Buitenlanden Langenholte

Nat en ruig: de uiterwaarden ten noorden van Zwolle. Een gebied met uitgestrekte kievitsbloemhooilanden waar Zwarte Water en Vecht samenstromen.

Gebied

Buitenlanden Langenholte behoort tot een van de omvangrijkste groeiplaatsen van de wilde kievitsbloem in Europa. Dit stuk uiterwaarde van de Vecht ten noorden van Zwolle is al sinds 1976 in eigendom van Landschap Overijssel. Het beheer van het gebied staat in het teken van het beschermen van de kievitsbloem en haar plantgemeenschap, waar ook ruimte is voor gulden boterbloem, echte koekoeksbloem en grote pimpernel.

Buitenlanden Langenholte is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Mede vanwege de grote hoeveelheid kievitsbloemen. De dynamiek van de rivier zorgt voor een afwisselend gebied waar tal van planten en dieren leven, waaronder verschillende weidevogels en zelfs de otter.

Vanwege haar grote kwetsbaarheid is de Buitenlanden Langenholte niet vrij toegankelijk. Via de dijk die langs het gebied loopt, is het gebied toch te beleven.

Buitengewoon Bijzonder Buitenlanden Langenholte

Buitenlanden Langenholte is op Europese schaal een van de grootste kievitsbloemenlanden. De kievitsbloem is een kritische bloem die veel eisen stelt aan haar omgeving. We willen dit Buitengewoon Bijzondere gebied beschermen voor de toekomst. Want naast de kievitsbloemen leven er nog tal van andere bijzondere planten en dieren, denk aan weidevogels en zelfs de kwartelkoning.

Lees meer

Werk aan de winkel

Buitenlanden Langenholte staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Daarom gaan we de Buitenlanden versterken. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat de kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en wij ervan kunnen blijven genieten.

Lees meer over wat we gaan doen

Natura 2000 proces

We zitten bij Buitenlanden Langenholte momenteel in het uitwerken van de plannen. Naast de doelen die we willen bereiken voor Natura 2000, hebben we ook de kans om binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen te nemen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Natuurlijk pakken we deze kans en zijn we nu alle mogelijke maatregelen concreet aan het maken.

Lees hier meer over hoe ver we zijn met Natura 2000

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van de Buitenlanden Langenholte

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?