Nat en ruig: de uiterwaarden ten noorden van Zwolle. Een gebied met uitgestrekte kievitsbloemhooilanden, waar Zwarte Water en Vecht samenstromen. Buitenlanden Langenholte behoort tot een van de omvangrijkste groeiplaatsen van de wilde kievitsbloem in Europa. Dit stuk uiterwaarde van de Vecht ten noorden van Zwolle is al sinds 1976 in eigendom van Landschap Overijssel.

De dynamiek van de rivier zorgt voor een afwisselend gebied waar tal van planten en dieren leven, waaronder allerlei weidevogels. Het beheer van het gebied staat in het teken van het beschermen van de wilde kievitsbloem en haar plantgemeenschap, waar ook ruimte is voor gulden boterbloem, echte koekoeksbloem en de grote pimpernel.

Natura 2000 en kwetsbaar

De natuurwaarden van Buitenlanden Langenholte zijn zo bijzonder, dat het terrein is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. Vanwege haar grote kwetsbaarheid is Buitenlanden Langenholte niet vrij toegankelijk. Via de dijk die langs het gebied loopt, is een deel van het gebied toch goed te zien.