Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

In 2020 hopen we te starten met de maatregelen. Deze zijn erop gericht om de hydrologie (de waterhuishouding) in het gebied te versterken. Dit doen we door geulen en sloten beter in te richten waardoor het overstromingswater van de rivier beter het gebied in kan stromen.

Daarnaast worden de oude geulen in het gebied natuurlijker ingericht zodat ze een goed leefgebied vormen voor vis- en vogelsoorten. Ook worden de oevers in het gebied natuurlijker gemaakt: ze worden flauwer gemaakt waardoor de uitstroom van water uit het zwarte water en de Vecht wordt gestimuleerd.

Lokaal worden stukjes geplagd en ingezaaid zodat de stroomdalflora optimaal kan ontwikkelen. We beschermen hiermee niet alleen de kievitsbloem, maar de hele plantengemeenschap waar de kievitsbloem in thuis hoort. Hier horen ook bloemen als gulden boterbloem, echte koekoeksbloem en grote pimpernel thuis.

Behoud je de kievitsbloemen, dan behouden we een leefgemeenschap dat bestaat uit tal van planten en dieren, fotograaf Mark Zekhuis
Kievitsbloemen zijn afhankelijk van rivieroverstromingen, fotograaf Jacob van der Weele
In Buitenlanden Langenholte komt een van de grootste populaties kievitsbloemen van Europa voor, fotograaf Bertus Webbink

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?