Werk aan de winkel

Het heidegebied op de Lemelerberg is voor Europese begrippen uniek. Het is dus belangrijk dit gebied voor de toekomst te behouden. In Overijssel is gedurende de afgelopen 100 jaar bijna 90% van de heide verdwenen. Door de jaren heen nam bos steeds meer de plaats in van heide.

Heide herstellen

We gaan daarom de komende jaren bos weghalen om vitale heide uit te breiden en te herstellen. We hebben nu 350 hectare heide, daar komt 150 hectare bij. Dat levert een gevarieerd en aantrekkelijk landschap op. We willen een heidelandschap ontwikkelen met alles wat daarbij hoort; zandverstuivingen, gevarieerde heidevegetaties en vitale jeneverbesstruwelen. Meer heide is goed voor insecten, zoals graafbijen en vlinders en steeds zeldzaam wordende vogels, waaronder de veldleeuwerik en nachtzwaluw. Maar ook de zandhagedis profiteert van heide.

Op deze manier versterken we de natuur, krijgen we de historische gelaagdheid van het landschap weer te zien en keert het (uit)zicht op de berg terug.

Beleving

Het nieuwe landschap zal ook anders worden beleefd; meer openheid, meer vergezichten, meer variatie. Wandelen en fietsen op de Lemelerberg wordt een nieuwe belevenis. Op sommige plekken creëren we rust op de heide, door paden samen te voegen die nu heel dichtbij elkaar liggen. Op andere plekken maken we juist het nieuwe landschap en bijzondere plekken toegankelijk, om de natuur en cultuurhistorie nog beter en mooier te kunnen beleven.

Mis niets

Wil je niets missen van belangrijke momenten tijdens het proces? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief ‘Zicht op Lemelerberg’. Ook dat kan bij Jan Henk Schutte.

Schapenbegrazing voorkomt dat de heide dicht groeit, fotograaf Mark Zekhuis
Jeneverbessen op de verder kale zuidhelling 1980, fotograaf R. Kampman
Afwisselend landschap met jeneverbes, heide en open stukjes met zand, fotograaf Mark Zekhuis