Werk aan de winkel

Baggeren Groot Lonnekermeer

De geheimen van het Klein Lonnekemeer

Na 117 jaar ongemoeid te zijn gebleven, is in het najaar van 2018 het slib uit het Klein Lonnekermeer verwijderd (net als uit het Groot Lonnekermeer en het Gibraltarven). Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland en aannemer Gerwers voerden de Natura 2000-maatregel met de grootste zorgvuldigheid uit.

Natuur onder druk

Welke natuurherstelmaatregelen zijn er uitgevoerd?

Alle herstelmaatregelen staan beschreven in het inrichtingsplan Natura 2000 Lonnekermeer. Het leeuwendeel van de aanpassingen is gericht op het verbeteren van de waterhuishouding, waardoor planten en dieren die afhankelijk zijn van (kwel)water zich goed kunnen ontwikkelen. Hiervoor zijn onder meer de Blankenbellingsbeek en een groot aantal sloten minder diep gemaakt en is de waterkwaliteit van de meren en het Gibraltarven verbeterd.

Daarnaast is een deel van het voormalige heidelandschap hersteld, is het douglasbos door (minder water verdampend) loofbos vervangen en zijn de oevers van het Lonnekermeer gedeeltelijk vrijgemaakt om meer ruimte te bieden aan de zeldzame kruiden die hier groeien én aan de gevlekte witsnuitlibel die zich hier voortplant.

Een 'extraatje' was de aanleg van het nieuwe tracé van de Blankenbellingsbeek. Deze gecombineerde opgave vanuit de Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland, NNN) verbindt het Lonnekermeer momenteel direct met de 130 hectare ‘nieuwe natuur’ op de voormalige vliegbasis Twenthe.

Kaart Lonnekermeer

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?