en de oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Door de bodem te verschralen is er een andere vegetatie met soorten als dotterbloem en kattenstaart ontstaan. Dit gebied is in beheer bij Landschap Overijssel.

 • 5

  Lonnekermeer

  Lonnekermeer

  Begin twintigste eeuw werden op dit landgoed twee grote plassen gegraven. Het zand was nodig voor het ophogen van het spoorwegemplacement van Hengelo. In die tijd werden ook de luxe villa, de boswachterswoning en boerderij gebouwd.

  Herstelwerkzaamheden

  De natuur in het Lonnekermeer stond onder druk. Het gebied verdroogde omdat het (kwel)water niet lang genoeg kon worden vastgehouden en te snel werd afgevoerd door de beken, sloten en watergangen. Daarnaast tastten verzuring en bemesting kwetsbare soorten aan waardoor hun overlevingskansen slonken.

  Met de herstelmaatregelen die Landschap Overijssel onlangs heeft uitgevoerd, hebben we de natuur duurzaam kunnen behouden en versterken. Parallel is ook meer economische ontwikkelingsruimte ontstaan.

  Hoge natuurwaarden

  De hoge natuurwaarden van de plassen maken samen met de schraalgraslanden en natte heide in het oostelijke deel dat ook het Lonnekermeer onder de regeling Natura 2000 valt.

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt

  Moeraswederik

  Op de zonnige oevers van de twee plassen van Landgoed Lonnekermeer komt de moeraswederik voor. De plant wordt zo'n 30 tot 60 centimeter hoog, en is in Overijssel vrij zeldzaam.

 • 6

  De Wildernis

  De Wildernis

  De Wildernis is een nieuw landgoed met bossen, heidevelden en oude cultuurgronden. Vanaf de Lonnekerberg stromen meerdere beken door het gebied. In het zuidelijke deel van de Wildernis ligt het Sterrebos met een monumentaal lijnenpatroon.

  Hartjesbos

  Het Hartjesbos in het noorden heeft heidevelden en met houtwallen omgeven hooimaten die vroeger met beekwater werden bevloeid. Deze zogeheten 'vloeiweiden' behoren tot de topnatuur van Nederland en vallen onder de regeling Natura 2000.

 • 7

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast geweest op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je heerlijk kunt blijven genieten van het mooie afwisselende Twentse landschap!

  sms & doneer eur 2,50

  Klik op de doneerknop en je steunt het landschap met eur 2,50. Het bedrag wordt eenmalig afgeschreven via je telefoonrekening. Alvast hartelijk dank voor de steun!

Colofon: Route is gemaakt door Henk Hengeveld.
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?