Natura 2000 proces Lonnekermeer

fotograaf Loekie van Tweel

De Natura 2000 en PAS-herstelmaatregelen hebben als doel een eind te maken aan een periode waarin het Lonnekermeer - ongeacht het seizoen - structureel ‘worstelde’ met zijn waterhuishouding en waarin de overlevingskansen van veel bijzondere planten en dieren in het gebied onzeker waren.

Planning

De vergunningen om het herstelplan uit te kunnen uitvoeren, zijn begin 2018 verleend. Tegen de vergunningen loopt nog een beroep bij de Raad van State. Alle tot nu toe verrichte werkzaamheden zijn maatregelen waarop de beroepsgronden niet zijn gericht en die geen effect of invloed hebben op het eigendom van de indieners. Het gaat onder andere om kap-, plag- en baggerwerkzaamheden ten westen van de N737, op gronden van Landschap Overijssel.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lonnekermeer op de site van de Provincie Overijssel

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?