Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

We bevinden ons voor de Buitenlanden Langenholte momenteel in het uitwerken van de plannen. Naast de doelen die we willen bereiken voor Natura 2000, hebben we ook de kans om binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen te nemen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Natuurlijk pakken we deze kans en zijn we nu alle mogelijke maatregelen concreet aan het maken. We benutten hiervoor de kennis van experts en werken hierbij nauw samen met de gemeente Zwolle. Zij hebben ook kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden in hun bezit waar eenzelfde soort opgave ligt als bij ons.

We hopen in 2020 van start te kunnen met het uitvoeren van de maatregelen. Voor die tijd gaan we met belangstellenden in gesprek over de plannen en de toekomst van de Buitenlanden.

Wanneer we alle maatregelen op kaart hebben staan en we met belangstellenden in gesprek zijn geweest, vragen we de nodige vergunningen aan om het werk te mogen uitvoeren. Dit gebeurt naar verwachting eind 2019 / begin 2020. We hopen dan dat we zomer 2020 kunnen starten met het werk.

Het uitvoeren van het werk in de Buitenlanden is nauw gedreven door de tijd. In het winterseizoen (15 oktober tot 15 april) mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden in verband met het stormseizoen. Ook in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) kunnen we niet aan de slag om de planten en dieren in het gebied niet te verstoren. Dit betekent dat we in de zomermaanden het werk moeten uitvoeren.

Hou deze website in de gaten voor het laatste nieuws!

Bloemenzee van Buitenlanden Langenholte, fotograaf Ruud Ploeg

Trekker

Buitenlanden Langenholte is onderdeel van het natura 2000 gebied Uiterwaarden, Zwartewater, Vecht, waar de Provincie Overijssel trekker van is. Landschap Overijssel is trekker van de maatregelen binnen de grenzen van Buitenlanden Langenholte.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Buitenlanden Langenholte op de site van de Provincie Overijssel

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?