Welke soorten zitten er in de zaaimengsels?

Een mengsel van éénjarige akkerbloemen en een mengsel van meerjarige bloemen. Exclusief samengesteld met inheemse en autochtone soorten, die echt thuishoren in Overijssel.

Een mengsel van éénjarige akkerbloemen en een mengsel van meerjarige bloemen. Exclusief samengesteld met inheemse en autochtone soorten, die echt thuishoren in Overijssel.

Het éénjarig akkerbloemenmengsel is bedoeld voor het aanleggen van een bloemrijke akkerrand, een veld met akkerbloemen, om te mengen met (oude) graansoorten en een bloemrijke akker aan te leggen of om eens te experimenteren met het inzaaien van een bloemenmengsel.

Het meerjarige bloemenweidemengsel bestaat uit meerjarige soorten die thuishoren in Overijssel. De soorten handhaven zich als vaste plant, door na maaien weer uit te lopen vanuit de wortels. Ook zullen ze zich deels weer uitzaaien als er voldoende kale bodem is. Afhankelijk van de voedselrijkdom en het vochtgehalte van de zaailocatie zal soms de ene soort zich makkelijker uitbreiden en soms de andere soort. Met het juiste beheer kan dit bloemenweidemengsel langjarig in stand gehouden worden.

Hieronder de samenstelling van het verschillende zaaimengsels.

Akkerbloemen mengsel (1-jarig akkerbloemen)

 • Bolderik
 • Korenbloem
 • Gele ganzenbloem
 • Echte kamille
 • Bleke klaproos
 • Grote klaproos
 • Reukloze kamille

Bloemenweidemengsel (meerjarige bloemen)

 • Duizendblad
 • Welriekende agrimonie
 • Korenbloem
 • Knoopkruid
 • Kamgras
 • Geel walstro
 • Sint janskruid
 • Gewoon biggenkruid
 • Vertakte leeuwentand
 • Gewone margriet
 • Vlasbekje
 • Gewone rolklaver
 • Smalle weegbree
 • Gewone brunel
 • Scherpe boterbloem
 • Kleine ratelaar
 • Dagkoekoeksbloem
 • Rode klaver
 • Vogelwikke

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?