Nieuws

Gouden Grutto voor Overijsselse boeren

Gouden Grutto 27-5-24-1
Melkveehouders Willem Courtz en Wicher Hoeve  Foto Fred van Diem
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Melkveeboeren Willem Courtz en Wicher Hoeve uit Rouveen hebben de Gouden Grutto ontvangen. Ieder jaar reikt Vogelbescherming Nederland deze prijs uit aan hardwerkende, inspirerende ondernemers, om zo hun inzet voor de weidevogels te belonen. Landschap Overijssel is trots op deze Overijsselse boeren. De Gouden Grutto is een mooie stimulans voor weidevogelbescherming.


Staphorsterveld

De twee winnaars stellen een deel van hun land beschikbaar aan de weidevogels en zo creëren zij door kleinschalige en extensieve bedrijfsvoering een plek in het boerenland waar de weidevogels zich thuis voelen. De boeren wonen in Staphorsterveld. Een belangrijk en succesvol gebied voor weidevogels zoals de grutto. Het gebied strekt zich uit van Staphorst en Rouveen naar Zwartsluis en Hasselt. Staphorsterveld is waterrijk en bestaat uit laagveen en polders. Samen met de kruidenrijke graslanden van melkveeboeren Courtz en Hoeve is dat de ideale biotoop voor weidevogels.

“Dit is een goede stimulans en een beloning voor de hardwerkende boer. Ik hoop dat andere mensen hierdoor geïnspireerd raken om ook iets voor weidevogels te doen.”
Marja van Harten - Coördinator boerenlandvogelvrijwilligers

Kruidenrijk grasland

Boerenlandvogelcoordinator van Landschap Overijssel is erg verheugd met het bericht over de gouden grutto. “Hier wordt je toch blij van! Ik zie bij de boeren een kruidenrijk grasland, met boterbloemen, hondsdraf en zuring. Dat betekent een ideale omgeving voor de kuikens. Door de kruiden vinden ze hier de insecten die ze nodig hebben.” Ook ziet van Harten een goed hoogteverschil in het gras. “Dat is mooi. Het is niet te dicht voor de kleine kuikens, waardoor ze er goed doorheen kunnen en zich tegelijkertijd goed kunnen verstoppen achter de pollen.”

Beter Leven Keurmerk

De biologische boeren uit Rouveen voldoen sinds 2022 aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk met drie sterren. Met hun melkvee produceren ze o.a. weidevogelvriendelijke zuivel. De passie voor weidevogels wordt actief uitgedragen. En met succes, want weidevogels zijn in grote aantallen te vinden op de percelen en weten ook kuikens groot te brengen. Van Harten: “Dit is een goede stimulans en een beloning voor de hardwerkende boer. Ik hoop dat andere mensen hierdoor geïnspireerd worden om ook iets voor weidevogels te doen.”

Bedreiging weidevogels

De natuur op het boerenland staat al jaren onder druk. Veel vogels, zoals de prachtige grutto, worden daardoor ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Gelukkig zijn er ook steeds meer boeren die laten zien dat het anders kan; dat het mogelijk is met passie een gezond boerenbedrijf te runnen waar ruimte is voor vogels en natuur. Deze boeren hebben bewust gekozen voor een extensieve bedrijfsvoering met meerwaarde op allerlei vlakken. Daarmee lopen zij nu voorop in de transitie naar een duurzaam, natuurinclusief landbouwsysteem; iets wat juist in deze tijd veel navolging verdient.

Veel grutto’s

De gruttodichtheid op hun land is inmiddels zelfs terug op het niveau van de hoogtijdagen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Duidelijk is dat de bedrijfsvoering waarbij extra aandacht is voor bodem, water, lucht en dieren, kansen biedt binnen de melkveehouderij. Van Harten: “Het is echt uitzonderlijk hoeveel grutto’s er op hun land zitten in vergelijking met andere percelen. Dat is goed nieuws. Want als de grutto het redt, dan redden de andere weidevogels het ook.” De hoop is dat er meer boeren zullen volgen en hierdoor de aantallen van grutto’s en andere weidevogels zullen toenemen.

‘Het is meer werk, maar we doen het met liefde. Het geeft ons veel werkplezier en vreugde. Maar we kunnen natuurlijk ook een gezonde, financiële bedrijfsvoering niet uit het oog verliezen. Onze biologische melk en kaas moet uiteindelijk wel door consumenten gekocht worden. Daar moeten ze wel iets meer voor betalen dan een regulier stukje kaas of pak melk. Het is de natuur en het dierenwelzijn waard. Hopelijk kunnen we met deze prijs meer aandacht vragen voor deze manier van werken.’ - Willem en Wicher

De tekst gaat verder onder de afbeelding

Gouden Grutto 27-5-24-2
De Gouden Grutto  Foto Fred van Diem

Gouden Grutto en Gouden Leeuwerik

De Gouden Grutto is een initiatief van Vogelbescherming Nederland. Het publiek kan initiatieven voordragen, waarna een onafhankelijke vakjury uit een shortlist van drie genomineerden de winnaar bepaalt. De vakjury bestaat dit jaar uit Marije Klever (voorzitter BoerenNatuur), Hans Westerlaken (Ledenraad Vogelbescherming), Celine Roodhart (Roodhart Veldwerk, zelfstandig veldecoloog) en Bote de Boer (winnaar van de Gouden Grutto 2023).

De bijbehorende wisseltrofee (een bronzen gruttobeeld) plus een geldprijs van € 5.000, - wordt sinds 2005 jaarlijks uitgereikt aan opvallende agrarische initiatieven die biodiversiteit op het boerenland stimuleren. In het najaar zal ook weer de Gouden Leeuwerik worden uitgereikt aan een agrariër die akkervogels een steun in de rug geeft.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!