Buitenlanden Langenholte

Nat en ruig: de uiterwaarden ten noorden van Zwolle. Een gebied met uitgestrekte kievitsbloemhooilanden, waar Zwarte Water en Vecht samenstromen.

Gebied

Buitenlanden Langenholte behoort tot een van de omvangrijkste groeiplaatsen van de wilde kievitsbloem in Europa. Dit stuk uiterwaarde van de Vecht ten noorden van Zwolle is al sinds 1976 in eigendom van Landschap Overijssel.De dynamiek van de rivier zorgt voor een afwisselend gebied waar tal van planten en dieren leven, waaronder verschillende weidevogels (verplaatst). Het beheer van het gebied staat in het teken van het beschermen van de wilde kievitsbloem en haar plantgemeenschap, waar ook ruimte is voor gulden boterbloem, echte koekoeksbloem en de grote pimpernel.

Buitenlanden Langenholte is zo bijzonder als natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura2000-gebied. Vanwege haar grote kwetsbaarheid is de Buitenlanden Langenholte niet vrij toegankelijk. Via de dijk die langs het gebied loopt, is een deel van het gebied toch

Werk aan de winkel

Buitenlanden Langenholte staat onder druk. De kwaliteit van de natuur neemt af en tegelijkertijd nemen de invloeden van buitenaf toe. Denk aan de groeiende industrie en landbouw en het toenemende verkeer. Landschap Overijssel is daarom in de zomer van 2021 gestart met natuurherstel. We combineren de Natura2000-maatregelen in Buitenlanden Langenholte met een aantal maatregelen die verband houden met de Kader Richtlijn Water (KRW) in opdracht van Rijkswaterstaat en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een mooie samenwerking die tot extra kansen leidt voor de biodiversiteit! We gaan aan de slag aan de westkant van Buitenlanden Langenholte, aan de oostkant van Buitenlanden Langenholte nabij de Kranenkolk, in de nabijgelegen Spiekpolder en in het iets zuidelijker langs het Zwarte Water gelegen gebied Holtenbroekerdijk.

Lees meer over wat we gaan doen

Eerste fase succesvol afgerond

In november hebben we de eerste fase van natuurherstel in Buitenlanden Langenholte afgerond. Acht weken lang waren in deze anders zo stille uiterwaarden graafmachines, rupskranen, trekkers en dumpers in de weer. Groot materieel dat zorgvuldig en precies laveerde om kraamkamers te ontwikkelen voor de kwabaal en moerasland voor de wilde kievitsbloem. Bijna 1,5 kilometer aan slenk is uitgegraven en aangetakt op de Vecht en het Zwarte Water. Water kan nu natuurlijk de uiterwaarden in- en uitstromen. Maar liefst 35.000 kuub grond is afgevoerd en in de kolk van Westerhuis gestort. Volgend jaar, als het even wat droger is, worden er nog een paar stuwen geplaatst en dan is het helemaal klaar, precies volgens plan.

Volgend jaar verder

Nu kan de natuur zich voorzichtig herstellen. Daarna is het altijd spannend. Welke resultaten gaan we zien? Hoe ontwikkelen de rietmoerassen zich? Zien we de kwabaal paaien in de slenk? Het zou geweldig zijn als de zwarte stern komt broeden in een van de kolkjes onder de dijk. Gebiedsbeheerder Jeroen Buunen fantaseert soms over een paaiende zeeforel in de slenk. Ze zijn al gezien bij de stuw Vechterweerd, dus onmogelijk is het niet… Maar nu eerst tijd voor de rustige winterperiode. In 2022 na de zomervakantie gaat Landschap Overijssel verder met de natuurherstelwerkzaamheden in de Spiekpolder en de Kranenkolk.

nieuws

Veel interesse in excursie Buitenlanden

Bijna 100 geïnteresseerden en omwonenden namen op 28 oktober deel aan de excursie door het doorgaans afgesloten gebied van Buitenlanden Langenholte. Het was een prachtige dag en het was mooi om te zien dat er zo veel belangstelling was voor dit gebied.

Buitengewoon Bijzonder Buitenlanden Langenholte

Buitenlanden Langenholte is onderdeel van één van de grootste kievitsbloemenlanden in Europa, voor Nederland echt een uniek gebied. Er leven veel kwetsbare planten en dieren die bedreigd worden. Zoals de wilde kievitsbloem, de steenanjer en het geel walstro. Of vissoorten als de grote modderkruiper, zeelt, kwabaal en bittervoorn en tal van andere bijzondere planten en dieren, denk aan weidevogels en zelfs de kwartelkoning.

Lees meer

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregelen voor natuurherstel die we gaan uitvoeren? Bekijk hier onze gebiedskaarten. Wilt u op de hoogte blijven van dit project en de geplande werkzaamheden? Dat kan! Klik hier om u aan te melden voor onze verzendlijst van de nieuwsbrief.

Hebt u vragen over de Buitenlanden Langenholte en Natura 2000?
Neem contact op met Arjan Thürkow, projectleider Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht bij Landschap Overijssel.

Downloads

Bekijk onderstaand de downloads van de Buitenlanden Langenholte

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de tien natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?