Lemelerberg: topnatuur

Salland

Wandelen
4 km

Mooie, stille route langs zandvlaktes, jeneverbessen, eenzame dennen en met mooie vergezichten. Stuifzand en droge heide zijn schaars in Europa, daarom is de Lemelerberg aangewezen als Natura 2000-gebied, of wel topnatuur. Welkom op de zuidhelling!

Toegankelijkheid

De route gaat grotendeels over zandpaden en volgt de gele paaltjes van het wandelnetwerk.

Startpunt

Startpunt: parkeerplaats aan de Ledeboerweg, Lemele. Bereikbaar door tegenover café 'Zaal Dijk' (adres: Korteveldsweg 3, Lemele) ongeveer 450 m de Ledeboerweg in te rijden.

Highlights op deze route:

 • Wandelkeuzepunt P85

 • Wandelkeuzepunt P80

 • 1

  Welkom op de zuidhelling!

  Lemelerberg

  Mysterieuze jeneverbessen, prachtige zandvlaktes, eenzame dennen en mooie vergezichten vergezellen je op deze tocht. De schreeuw van de buizerd klinkt hoog boven ons, een roodborsttapuit in de top van een klein struikje. Je bent op de Zuidhelling van de Lemelerberg.

  Natura 2000

  De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren stoppen en herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt.

  Lees meer over Natura 2000
 • 2

  Ontstaan

  Lemelerberg

  Midden in het vlakke land ligt opeens die grote bult, 78m boven NAP; de Lemelerberg. Veel mensen kennen de Lemelerberg vanaf het restaurant boven op de berg, waar de meesten hun wandeling of fietstocht starten. Wil je genieten van de stilte dan is deze wandeling op de zuidhelling een alternatief.

  Stuwwal

  De Lemelerberg is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Het oprukkende ijs stuwde in die periode grote hoeveelheden bevroren zand, grind en klei met grote kracht voor zich uit. Zo werden grote 'schubben' dakpansgewijs op elkaar gestapeld, waardoor een berg ontstond; een stuwwal.

  Stuifzand schaars

  Stuifzand en droge heide zijn schaars in Europa. Daarom is de Lemelerberg aangewezen als Natura 2000 gebied, of wel topnatuur.

 • Wandelkeuzepunt P81

 • 3

  Jeneverbes

  Jeneverbes

  Vanaf de parkeerplaats begint de tocht naar boven, met zeker als het net geregend heeft een prachtig uitgesleten beekje over het pad. Rechts zie je her en der jeneverbessen op de heide.

  Verjongen

  Kijkend naar rechts zie je her en der jeneverbessen op de heide. De jeneverbes is een rode lijstsoort die zich echt thuis voelt op de Lemelerberg. Deze bijzondere boom verjongt zich hier goed.

 • Wandelkeuzepunt P82

 • 4

  Klapekster

  Klapekster

  In de eenzame bomen op de heide zit regelmatig de klapekster te loeren op zijn prooi. Deze zangvogel gedraagt zich als een roofvogel. Hij vangt hagedissen, veldmuizen, kleine vogels en grote insecten.

  Takvork

  Ziet u een hagedis in een 'takvork' dan ziet u het werk van de klapekster. Hij heeft de gewoonte zijn soms nog levende prooien aan doornen of prikkeldraad te prikken; zo bewaard hij zijn voedselvoorraad.

 • 5

  Stuifzand

  Stuifzand

  Het stuifzand hier is één van de redenen waarom de Lemelerberg de Natura2000 status heeft. Stuifzandgebieden zijn in Europa schaars. Landschap Overijssel werkt met vrijwilligers om dit gebied te behouden en te versterken. O.a. door te voorkomen dat het gebied dichtgroeit.

  Grootschalige kap

  Stuifzand is eeuwen geleden ontstaan door het grootschalig kappen van bossen, plaggen en overbegrazing. De heide die ontstond werd intensief begraasd door schapen en geplagd. De grond verdroogde en verarmde en er ontstonden open plekken met zand waar de wind steeds meer invloed op kreeg.

  Minder biodiversiteit

  Meststoffen worden door de lucht meegevoerd en komen hier neer, sommige (vaak algemenere) soorten profiteren hier van. De typische soorten van de droge heide en het stuifzand worden daardoor weggedrukt. Dominante soorten overheersen, kritische verdwijnen. Dit leidt tot minder biodiversiteit.

  Bijzondere dieren en planten

  Van het stuifzand profiteren echter bijzondere dieren als de zandhagedis die hier in de zomer de eitjes afzet. Vanaf februari hoort en ziet u nog zo’n typische bewoner van dit gebied; de boomleeuwerik. Een plant als het IJslandsmos voelt zich hier ook thuis.

 • 6

  Zandhagedis

  Zandhagedis

  Een speciale groep vrijwilligers van De Vliegende Brigade helpt de zandhagedis een handje en maakt op verschillende plekken 'eiafzetplekken'. Deze plekken worden vaak gebruikt. Mocht u hier in de zomermaanden wandelen let dan goed op, u kunt regelmatig zandhagedissen zien op en langs de paden.

 • Wandelkeuzepunt P83

 • 7

  Kramsvogels

  Kramsvogels

  Met name in de wintermaanden is het getsjak van de kramsvogels te horen. Wintergasten uit het hoge noorden die samen een smakelijk maal van jeneverbessen nuttigen.

 • 8

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Sallandse landschap!

  donateur worden?
 • Wandelkeuzepunt P80

 • Wandelkeuzepunt P85

Colofon: Deze route is samengesteld door Landschap Overijssel
Deel deze pagina

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?