Dieren

De bij

Wilde bij
Wilde bij, asbij, andrena cineraria  Foto Mark Zekhuis
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

In nog geen dertig jaar is driekwart van onze insecten verdwenen. Ook met de bijen gaat het niet goed. Daarom worden allerlei initiatieven genomen om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. In Overijssel zijn we gestart met de Bijenbeweging Overijssel.

Bijen onmisbaar voor bestuiving

Wilde bijen zijn onmisbaar voor ons eigen voortbestaan en dat van de natuur om ons heen. Ze spelen een essentiële rol in de bestuiving van inheemse planten en voedselgewassen; insecten zorgen voor bijna 80% van de bestuiving van voedselgewassen. Meer informatie hierover vind je op bestuivers.nl

Bijen op de rode lijst

Bijen behoren tot de meest bedreigde groep binnen de flora en fauna. Van de 357 soorten gaan er 122 achteruit en zijn er 34 zelfs helemaal verdwenen. Maar liefst 56% van de bijensoorten staat inmiddels op de rode lijst. Bij het zoeken naar oorzaken wijzen wetenschappers naar de intensivering van de landbouw; het waterpeil is verlaagd en de bemesting is fors toegenomen, met als gevolg dat insecten die in de bodem leven, verdwijnen. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen schaadt insecten. Tot slot verdwijnen ten behoeve van de productie allerlei fijne leef- en schuilplekken voor insecten, zoals overhoekjes, hagen, houtwallen, ondiepe poeltjes.

Gevolgen

De gevolgen van het enorme verlies aan insecten zijn ingrijpend. 60% van de broedvogels in ons land is voor zijn voedsel afhankelijk van insecten. Ook bij tal van andere dieren staan insecten op het menu, zoals bij de das, egel, spitsmuis, vleermuis en ook bij amfibieën en reptielen. En insecten zorgen natuurlijk ook voor óns menu! Van alle plantensoorten is 80% voor zijn bestuiving afhankelijk van insecten. Met name voedselgewassen zoals fruit en noten kunnen niet zonder insecten.

Honingbij
Honingbij  Foto Mark Zekhuis
Wilde bij
Wilde bij, asbij, andrena cineraria  Foto Mark Zekhuis
Honingraat bijen
Honingraat bijen   Foto Dook van Gils

Natuurinclusieve landbouw

Gelukkig zien we een trend richting meer natuurinclusieve landbouw. Mooie voorbeelden zijn biologische boeren, natuurboeren of soortgelijke concepten; voedselproductie met respect voor de natuurwaarden en het landschap waarbij geen pesticiden worden gebruikt.

Wat kun jij doen voor de bij?

Dichtbij huis kun je zelf van alles doen om het insecten in het algemeen naar de zin te maken. Onze tips zijn de volgende:

  • Maak in je tuin rommelhoekjes met organisch materiaal. Leg er een stapeltje stenen in, zet omgekeerde bloempotten neer, laat zaaddozen in het najaar hangen of liggen, creëer wat plasjes water. Zo maak je het vlinders, muggen en libellen, maar ook pissebedden en duizendpoten, naar de zin.
  • Maai niet het hele gazon. Laat stukjes staan. Goede kans dat daar sprinkhanen op af komen.
  • Zaai mengsels van inheemse bloemen. Zorg er daarbij wel voor dat de zaden niet behandeld zijn met bestrijdingsmiddelen.
  • Hang insectenhotels op. Die kun je goed zelf maken. Even googelen en je vindt de mooiste voorbeelden. Hang de hotels in de buurt van de bloemen, dan kost het bijen weinig energie om stuifmeel naar hun voortplantingsplekken te brengen.
  • Doe mee aan projecten in je omgeving voor de aanleg van bloemrijke akkerranden. Ook daarvoor geldt dat er inheemse bloemen ingezaaid moeten worden. Verder is het van belang dat de randen zo breed mogelijk zijn, het liefst minimaal elf meter. Ook iets om op te letten is dat je met een bloemenrand langs een bollenveld insecten alleen maar naar landbouwgif toe lokt.
  • Let er bij het doen van boodschappen op of ze biologisch zijn geproduceerd. Op biologische landbouwbedrijven zijn de omstandigheden voor insecten stukken beter.
  • En tot slot: sluit je aan bij de Bijenbeweging Overijssel! Een netwerk dat zich inzet voor de bij.
Elke vierkante meter helpt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons