Akkervogels Twenterand

Maatregelen voor aandachtssoorten in de gemeente Twenterand.

Geelgors, foto: Han Bouwmeester

De geelgors, patrijs, ringmus en veldleeuwerik verdienen extra aandacht. Voor al deze soorten geldt dat het veranderend landschap en in het bijzonder onvoldoende voedselaanbod een groot probleem is. Dat geldt voor zowel natuurgebieden als agrarisch gebied. Dit project richt zich op het verbeteren van de omgeving en het voedselaanbod in de gemeente Twenterand. Door deze maatregelen profiteren ook veel andere soorten, denk aan andere boerenlandvogels, kleine marterachtigen, en bloembezoekende insecten als wilde bijen en dagvlinders.

Veldleeuwerik, foto: Jacob van der Weele
Ringmus, foto: Han Bouwmeester
Patrijs, foto: Jacob van der Weele
Geelgors, foto: Mark Zekhuis
Akker, foto: Nico Kloek

Kruiden en akkers

Er worden kruidenrijke grasland- en akkerstroken aangelegd in het landbouwgebied. Ook worden nieuwe landschapselementen hersteld en aangeplant. In samenwerking met agrariƫrs, particulieren en het waterschap wordt gewerkt aan een samenhangend netwerk van landschapselementen. Zo wordt het leefgebied van de aandachtssoorten en vele andere diersoorten verbeterd.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?